Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo
Szpulka pasmanteria Mława dodatki krawieckie

To dla nas bardzo krzywdzące i stawiające nas niezasłużenie w złym świetle


Fot. Pixabay


ksp Mława
Reklama

Starostwo do dziś nie odpowiedziało na złożony we wrześniu ubiegłego roku wniosek o utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Jedynie na kwietniowej sesji rady powiatu do sprawy odnieśli się starosta Włodzimierz Wojnarowski i wicestarosta Barbara Gutowska, zarzucając stowarzyszeniom, złożenie nieprawidłowego wniosku. Poniżej prezentujemy nadesłane do redakcji stanowisko wnioskodawców w tej sprawie.  

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym mając w swojej misji  dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie, od wielu lat podejmowało działania w kierunku utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej . Widzieliśmy zawsze ogromną zasadność utworzenia takiej placówki, która  poprzez rehabilitacje społeczną i zawodową mogłaby  kontynuować i dopełniać zadania  realizowane np.  w Ośrodku  Szkolno- Wychowawczym i Środowiskowym Domu Samopomocy. Izolacja wielu osób niepełnosprawnych pozostających bez rehabilitacji, wykluczonych z życia społecznego uzasadnia potrzebę utworzenia WTZ.

Nasze stowarzyszenie skupiające rodziny, których udziałem jest wychowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną dogłębnie zna problemy tego  środowiska. Rodziny te nie chcą być tylko odbiorcami świadczeń, ale chcą  wraz z osobami niepełnosprawnymi artykułować potrzeby i uczestniczyć w procesie tworzenia  sprawnego systemu rehabilitacji . Dla wielu rodziców angażowanie się w prace Stowarzyszenia jest też sposobem na przezwyciężanie własnego cierpienia. Stawia je wśród upoważnionych i kompetentnych do podejmowania działań systemowych w kierunku poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mając na względzie poprawnie przygotowany wniosek o utworzenie WTZ, jak również wieloletnie doświadczenie, sukcesy, wsparcie całego Stowarzyszenia, które prowadzi Polsce ponad 400  placówek obejmując opieką ponad 25 tys. osób, czujemy się również kompetentni organizacyjnie.

Po raz pierwszy  wniosek o utworzenie WTZ złożyliśmy w roku 2002, po czym wycofaliśmy się z tych starań, ustępując realniejszej szansie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przez Powiat Mławski. Przez kolejne lata często podnosiliśmy potrzebę utworzenia WTZ i ostatecznie w dniu 28.09.2016 r. złożyliśmy kolejny wniosek o ich utworzenie.

Zgodnie z obwiązującymi przepisami  Starosta powołał zespół  do oceny formalnej i merytorycznej  wniosku. W  dniu 25.11.2016 r. zespół pozytywnie ocenił wniosek w zakresie wszystkich punktów określonych w rozporządzeniu w sprawie organizacji WTZ. W  tym momencie mieliśmy ogromną nadzieję, graniczącą z pewnością, że nasze działania, wysiłek i zaangażowane środki finansowe dadzą tak bardzo oczekiwany przez nas efekt.

Niestety z przykrością musimy zauważyć, że w okresie od tej właśnie oceny aż do dnia 02.03.2017 r. czyli przez okres 3 miesięcy Starostwo nie podejmowało żadnych działań ani nie informowało nas o żadnych wątpliwościach i zastrzeżeniach. Kluczowym dla skuteczności utworzenia WTZ było zgłoszenie przez Starostwo wniosku w terminie do dnia 15 marca, w ramach ogłoszonego przez PFRON „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

Zaniepokojeni zwracaliśmy się z zapytaniami, jak przebiega procedura tworzenia WTZ. Dzisiaj jest nam wiadome, że procedura ta została wstrzymana, ale w dalszym ciągu oczekujemy na  formalne, pisemne uzasadnienie tej niekorzystnej dla nas decyzji.

Nie możemy jako uzasadnienia przyjąć wyjaśnień złożonych na sesji rady powiatu, ponieważ nie zgadzamy się z przedstawionymi tam zarzutami.

Odnosząc się do nich wyjaśniamy następujące fakty:

  1. Stowarzyszenia nie są zwolnione z czynszu. Zgodnie z umową najmu z dn.08.01.2009r. zobowiązani jesteśmy do jego opłacania. Na poczet czynszu do dnia dn. 29.06.2024 zostały rozliczone koszty remontu w wysokości   78309 zł.

