Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo
Szpulka pasmanteria Mława dodatki krawieckie

Naukowcy apelują do rządu w sprawie szczepionki na COVID. To eksperyment?


Dziesięciu profesorów tytularnych, z czego pięciu profesorów nauk medycznych wraz z dwunastoma doktorami nauk medycznych i kilkudziesięcioma lekarzami podpisało się pod listem otwartym, w którym apelują o zupełną dobrowolność szczepień oraz rzetelną debatę publiczną na temat korzyści i zagrożeń związanych ze szczepieniami.


Jak czytamy w liście, jego sygnatariusze uważają, że wprowadzane pośpiesznie szczepionki mają charakter eksperymentu na wielką skalę. „Ponieważ mogą obniżyć naszą odporność na inne choroby, na skutek masowych szczepień może więc umrzeć więcej ludzi niż obecnie na COVID-19”.

List został skierowany do premiera Mateusza Morawieckiego, prezydenta Andrzeja Dudy, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a także do mediów.

Apel cytujemy bez zmian i skrótów. Lista sygnatariuszy znajduje się na dole strony.

Środowisko naukowców i lekarzy, jakie reprezentują osoby podpisane pod tym apelem, pragnie wyrazić zaniepokojenie perspektywą masowych szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 szczepionkami, które nie zostały właściwie zbadane i których zastosowanie może doprowadzić do nieoczekiwanych zmian zarówno na poziomie komórkowym, w tym zmian szlaków sygnałowych i zmiany ekspresji genów. Apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby szczepienia planowane w Polsce miały wyłącznie charakter dobrowolny, z wykluczeniem jakichkolwiek form przymusu i aby informacja o możliwych powikłaniach czy niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami została podana opinii publicznej oraz aby na temat szczepień i ich korzyści i zagrożeń zorganizowano rzetelną debatę publiczną.

Według oświadczenia Ministra Zdrowia, Pana Adama Niedzielskiego, z dnia 13 listopada 2020 roku, planowane jest zaszczepienie całej populacji dorosłych obywateli polskich, tj. 31 mln ludzi. Liczba podana przez Pana Ministra świadczyłaby o planach obowiązkowego szczepienia osób dorosłych. Zdecydowanie sprzeciwiamy się takim planom, które byłyby naruszeniem wymogu dobrowolności, przyjętego przez prawo międzynarodowe. Zarówno Kodeks norymberski z 1947 roku, jak i Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1976 roku, podobnie jak Konwencja o prawach człowieka i medycynie z 1997 roku oraz art. 39 Konstytucji RP, zabraniają, aby ktokolwiek, bez swojej swobodnie wyrażonej zgody, był poddawany doświadczeniom lekarskim lub naukowym. Tymczasem pośpiesznie wprowadzane na rynek szczepionki przeciw wirusowi SARS-CoV-2 nie zostały dotąd należycie zbadane, ich badania kliniczne zostały oparte o wyjątkowo łagodne zalecenia Europejskiej Agencji Leków (EMA) i dlatego mają cechy eksperymentu na ludzkości na wielką skalę.

Po pierwsze, przygotowywane na rynek szczepionki nie zostały poddane odpowiednim testom. Przeprowadzono próby kliniczne na stosunkowo niewielkiej grupie osób, które poddano obserwacji jedynie w bardzo krótkim okresie czasu. W testowanych grupach nie uwzględniono też wystarczającej liczby osób z grup ryzyka. Aby w pełni ocenić skuteczność szczepionki i możliwość powikłań, potrzebny jest okres co najmniej kilku lat rzetelnych badań. Szósta zasada norymberska mówi: „Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nigdy nie powinien przekraczać znaczenia korzyści eksperymentu dla ludzkości”. Tymczasem brak jest rzetelnej informacji oraz dowodów o spodziewanych korzyściach wynikających ze szczepień i grożących osobom zaszczepionym ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania. Pandemia „świńskiej grypy” jest dobrym przykładem, że niedostatecznie zbadane szczepionki wywołują więcej szkód niż korzyści. Przypadki narkolepsji czy innych trwałych uszkodzeń były stosunkowo częste po podaniu niesprawdzonych szczepionek na świńską grypę, a rządy niektórych państw (np. Szwecji) do dzisiaj wypłacają odszkodowanie ich ofiarom.

