Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Ptasia grypa. Nowe restrykcje nawet dla małych rolników


Nowe rozporządzenie wojewody nakłada obowiązek wybicia drobiu i ptactwa przydomowego nawet na gospodarstwa, w których ptaki są utrzymywane na potrzeby własne lub jako zwierzęta domowe.


Nowe przepisy obejmują wskazany obszar kilkunastu powiatów, w tym żuromińskiego i mławskiego.

Na mapie obszar zapowietrzony jest oznaczony kolorem czerwonym, obszar zapowietrzony z 1 km strefą obejmującą dodatkowe środki, oznaczony jest kolorem różowym, obszar zagrożony oznaczony jest kolorem niebieskim oraz obszar buforowy oznaczony jest kolorem szarym zakreskowanym.

Pełna treść rozporządzenia wojewody nr 13 z 7 maja poniżej.

ROZPORZĄDZENIE NR 13 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego,  ciechanowskiego, sokołowskiego, ostrowskiego, kozienickiego oraz przasnyskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 zdanie wstępne ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 4 pkt 55, art. 9 ust. 1 lit. a (ii) oraz art. 53-71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. L. 84 UE. z  31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), a także art. 2, 21, 22 ust. 4 i art. 24, 25, 27, 28, 29-35, 40, 42 – 44 oraz art. 46-51 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64) zarządza się, co następuje:

 • 1.  1. Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami składający się z:

1) obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w § 2;  

2) obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 3;

3) obszaru buforowego, o którym mowa w § 4 ;

 1. Transport zwierząt i produktów przez obszar, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany:

1) bez zatrzymywania lub rozładunku na obszarze objętym ograniczeniami;

2) w pierwszej kolejności z wykorzystaniem głównych autostrad lub głównych połączeń kolejowych; oraz

3) unikając przejazdu w pobliżu zakładów, w których utrzymywane są ptaki.

 1. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, nakazuje się wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa biologicznego polegające na niezwłocznym przeprowadzeniu dodatkowej dezynfekcji zakładu, w którym utrzymywane są ptaki, środkiem dezynfekcyjnym figurującym w rejestrze preparatów biobójczych stosowanym zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach charakterystyki środka, który może być stosowany w obecności zwierząt, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego.
 2. Dezynfekcja, o której mowa w ust. 3, dotyczyć ma w szczególności:

1) budynków, w których utrzymywany jest drób, w tym ich powierzchni zewnętrznej i wewnętrznych pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich otworów wentylacyjnych;

2) dróg wewnętrznych na terenie zakładu;

3) sprzętu, urządzeń oraz przedmiotów używanych przy utrzymywaniu drobiu.

 1. Dezynfekcja, o której mowa w ust. 3, w przypadku podmiotu utrzymującego kury nioski w kurniku z taśmociągiem do przesyłu jaj musi być przeprowadzona po opróżnieniu taśmociągu z jaj.
 2. Dokument potwierdzający przeprowadzenie dezynfekcji, o której mowa w ust. 3, jest przechowywany przez podmiot utrzymujący drób do czasu zniesienia obszaru, o którym mowa w ust. 1.
 3. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, nakazuje się wszystkim podmiotom posiadającym drób niezwłoczne zabezpieczenie nawozów naturalnych gromadzonych na polach i w otoczeniu budynków gospodarskich poprzez ich nakrycie folią zabezpieczającą przed dostępem dzikiego ptactwa.
 4. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, nakazuje się podmiotom utrzymującym drób na użytkach rolnych przeprowadzenie – tam gdzie jest to możliwe, wapnowania gleby przy użyciu nawozowego tlenku wapnia w ilości zgodnej z ogólnie przyjętymi zasadami agrotechniki i dobrej praktyki rolniczej.
 5. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, w przypadku rozrzucania przez posiadaczy utrzymujących drób na użytki rolne nawozów naturalnych nakazuje równoczesne z rozrzucaniem zabezpieczenie ich poprzez wykonanie orki głębokiej przykrywającej całość rozrzucanego nawozu naturalnego.
 6. Podmiotom utrzymującym drób na obszarze, o którym mowa w ust. 1, nakazuje się na gruntach rolnych przeprowadzenie zespołu uprawek zmierzających do przykrycia resztek pożniwnych z ubiegłego roku agrotechnicznego.
 • 2.Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zapowietrzonym”, uznaje się teren obejmujący:

1) w powiecie żuromińskim:

 1. gminy Bieżuń, Kuczbork-Osada, Lubowidz, Lutocin, Żuromin, Siemiątkowo,
 2. miasto Bieżuń,
 3. miasto Żuromin;

2) w powiecie mławskim:

 1. gmina Radzanów,
 2. gmina Strzegowo,
 3. gmina Szreńsk,
 4. gmina Wiśniewo,
 5. w gminie Stupsk miejscowości: Żmijewo-Kuce, Olszewo-Grzymki, Olszewo-Borzymy, Żmijewo-Ponki, Żmijewo-Gaje, Żmijewo-Szawły, Wola-Kolonia, Wola Szydłowska, Wyszyny Kościelne,
 6. w gminie Lipowiec Kościelny miejscowości: Łomia, Parcele Łomskie,
 7. miasto Mława,
 8. w gminie Szydłowo miejscowości: Szydłówek, Trzcianka, Szydłowo, Trzcianka-Kolonia;

3) w powiecie ciechanowskim:

 1. w gminie Grudusk miejscowości: Zakrzewo Małe, Zakrzewo Wielkie, Humięcino, Humęcino-Retki,
 2. w gminie Regimin miejscowości: Jarluty Duże, Jarluty Małe,
 3. w gminie Ciechanów miejscowości: Gąski, Gorysze, Rutki-Begny, Rutki-Marszewice, Rutki-Borki, Rutki-Głowice, część wsi Ujazdówek położonej na północ od drogi krajowej numer 60, Pęchcin, Borzymy, Krupy, Rutki-Bronisze, Rutki-Lenki, Szczepanki;

4) w powiecie płockim:

 1. w gminie Bielsk miejscowości: Strusino, Pęszyno, Umienino, Umienino-Łubki, Gilino, Rudowo, Smolino, Leszczyn Księży, Leszczyn Szlachecki, Lubiejewo, Józinek, Kuchary-Jeżewo, Ciachcin,
 2. w gminie Stara Biała miejscowości: Nowe Proboszczewice, Stare Proboszczewice, Trzebuń,
 3. w gminie Radzanowo miejscowość Trębin;

5) w powiecie sierpeckim:

 1. w gminie Gozdowo miejscowości: Rękawczyn, Rempin, Gozdowo, Czarnominek, Gnaty, Golejewo, Czachowo, Dzięgielewo, Kolczyn, Zakrzewko, Czachorowo, Rycharcice,
 2. w gminie Zawidz miejscowości: Jaworowo-Lipa, Jaworowo-Kłódź, Jaworowo-Kolonia, Kosemin,
 3. w gminie Rościszewo miejscowości: Puszcza, Pianki, Rumunki-Stara Wieś, Rumunki-Chwały;

6) w powiecie wyszkowskim w gminie Brańszczyk miejscowości: Przyjmy, Nowe Budy, Stare Budy, Brańszczyk, Nowy Brańszczyk, Niemiry;

7) w powiecie ostrowskim:

 1. w gminie Małkinia Górna miejscowości: Zawisty Nadbużne, Zawisty Dzikie, Zawisty Podleśne, Rostki-Piotrowice, Podgórze-Gazdy, Rostki Wielkie, Małkinia Górna, Kańkowo,
 2. w gminie Zaręby Kościelne miejscowości: Pętkowo Wielkie, Gąsiorowo, Zgleczewo Panieńskie, Zgleczewo Szlacheckie, Zakrzewo Wielkie, Zakrzewo-Kopijki, Pułazie, Uścianek Wielki, Kietlanka,
 3. w gminie Szulborze Wielkie miejscowości: Zakrzewo-Zalesie, Smolewo-Wieś;

8) w powiecie sokołowskim:

 1. w gminie Ceranów miejscowości: Rytele Suche, Rytele-Wszołki, Wola Nadbużna,
 2. w gminie Kosów Lacki miejscowości: Rytele Święckie, Bojary;

9) w powiecie kozienickim w gminie Gniewoszów miejscowości: Podmieście, Regów Stary;

10) w powiecie gostynińskim w gminie Gostynin miejscowości: Kleniew, Sieraków, Marianów Sierakowski, Sierakówek, Lisica, Leśniewice, Anielin, Halinów, Nowa Wieś na zachód od drogi 1422W.

 • 3.Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zagrożonym”, uznaje się teren obejmujący:

1) w powiecie mławskim:

 1. w gminie Lipowiec Kościelny miejscowości: Niegocin, Zawady, Rumoka, Dobra Wola, Krępa, Turza Mała, Lewiczyn, Borowe, Cegielnia Lewicka, Wola Kęczewska, Turza Wielka, Lipowiec Kościelny, Kęczewo, Józefowo,
 2. w gminie Stupsk miejscowości: Sułkowo-Kolonia, Budy Bolewskie, Krośnice, Bolewo, Strzałkowo, Pieńpole, Dunaj, Morawy, Konopki, Rosochy, Zdroje, Stupsk, Jeże, Żmijewo Kościelne, Żmijewo-Trojany, Dąbek, Olszewo-Bołąki,
 3. w gminie Szydłowo miejscowości: Giednia, Młodynin, Nosarzewo Borowe, Nosarzewo Polne, Tyszki-Bregendy, Kluszewo, Kozły-Janowo, Korzybie, Nowa Wieś, Nowe Nosarzewo, Nowe Piegłowo, Piegłowo Kolonia, Piegłowo Wieś, Stara Sławogóra, Nowa Sławogóra, Nieradowo, Marianowo, Pawłowo, Giednia, Dębsk, Wola Dębska, Budy Garlińskie, Zalesie, Krzywonoś, Garlino, Dębiny,
 4. w gminie Wieczfnia Kościelna miejscowości: Uniszki Cegielnia, Uniszki Gumowskie, Windyki, Uniszki Zawadzkie, Michalinowo, Bąki, Kuklin, Wieczfnia-Kolonia, Pogorzel, Wieczfnia Kościelna, Kulany, Pepłowo, Bonisław, Pepłówek;