  2. Nie jest prawdą, że statut załączony do wniosku o utworzenie WTZ jest nieaktualny. Starostwo, mając aktualny Statut Stowarzyszenia załączony do wniosku, oparło swoją wiedzę na znalezionej w Internecie archiwalnej wersji statutu, na nieaktualnej stronie stowarzyszenia i bez jakiejkolwiek weryfikacji zarzuciło nam niezgodność  statutu ze stanem faktycznym. Pismem z dnia 10.03.2017 oraz pismem Zarządu Głównego z dnia 13.03.2017 wyjaśniliśmy popełniony przez Starostwo błąd i dziwi nas, że nieprawdziwy zarzut nieaktualności Statutu  wybrzmiewa w dalszym ciągu na sesji rady powiatu.

  3. Nigdy nie formułowaliśmy zamysłu ”nie wtrącania się powiatu” jak to określiła na sesji pani Wicestarosta. Wprost przeciwnie, podejmowaliśmy inicjatywy rozmów i spotkań, w ich trakcie oraz w korespondencji nieustanie deklarowaliśmy chęć współpracy, szukania konstruktywnych rozwiązań, ewentualnych kompromisów.  Sformułowanie jakoby nie życzymy sobie „wtrącania Powiatu” jest więc nieprawdziwe, dla nas bardzo krzywdzące  i stawiające nas niezasłużenie w złym świetle. Ponadto doskonale zdajemy sobie sprawę, że zgodnie z rozporządzeniem działalność WTZ jest kontrolowana przez PCPR.

  4. Wątpliwości dotyczące rozdzielności organizacyjno-finansowej, jakoby wynikające z funkcjonowania stowarzyszeń w lokalu, w którym prowadzone byłyby WTZ, były wyjaśniane Starostwu pismem z dnia 06.12.2016. Przedstawialiśmy na zapytanie zespołu oceniającego wniosek szereg oczywistych dla nas rozwiązań gwarantujących wymaganą rozdzielność i nie otrzymaliśmy zwrotnie  żadnych zastrzeżeń odnoszących się do naszych propozycji.

  5. Zgodnie z sygnalizowanymi przez Starostwo obawami jakoby utworzenie WTZ zagrażało istnieniu Środowiskowego Domu Samopomocy informujemy, że zgodnie z przyjętym przez nas zobowiązaniem wśród kandydatów do WTZ nie ma żadnego obecnego uczestnika zajęć ŚDS. Pozyskaliśmy wymaganą do utworzenia WTZ ilość kandydatów i  zgłaszają się do nas kolejni. W naszej opinii, funkcjonowanie obydwóch placówek może prowadzić do ich współpracy i rozwoju. Ponadto różne są  cele obydwóch placówek i dedykowane są dla innych osób (według wskazań w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności).

Oceniając działania Starostwa, uważamy, że decyzja o pozostawieniu bez rozstrzygnięcia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działalności WTZ  i przewlekła procedura jego rozpoznania, stanowi o krzywdzącym wykluczeniu naszego stowarzyszenia z działań systemowych, do których zostało powołane.

Uważamy, że pożądaną wartością jest udział danej społeczności w rozwiązywaniu spraw, które jej dotyczą i mając to na uwadze apelujemy o nie wykluczanie naszej organizacji z możliwości  działań na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, skierowanego ku samodzielności i niezależności, ku aktywnemu, normalnemu życiu wśród ludzi.

Zarząd Mławskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

O sprawie pisaliśmy tutaj:

W Mławie nie będzie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
0 0 vote
Oceń artykuł
guest
2 komentarzy
najnowsze
najstarsze najwyżej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
gość
gość
5 lata temu

Jeśli prawda jest, a rozumiem że stowarzyszenie ma to udokumentowane, to starostwo stawia
się ponad obowiązującym prawem.

art. 35 § 3 KPA mówi wyraźnie, że:
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później
niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu
miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

czyli mamy tu nie tylko niechęć do stworzenia wtz-ów, ale również złamanie prawa.

gość
gość
5 lata temu

Zajrzałem na stronę stowarzyszenia http://www.psouu.org.pl/ a tam jak wół stoi

Aktualności -> Nowa strona PSONI ->
Informujemy, że działa już nowa wersja strony http://www.psoni.org.pl Zapraszamy!!!
z datą 2016-10-10 13:47 😉
czyli już ktoś kto skończył podstawówkę i potrafi czytać ze zrozumieniem, uzna że ma do
czynienia ze stroną archiwalną.

Co w takim razie sądzić o kompetencji urzędników starostwa?
A może to nie o kompetencje chodzi?

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x