Po drugie, nowe szczepionki proponowane nam przez Pfizer, Modernę i inne korporacje są stworzone na bazie mRNA – kwasu nukleinowego, który służy do syntezy białka. Nie są to tradycyjne szczepionki, ale substancje mogące w komórkach ludzkich prowadzić do modyfikacji ekspresji genów. Tego rodzaju szczepionki mogą być niebezpieczne, dopóki ich skuteczność i brak poważnych efektów niepożądanych nie zostanie naukowo udowodniona. Nie wiemy bowiem do końca jakim procesom pod ich wpływem będzie podlegał wprowadzony RNA w naszych komórkach. Wprowadzony mRNA w szczepionce może oddziaływać z innymi istniejącymi w komórce cząsteczkami RNA (np. miRNA, lncRNA), co może to prowadzić do zmian w regulacji ekspresji różnych genów. Ponadto wprowadzony mRNA może reagować z RNA wirusów i bakterii w naszym organizmie. Zagrożeniem dla człowieka jest więc to, że osoby zaszczepione będą mniej odporne na inne choroby.

Szczepionki oparte o mRNA nie były wcześniej dopuszczane do obrotu na rynku, a więc ich długoletnie skutki uboczne nie są znane. Wyniki badań na ludziach czy zwierzętach są niejednoznaczne i nie dają podstaw potwierdzenia bezpieczeństwa stosowania szczepionek mRNA. To samo dotyczy szczepionek opartych o wektory wirusowe, np. AZD1222 firmy AstraZeneca. W związku z zasadą dobrowolności obywatele polscy nie mogą być do szczepień zmuszani. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa obywateli, dobrowolne szczepienia powinny być uwarunkowane przeprowadzeniem dokładnych badań klinicznych, zorganizowaniem szerokiej debaty publicznej na temat wprowadzanej szczepionki oraz poinformowaniem społeczeństwa o możliwych korzyściach, powikłaniach oraz niebezpieczeństwach szczepień i alternatywnych metodach walki z COVID-19. Osoby, które na skutek namowy Ministerstwa Zdrowia poddadzą się dobrowolnie szczepieniom, powinny mieć zagwarantowane świadczenia finansowe za ewentualne negatywne skutki szczepień i utratę zdrowia.

Reasumując: wprowadzane obecnie pośpiesznie szczepionki mają charakter eksperymentu na wielką skalę. Ponieważ mogą obniżyć naszą odporność na inne choroby, na skutek masowych szczepień może więc umrzeć więcej ludzi niż obecnie na COVID-19. Ponadto zmiany genetyczne wywołane przez szczepionki mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia. Długofalowych skutków szczepień nie jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć. O tych zagrożeniach społeczeństwo polskie powinno być właściwie poinformowane i powinna się na ten temat odbyć debata publiczna z udziałem niezależnych ekspertów. Na bazie rzetelnej informacji każdy polski obywatel powinien mieć prawo do decyzji, czy przyjąć szczepionkę i nie powinien być do tego zmuszany. W przypadku dobrowolnych szczepień powinny być przewidziane gwarantowane przez rząd RP rekompensaty dla osób, które na skutek szczepień poniosą utratę na zdrowiu.

Przekonywanie społeczeństwa, że szczepionki oparte na mRNA są bezpieczne, przy ogromie niewiedzy na temat mRNA i jego powiązań w komórce jest wysoce nieetyczne. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzenie skutecznych szczepionek przeciw wirusowi SARS-CoV-2 stanowi wielkie wyzwanie. Jednakże, obowiązkiem każdego naukowca jest zwrócenie uwagi, że w przypadku nowych szczepionek mamy do czynienia z eksperymentalnym produktem medycznym, który nie przeszedł wszystkich faz badań i nie powinien być rekomendowany. Z zasady dobrowolności oraz fundamentalnych wolności będących podstawą demokracji wynika konieczność uwzględnienia wolnej woli człowieka, który ma prawo do decydowania o swoim życiu. „Nic o nas bez nas” – to dawne hasło Solidarności. Warto je tutaj przypomnieć.