2) w powiecie płońskim gmina Raciąż;

3) w powiecie sierpeckim:

 1. w gminie Rościszewo miejscowości: Komorowo, Kownatka, Kuski, Rościszewo, Nowe Rościszewo, Zamość, Polik, Lipniki, Rzeszotary-Pszczele, Rzeszotary-Chwały, Rzeszotary-Gortaty, Rzeszotary-Zawady, Września, Ostrów, Rzeszotary-Stara Wieś, Stopin, Borowo, Topiąca, Łukomie-Kolonia, Bryski, Babiec-Więczanki, Łukomie, Babiec Rżały, Babiec Piaseczny, Nowy Zamość, Śniedzanowo,
 2. w gminie Gozdowo miejscowości: Głuchowo, Lisewo Małe, Lisewo Duże, Kozice Smorzewo, Kuniewo, Ostrowy, Wilkowo, Kurówko, Antoniewo, Kolonia-Przybyszewo, Kowalewo-Skorupki, Kowalewo-Boguszyce, Kowalewo Podborne, Białuty, Węgrzynowo, Zbójno, Rogieniczki, Rogienice, Lelice, Miodusy, Reczewo, Bombalice, Bonisław, Łysakowo, Bronoszewice, Stradzewo, Kurowo, Lisice- Folwark,
 3. w gminie Zawidz miejscowości: Skoczkowo, Zgagowo-Wieś, Zawidz Kościelny, Zawidz Mały, Żabowo, Jaworowo-Jastrzębie, Budy Piaseczne, Budy Milewskie, Wola Grąbiecka, Młotkowo-Kolonia, Młotkowo-Wieś, Żytowo, Jeżewo, Nowe Zgagowo, Grabowo, Stropkowo, Szumanie, Szumanie-Pustoły, Osiek, Chabowo-Świniary, Gołocin, Grąbiec, Gutowo-Górki, Gutowo-Stradzyno, Kęsice, Kosmaczewo, Krajewice Duże, Krajewice Małe, Maki Duże, Majki Małe, Makomazy, Mańkowo, Milewo, Milewko, Osiek Piaseczny, Osiek-Włostybory, Orłowo, Petrykozy, Rekowo, Słupia, Zalesie, Nowe Kowalewo, Ostrowy, Stare Chabowo,
 4. gmina Szczutowo,
 5. w gminie Sierpc miejscowości: Szczepanki, Białyszewo-Towarzystwo, Białyszewo, Goleszyn, Dębowo, Białoskóry, Susk Nowy, Kręćkowo, Wilczogóra,
 6. w gminie Mochowo miejscowości: Łukoszyn, Łukoszyno-Biki, Bendorzyn, Bożewo Nowe, Grodnia, Cieślin, Obręb, Bożewo, Lisice Nowe, Dobrzenice Duże, Dobrzenice Małe, Sulkowo-Bariany, Załszyn, Mochowo-Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe, Żabiki, Myszki, Żółtowo, Żuki, Zglenice Małe, Romatowo, Zglenice Duże;

4) w powiecie ciechanowskim:

 1. w gminie Grudusk miejscowości: Borzuchowo-Daćbogi, Dębowo, Purzyce-Rozwory, Grudusk, Grudusk-Brzozowo, Purzyce-Pomiany, Sokołowo, Łysakowo, Strzelnia, Pszczółki Górne, Przywilcz, Humięcino-Andrychy, Humięcino-Koski, Humięcino-Klary, Nieborzyn, Stryjewo Wielkie, Leśniewo Dolne, Leśniewo Górne, Mierzanowo, Mierzanowo-Kolonia, Polanka, Pszczółki-Czubaki, Pszczółki-Szerszenie, Sokólnik, Stryjewo Małe, Kołaki Wielkie, Wiśniewo, Wiksin, Rąbież Gruduski, Żarnowo, Purzyce-Trojany,
 2. w gminie Regimin miejscowości: Szulmierz, Kalisz, Trzcianka, Kozdroje, Przybyszewo, Karniewo, Targonie, Grzybowo, Lekowo, Regimin, Pawłowo, Lekówiec, Kliczki, Kątki, Klice, Pniewo Wielkie, Pniewo-Czeruchy, Zeńbok, Bogdanka, Klin, Korczyn, Mościce, Stawy, Włodki, Włosty, Pawłówko, Koziczyn, Lipa, Radomka,
 3. w gminie Ciechanów miejscowości: Modła, Modełka, Rydzewo, Wólka Rydzewska, Julianowo, Nowa Wieś, Baraki Chotumskie, Wola Pawłowska, Chruszczewo, Kargoszyn, Ropele, Niestum, Przążewo, Grędzice, Mieszki Wielkie, Mieszki-Różki, Sokołówek, Nużewko, Nużewo, Kownaty Żędowe, Niechodzin, Rykaczewo, Gumowo, Kanigówek, Gołoty, Chotum, Baby, Ujazdowo, część wsi Ujazdówek na południe od drogi krajowej numer 60, Bardonki, Józefowo, Kownaty Wojnowe, Krzyże, Kukleńszczyzna, Maliniak, Mieszki-Atle, Mieszki Bardony, Rajmundowo, Romanowo,
 4. miasto Ciechanów,
 5. w gminie Glinojeck miejscowości: Dukt, Zygmuntowo, Żeleźnia, Juliszewo, Kamionka, Kowalewko, Krusz, Szyjki, Sulerzyż, Ościłowo, Rumoka, Brody Młockie, Budy Rumockie, Budzianka, Działy, Grądy, Nowopole, Rumoka-Kolonia, Rumoka-Teoniga, Rumoka-Uciekaje,
 6. w gminie Opinogóra Górna miejscowości: Władysławowo, Chrzanówek, Chrzanowo,
 7. w gminie Ojrzeń miejscowości: Skarżynek, Kraszewo, Bronisławie, Trzpioły, Kownaty-Borowe, Grabówiec, Lipówiec, Rzeszotko, Gostomin, Młock, Bronisławie-Łabędy, Budy Kownackie, Kraków, Kraszewo-Kolonia, Leśniczówka Kraszewo, Nowe Rzeszotko, Nowy Grabówiec, Stary Grabówiec;

5) w powiecie płockim:

 1. w gminie Bielsk miejscowości: Bielsk, Bolechowice, Cekanowo, Ciachcin Nowy, Dębsk, Drwały, Giżyno, Jączewo, Kędzierzyn, Kłobie, Konary, Machcinko, Machcino, Niszczyce, Niszczyce-Pieńki, Sękowo, Śmiłowo, Tłubice, Zakrzewo, Zągoty, Żukowo, Szewce, Ułtowo, Dziedzice, Kleniewo, Jaroszewo Biskupie, Jaroszewo-Wieś, Zagroba, Goślice, Tchórz,
 2. w gminie Stara Biała miejscowości: Biała, Bronowo Kmiece, Bronowo-Zalesie, Dziarnowo, Kamionki, Kowalewko, Kruszczewo, Miłodróż, Nowe Bronowo, Nowe Draganie, Nowe Trzepowo, Ogorzelice, Srebrna, Stara Biała, Stare Draganie, Włoczewo,
 3. w gminie Brudzeń Duży miejscowości: Karwosieki-Cholewice, Karwosieki-Noskowice, Łukoszyno-Borki, Nowe Karwosieki, Parzeń, Sikórz, Suchodół,
 4. w gminie Drobin miejscowości: Siemienie, Łęg Kościelny, Łęg Probostwo, Kozłówko, Mlice-Kostery, Psary, Mokrzk, Krajkowo, Chudzynek, Chudzyno, Brzechowo, Cieszewko, Cieszewo, Mogielnica, Stanisławowo,
 5. w gminie Staroźreby miejscowości: Przeciszewo, Przeciszewo-Kolonia, Mieczyno, Sędek, Staroźreby, Nowe Staroźreby, Dąbrusk, Stoplin, Mrówczewo, Aleksandrowo, Mikołajewo, Smardzewo, Teodorowo, Opatówiec, Słomkowo, Przedpełce, Staroźreby-Hektary,
 6. w gminie Radzanowo miejscowości: Czerniewo, Śniegocin, Ciółkowo, Ciółkówko, Woźniki-Paklewy, Woźniki, Wólka, Radzanowo, Radzanowo-Dębniki, Szczytno, Radzanowo-Lasocin, Białkowo, Chomętowo, Wodzymin, Ślepkowo Królewskie, Ślepkowo Szlacheckie, Juryszewo, Męczenino, Dźwierzno, Rogozino, Brochocinek, Stróżewko, Brochocin, Stare Boryszewo, Nowe Boryszewo, Kostrogaj, Chełstowo, Kosino, Łoniewo,
 7. w gminie Słupno miejscowość Stare Gulczewo,
 8. w gminie Bulkowo miejscowość Sochocino-Praga;

6) w powiecie wyszkowskim:

 1. w gminie Brańszczyk miejscowości: Białebłoto-Stara Wieś, Białebłoto-Kobyla, Białebłoto-Kurza, Nowa Wieś, Poręba-Kocęby, Poręba Średnia, Dudowizna, Udrzynek, Udrzyn, Budykierz, Tuchlin, Knurowiec, Trzcianka, Turzyn, Ojcowizna,
 2. w gminie Wyszków miejscowości: Natalin, Kamieńczyk, Świniotop, Puste Łąki,
 3. w gminie Długosiodło miejscowości: Kalinowo, Dalekie, Jaszczułty;