My, niżej podpisani, apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby szczepienia planowane w Polsce miały wyłącznie charakter dobrowolny i aby informacja o możliwych powikłaniach i niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami była podana opinii publicznej oraz aby na temat szczepień zorganizowano rzetelną debatę publiczną. Apelujemy ponadto o ochronę podstawowych zasad demokracji i o poszanowanie wolności wynikających z Konstytucji RP oraz z umów międzynarodowych podpisanych przez Polskę.

Lista sygnatariuszy:

dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO, Przewodniczący „Wolne Wybory”

prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Stanisław Sulkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Maria Sobaniec-Łotowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Irena Kasacka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka- Opalko, PUM w Szczecinie

prof. dr hab. Jacek Bartyzel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, Uniwersytet Warszawski w Warszawie

prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Uniwersytet im Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Roman Zieliński,  Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution

prof. dr Kornelia Polok, Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution

dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL

dr hab. n. med. Marek Baltaziak,

UMB dr hab. n. med. Joanna Łotowska,

UMB dr hab. n. med. Lidia Puchalska-Niedbał, PUM

dr hab. n. med. Danuta Lietz-Kijak, PUM

dr hab. Wojciech Dobiński, UŚ

dr inż. Józef Okulewicz, Warszawa

dr n. med. Dorota Sienkiewicz, UMB

dr Marta Ułaszewska-Żuk, Baranowice

dr Mariusz Żuk, Baranowice

dr Mariusz Błochowiak, Poznań

dr n. med. Jerzy Lewko, Białystok

dr n. med. Marek Wojciechowski, Warszawa

dr n. med. Katarzyna Bross-Walderdorff, Kozy

dr n. med. Katarzyna Landa, Kraków

dr n. med. Krzysztof Rożnowski, Poznań

dr n. med. Przemysław Czyszkowski, Bydgoszcz

dr n. med. Katarzyna Jaruszewska-Orlicka, Bydgoszcz

lek. med. Jolanta Biel-Gruszczyńska, Częstochowa

lek. med. Iwona Jadwiga Chlebowska, Wałbrzych

lek. med. Magdalena Urban-Lechowicz, Warszawa

lek. med. Izabela Kaczmarek-Matyszczyk, Radomsko

lek. med. Paweł Basiukiewicz, Grodzisk Mazowiecki

lek. med. Krystyna Szymik-Taraszkiewicz, Gliwice

lek. med. Anna Muszynska-Kwiatkowska, Wrocław

lek. med. Anna Janaszek-Borek, Warszawa

lek. med. Elżbieta Sadowska, Białystok

lek. med. Małgorzata Gbiorczyk, Konin

lek. med. Grzegorz Pałka, Częstochowa

lek. dent. Joanna Kuczyńska, Lublin

lek. med. Wojciech Węglarz, Legnica

lek. med. Zbigniew Pawelec, Gdańsk

lek. med. Agata Osiniak, Kolbuszowa

lek med. Izabela Zaremba-Jankowska, Gdańsk

lek. dent. Ewa Jurecka, Jabłonowo Pomorskie

lek. med. Tomasz Dmochowski, Poznań

lek. med. Izabela Zaremba-Jankowska, Gdańsk

lek. med. Grzegorz Tuszyński, Katowice

lek. med. Beata Biesiadecka, Bolechowice

lek. med. Ewelina Gierszewska, Chojnice

lek. med. Sabina Urbaniak, Krotoszyn

lek. med. Jarosław Maciej Zioło, Sanok

lek. med. Zbigniew Markiewicz, Warszawa

lek. med. Joanna Bromirska, Wrocław

lek. med. Andrzej Banach, Wrocław

lek. med. Joanna Nehring, Kraków

lek. med. Piotr Iwulski, Olsztyn

lek. dent. Anna Walacik, Lublin

lek. med. Alicja Weleda, Leszno

lek. med. Grzegorz Klasa, Kraków

lek. dent. Dominika Car, Brzeg

lek. med. Alicja Kluz, Białystok

lek. med. Joanna Paśnicka, Sopot

lek. med. Agata Kot, Świdnik

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
5 1 vote
Oceń artykuł
guest
19 komentarzy
najnowsze
najstarsze najwyżej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
pele 10
pele 10
1 rok temu