7) w powiecie węgrowskim:

 1. w gminie Łochów miejscowości: Nadkole, Łazy, Gwizdały, Brzuza, Szumin, Łosiewice, Jerzyska, Łojki,
 2. w gminie Sadowne miejscowości: Szynkarzyzna, Zarzetka, Rażny, Zalesie, Złotki, Kolonia Złotki;

8) w powiecie ostrowskim:

 1. w gminie Zaręby Kościelne miejscowości: Kańkowo-Piecki, Stara Złotoria, Nowa Złotoria, Niemiry, Gaczkowo, Rawy-Gaczkowo, Nienałty-Szymany, Nienałty-Brewki, Kosuty, Zaręby Kościelne, Skłody-Stachy, Skłody Średnie, Grabowo, Zaręby Leśne, Kępiste-Borowe, Rostki-Daćbogi, Chmielewo, Świerże-Kończany, Skłody-Piotrowice, Budziszewo, Świerże-Zielone, Świerże-Panki, Świerże-Kiełcze,
 2. w gminie Małkinia Górna miejscowości: Poniatowo, Grądy, Treblinka, Prostyń, Kiełczew, Borowe, Boreczek, Małkinia Mała-Przewóz, Małkinia Dolna, Błędnica, Daniłówka Pierwsza, Daniłówka Druga, Daniłowo, Daniłowo-Parcele, Orlo, Niegowiec, Żachy-Pawły, Sumiężne, Glina, Klukowo, Małkinia Górna,
 3. w gminie Ostrów Mazowiecka miejscowość Nieskórz,
 4. w gminie Nur miejscowości: Zakrzewo-Słomy, Zuzela, Godlewo Wielkie, Godlewo-Warsze, Opatowina, Godlewo-Mierniki, Godlewo-Milewek, Strękowo Nieczykowskie, Strękowo, Kałęczyn, Ołtarze-Gołacze, Łęg Nurski, Nur, Żebry-Laskowiec,
 5. w gminie Andrzejewo miejscowości: Dąbrowa, Kuleszki-Nienałty, Gołębie-Leśniewo, Nowa Ruskołęka, Olszewo-Cechny, Godlewo-Gorzejewo, Mianowo, Pieńki-Sobótki, Jabłonowo-Klacze, Pieńki Wielkie, Żelazy-Brokowo,
 6. w gminie Szulborze Wielkie miejscowości: Świerże-Leśniewek, Leśniewo, Grędzice, Mianówek, Szulborze-Koty, Szulborze Wielkie, Gostkowo, Helenowo, Gumowo-Dobki, Brulino-Lipskie, Janczewo Wielkie, Godlewo-Gudosze, Uścianek-Dębianka, Słup, Słup-Kolonia, Janczewo-Sukmanki, Smolewo-Parcele;

9) w powiecie sokołowskim:

 1. w gminie Ceranów miejscowości: Rytele-Olechny, Wszebory, Długie Grodzieckie, Długie Grzymki, Wólka Rytelska, Noski, Garnek, Przewóz Nurski, Adolfów, Długie Kamieńskie, Pustelnik, Ceranów,
 2. w gminie Kosów Lacki miejscowości: Jakubiki, Wólka Dolna, Wólka Okrąglik, Krupy, Tosie, Albinów, Guty;

10) w powiecie przasnyskim w gminie Czernice Borowe miejscowość Zembrzus Wielki;

11) w powiecie kozienickim:

 1. w gminie Sieciechów miejscowości: Głusiec, Nagórnik, Opactwo, Wola Klasztorna, Wólka Wojcieszkowska, Występ, Zajezierze, Zbyczyn,
 2. w gminie Gniewoszów miejscowości: Gniewoszów, Boguszówka, Markowola-Kolonia, Borek, Kociołek, Marianów, Markowola, Mieścisko, Oleksów, Podmieście, Regów Nowy, Regów Stary, Sarnów, Sławczyn, Wólka Bachańska, Wysokie Koło, Zalesie, Zdunków, Zwola;

12) w powiecie gostynińskim:

 1. w gminie gostynińskim miejscowości: Baby Dolne, Baby Górne, Belno, Bierzewice, Budy Kozickie, Feliksów, Gaśno, Huta Zaborowska, Jastrzębia, Jaworek, Kiełpieniec, Kozice, Lipa, Łokietnica, Mniszek, Mysłownia Nowa, Nagodów, Niecki, Nowa Wieś – na wschód od drogi 1422 W, Nowy Zaborów, Osada, Osiny, Podgórze, Polesie, Pomarzanki, Ruszków, Rybne, Sałki, Skoki, Skrzany, Sokołów, Solec, Stanisławów Skrzański, Stary Zaborów, Strzałki, Zieleniec,
 2. miasto Gostynin,
 3. w gminie Szczawin Kościelny miejscowości: Budy Kaleńskie, Helenów Trębski, Józefków, Krzymów, Lubieniek, Misiadla, Modrzew, Mościska, Osowia, Swoboda, Trębki, Tuliska, Witoldów, Wola Parcel, Wola Trębska.

 

 • 4. Na terenie powiatu gostynińskiego, sierpeckiego oraz mławskiego nie objętego obszarami, o których mowa w § 2 i § 3, wyznacza się obszar buforowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2020/687”.
 • 5.  Obszary, o których mowa w § 2 – 4 oraz § 11 określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia, przy czym obszar zapowietrzony jest oznaczony kolorem czerwonym, obszar zapowietrzony z 1 km strefą obejmującą dodatkowe środki wymienione w § 11 oznaczony jest kolorem różowym, obszar zagrożony oznaczony jest kolorem niebieskim oraz obszar buforowy oznaczony jest kolorem szarym zakreskowanym.
 • 6. 1. Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje podane w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) oraz art. 2  rozporządzenia nr 2020/687.

2) Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

 1. ptaki utrzymywane” – drób i ptaki żyjące w niewoli;
 2. „zakład komercyjny” – zakład, w którym drób jest hodowany lub utrzymywany w celu umieszczenia na rynku;
 3. „zakład niekomercyjny” – zakład, w którym ptaki są utrzymywane na potrzeby własne lub jako zwierzęta domowe.
 • 7. 1.  Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2, w zakładach w których utrzymywane są ptaki, innych niż zakłady, w których potwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) nakazuje się:

1) trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;

2) zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów, poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;

3) zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;

4) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność z ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) poprzez:

 1. a) wykorzystywanie do przemieszczania ptaków utrzymywanych oraz produktów z tych ptaków w obrębie i z obszaru zapowietrzonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom lub ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt,
 2. b) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładów lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,
 3. c) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładów lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

5)   prowadzenie ewidencji:

 1. a) wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek,
 2. b) czyszczenia i odkażania środków transportu, o których mowa w pkt 4 w lit. a;

6) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1069/2009”.

 1. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 pkt 5 lit. a, ewidencja osób odwiedzających zakład nie jest wymagana w przypadku zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 2020/687, jeżeli osoby te nie mają dostępu do obszarów, w których trzyma się zwierzęta.
 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2 zakazuje się:

1) przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;

2) odnowy populacji ptaków łownych;

3) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;

4)przemieszczania jaj wylęgowych z zakładów;

5) przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków pochodzącego od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;

6) przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu;

7) przemieszczania jaj do spożycia przez ludzi z zakładów;

8) przemieszczania obornika w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzących od ptaków utrzymywanych z zakładów;

9) przemieszczania skór, skórek i piór pochodzących od ptaków utrzymywanych z zakładów.

 1. Następujące produkty są zwolnione z zakazów określonych w ust. 3 jeżeli:

1) produkty pochodzenia zwierzęcego uznawane za bezpieczne towary, zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);

2) produkty pochodzenia zwierzęcego, które zostały poddane właściwej obróbce zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687;

3) produkty lub inne materiały, które mogą rozprzestrzenić wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), pozyskane lub wytworzone przed okresem monitorowania określonym w załączniku II rozporządzenia nr 2020/687 dla tej choroby, wyliczanym wstecz od dnia, w którym zgłoszono podejrzenie;

4) produkty wytworzone na obszarze zapowietrzonym, które pozyskano od lub z ptaków utrzymywanych:

 1. a) trzymanych poza obszarem zapowietrzonym,
 2. b) trzymanych i poddawanych ubojowi poza obszarem zapowietrzonym, lub
 3. c) trzymanych poza obszarem zapowietrzonym i poddawanych ubojowi na obszarze zapowietrzonym;

5) produkty pochodne.

 1. Zakazy określone w ust. 3 obowiązują w odniesieniu do produktów, o których mowa w ust. 4, jeżeli:

1) produkty nie były wyraźnie oddzielone w trakcie procesu produkcji, przechowywania i transportu od produktów, które nie kwalifikują się do wysłania poza obszar objęty ograniczeniami zgodnie z rozporządzeniem nr 2020/687; lub

2) właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii posiada dowody epizootyczne na rozprzestrzenienie się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na te produkty, z nich lub za ich pośrednictwem.

 • 8 .Właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii na zasadzie odstępstwa od zakazów określonych w § 7 ust. 3-5 może udzielić zezwolenia na przemieszczanie zwierząt i produktów w przypadkach opisanych w art. 29- 31 oraz 33-35 i art. 37, 38 rozporządzenia nr 2020/687 oraz pod szczegółowymi warunkami wskazanymi w tych artykułach i warunkami ogólnymi określonymi w art. 28 ust. 2-7 tego rozporządzenia.
 • 9 . 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 3, w zakładach w których utrzymywane są ptaki, nakazuje się:

1) trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;

2) zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów, poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;

3) zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;

4) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) poprzez:

 1. a) wykorzystywanie do przemieszczania ptaków utrzymywanych oraz produktów z tych ptaków w obrębie i z obszaru zagrożonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom lub ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt,
 2. b) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładu lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,
 3. c) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładu lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

5)  prowadzenie ewidencji:

 1. a) wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej, oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek,
 2. b) czyszczenia i odkażania środków transportu, o których mowa w pkt 4 w lit. a;

6) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1069/2009.

 1. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 pkt 5 lit. a, ewidencja osób odwiedzających zakład nie jest wymagana w przypadku zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 2020/687, jeżeli osoby te nie mają dostępu do obszarów, w których trzyma się zwierzęta.
 2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 3, zakazuje się:

1) przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;

2) odnowy populacji ptaków łownych;

3) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;

4) przemieszczania jaj wylęgowych z zakładów;

5) przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków pochodzącego od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;

6) przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu;

7) przemieszczania jaj do spożycia przez ludzi z zakładów;

8) przemieszczania obornika w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzących od ptaków utrzymywanych z zakładów;

9) przemieszczenia skór, skórek i piór pochodzących od ptaków utrzymywanych z zakładów.

 1. Następujące produkty są zwolnione z zakazów określonych w ust. 3:

1) produkty pochodzenia zwierzęcego uznawane za bezpieczne towary, zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);

2) produkty pochodzenia zwierzęcego, które zostały poddane właściwej obróbce zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687;

3) produkty lub inne materiały, które mogą rozprzestrzenić wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), pozyskane lub wytworzone przed okresem monitorowania określonym w załączniku II rozporządzenia nr 2020/687 dla tej choroby, wyliczanym wstecz od dnia, w którym zgłoszono podejrzenie;

4) produkty wytworzone na obszarze zagrożonym, które pozyskano od lub z ptaków utrzymywanych:

 1. a) trzymanych poza obszarem zagrożonym,
 2. b) trzymanych i poddawanych ubojowi poza obszarem zagrożonym lub
 3. c) trzymanych poza obszarem zagrożonym i poddawanych ubojowi na obszarze zagrożonym;

5) produkty pochodne.

 1. Zakazy określone w ust. 3 obowiązują w odniesieniu do produktów, o których mowa w ust. 4, jeżeli:

1) produkty nie były wyraźnie oddzielone w trakcie procesu produkcji, przechowywania i transportu od produktów, które nie kwalifikują się do wysłania poza obszar objęty ograniczeniami zgodnie z rozporządzeniem nr 2020/687; lub

2) właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii posiada dowody epizootyczne  epidemiologiczne na rozprzestrzenienie się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na te produkty, z nich lub za ich pośrednictwem.

 • 10 .Właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii na zasadzie odstępstwa od zakazów określonych w § 9 ust. 3-5 może udzielić zezwolenia na przemieszczanie zwierząt i produktów w przypadkach opisanych w art. 44, 46-47, 49-51 rozporządzenia nr 2020/687 oraz pod szczegółowymi warunkami wskazanymi w tych artykułach i warunkami ogólnymi określonymi w art. 43 ust. 2-7 tego rozporządzenia.
 • 11.1. Na obszarze zapowietrzonym w miejscowościach wymienionych w ust. 3 nakazuje się ubój drobiu utrzymywanego w zakładach komercyjnych.
 1. Na obszarze zapowietrzonym w miejscowościach wymienionych w ust. 3 zakazuje się utrzymywania ptaków w zakładach niekomercyjnych.
 2. Miejscowości, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) w powiecie żuromińskim:

 1. w gminie Lubowidz miejscowości: Obórki, Zatorowizna, Mleczówka, Kipichy, Ruda, Galumin, Przerodki, Wylazłowo, Wronka, Suchy Grunt, Obórki, Płociczno,
 2. w gminie Kuczbork miejscowości: Bagienice Duże, Bagienice Nowe, Bagienice Małe, Szronka, Łążek, Krzywki Bratki,
 3. w gminie Siemiątkowo miejscowości: Pijawnia, Stare Budy Osieckie, Nowe Budy Osieckie, Budy Koziebrodzkie, Karolinowo, Osowa, Gutkowo, Wola Łaszewska,
 4. w gminie Lutocin miejscowości: Felcyn, Elżbiecin,
 5. w gminie Bieżuń: Mak, Adamowo;

2) w powiecie mławskim:

 1. w gminie Strzegowo miejscowości: Unikowo, Budy Wolińskie, Budy Giżyńskie, Giżyn, Giżynek, Stara Maryśka, Chądzyny-Kuski,
 2. w gminie Szreńsk miejscowości: Krzywki-Piaski, Grądek,
 3. ulica Krajewo w mieście Mława,
 4. w gminie Lipowiec Kościelny miejscowości Łomia, Parcele Łomskie, Cegielnia Lewicka,
 5. w gminie Szydłowo miejscowość Szydłowo,
 6. w gminie Stupsk miejscowości Kolonia-Wola Szydłowska, Wyszyny Kościelne, Sułkowo-Kolonia;

3) w powiecie sierpeckim:

 1. w gminie Zawidz miejscowości: Jaworowo-Kłódź, Jaworowo-Kolonia, Kosemin,
 2. w gminie Rościszewo miejscowości: Puszcza, Pianki, Rumunki-Stara Wieś;

4) w powiecie gostynińskim w gminie Gostynin miejscowość Kleniew.

 • 12.Na obszarze buforowym stosuje takie same środki i odstępstwa, co środki i odstępstwa przewidziane w § 9 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3.
 • 13. 1.  Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w § 2, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.
 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 3, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”.
 2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.
 3. Tablice należy umieścić na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.
 • 14.Nakazuje się wyłożenie i obsługę mat dezynfekcyjnych na drogach publicznych i prywatnych na granicy obszaru zapowietrzonego i zagrożonego.
 • 15. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ciechanowie, Kozienicach, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płocku, Płońsku, Przasnyszu, Sierpcu, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Wyszkowie oraz Żurominie, Staroście Ciechanowskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Ciechanowie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, Wójtowi Gmin: Grudusk, Regimin, Ciechanów, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Prezydentowi Miasta Ciechanów, Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck, Staroście Żuromińskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żurominie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Żurominie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, Burmistrzowi miasta i gminy Żuromin, Burmistrzowi Miasta i Gminy Bieżuń, Burmistrzowi Miasta i Gminy Lubowidz, Wójtom Gmin: Lutocin, Siemiątkowo, Kuczbork-Osada, Staroście Węgrowskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Węgrowie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Węgrowie, Komendantowi Powiatowemu Straży Pożarnej w Węgrowie, Wójtowi Gminy Sadowne, Burmistrzowi Miasta i Gminy Łochów, Staroście Wyszkowskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wyszkowie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Wyszkowie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie, Wójtom Gmin: Brańszczyk i Długosiodło, Burmistrzowi Wyszkowa, Staroście Sierpeckiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sierpcu, Komendantowi Powiatowemu Policji w Sierpcu, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, Wójtom Gmin: Rościszewo, Zawidz, Gozdowo, Mochowo, Szczutowo, Sierpc, Staroście Płockiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin, Wójtom Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Stara Biała, Radzanowo, Słupno, Staroźreby, Bulkowo, Komendantowi Miejskiemu Policji w Płocku, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Płocku, Staroście Gostynińskiemu, Burmistrzowi Miasta Gostynin,  Wójtom Gmin: Gostynin, Szczawin Kościelny,  Komendantowi Powiatowemu Policji w Gostyninie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gostyninie, Staroście Mławskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mławie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Mławie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, Wójtom Gmin: Radzanów, Szreńsk, Strzegowo, Wiśniewo, Lipowiec Kościelny, Szydłowo, Stupsk, Wieczfnia Kościelna, Burmistrzowi Miasta Mława, Staroście Ostrowskiemu, Wójtom Gmin: Andrzejewo, Małkinia Górna, Nur, Szulborze Wielkie,  Zaręby Kościelne, Ostrów Mazowiecka, Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka, Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostrowi Mazowieckiej, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowi Mazowieckiej, Staroście Sokołowskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sokołowie Podlaskim, Komendantowi Powiatowemu Policji w Sokołowie Podlaskim, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, Wójtom Gmin: Ceranów, Kosów Lacki, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kozienicach, Staroście Przasnyskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przasnyszu, Komendantowi Powiatowemu Policji w Przasnyszu, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, Wójtowi Gminy Czernice Borowe, Staroście Kozienickiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kozienicach, Komendantowi Powiatowemu Policji w Kozienicach, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, Wójtom Gmin: Gniewoszów i Sieciechów, Staroście Płońskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Płońsku, Komendantowi Powiatowemu Policji w Płońsku, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, Wójtowi Gminy Raciąż, Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, właściwym terytorialnie nadleśnictwom.
 • 16. Traci moc rozporządzenie nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz ciechanowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3717).
 • 17.  1.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1.
 1. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
5 1 vote
Oceń artykuł
guest
5 komentarzy
najnowsze
najstarsze najwyżej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
Boluś
Boluś
3 lata temu

W zakładach niekomercyjnych czyli w małych gospodarstwach trzymać ptactwo w zamknięciu, nie ma w Art 11. 2 mowy o wybijaniu zwierząt.

Mimi
Mimi
3 lata temu

Niech ktoś napisze albo wybić lub nie a nie mi tu rozporządzenie z którego normalny człowiek nic nie może odczytać

Mimi
Mimi
3 lata temu

No właśnie nic nie jest normalnie wyjaśnione wybić czy tylko w zamknięciu trzymać

olek
olek
3 lata temu

A CO Z GOŁĘBIAMI, BO KILKA MARTWYCH PTAKÓW JEST W PARKU !!???

ciekawy
ciekawy
3 lata temu

a więc mam pytanie jako małe gospodarstwo czy oznacza to że mam ja wybić moje małe stadko czy ktos do mnie przyjedzie na posesję?

5
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x