Producenci i rzady nie bioro odpowiedzialnosci za skutki poszczepienne wiec sami sobie bedziecie winni za skutki na po drugie chodzi o dezinformacje i depopulacje bo na ulotce szczepionki sa wymienione niektore skutki uboczne a miedzy innymi to ze kobieta i mezczyzna moga byc bezplodni a prawdziwe skutki nastapia po kilku latach a to jest eksperyment bo nad szczepionka wektorowa prowadzi sie badania dod 5 do 7 lat a nad genetyczna od 7 do 20 lat a oni w ciagu paru miesiecy narobili swinstwa i chca na tym zarobic miliardy i zarabiaja bo niedoinformowanych nie brakuje a to co mowia w mediach publicznych to jedno wielkie klamstwa wiec jak by co w razie przymusu powolywac sie na wolnosc czlowieka dana przez nature a takze konstytucje art.32 i 39 i 41 a nawet na Pakt Norymberski z 1947 roku a caly rzad pod sad do Hagi za zbiorowe ludobujstwo i lamanie praw czlowieka i konstytucji i paktow miedzynarodowych

Anonimowo
Anonimowo
1 rok temu

Producenci i rzady nie bioro odpowiedzialnosci za skutki poszczepienne wiec sami sobie bedziecie winni za skutki na po drugie chodzi o dezinformacje i depopulacje bo na ulotce szczepionki sa wymienione niektore skutki uboczne a miedzy innymi to ze kobieta i mezczyzna moga byc bezplodni a prawdziwe skutki nastapia po kilku latach a to jest eksperyment bo nad szczepionka wektorowa prowadzi sie badania dod 5 do 7 lat a nad genetyczna od 7 do 20 lat a oni w ciagu paru miesiecy narobili swinstwa i chca na tym zarobic miliardy i zarabiaja bo niedoinformowanych nie brakuje a to co mowia w mediach publicznych to jedno wielkie klamstwa wiec jak by co w razie przymusu powolywac sie na wolnosc czlowieka dana przez nature a takze konstytucje art.32 i 39 i 41 a nawet na Pakt Norymberski z 1947 roku a caly rzad pod sad do Hagi za zbiorowe ludobujstwo i lamanie praw czlowieka i konstytucji i paktow miedzynarodowych

Batory
Batory
1 rok temu

Mówi się, że Rosja to nie kraj a stan umysłu. My jednak wiemy, że to powiedzenie odnosi się do Polski. Wszystkie kraje podchodzą do szczepień spokojnie i ze zrozumieniem, u nas wojna światów. Zawsze nieprzygotowani, później wielki zryw narodowy i ogromne straty. Nasza historia w pigułce. Pomijamy najważniejsze kwestie, zajmując się pierdołami, w każdej dziedzinie.
Jest pandemia. Ludzie umierają ale również zostają inwalidami. Niby tylko 15% ale proszę policzyć ile to jest w naszej populacji i na świecie. Dzięki temu, ze nad szczepionką pracowano wcześniej, udało się coś opracować, co ma wielką szanse być skuteczne. NIE JEST TO OBOWIĄZKOWE, wiec nie ma co w ogóle nad tym dyskutować. Są do tego instytucje, które się tym zajmują i laicy powinni się opierać na ich wytycznych. Żadna szczepionka, tak jak i lek nie są bezpieczne. Proszę to sobie wreszcie wbić do głowy. Zawsze znajdzie się jeden osobnik, który umrze z powodu przyjęcia witaminy C, a co dopiero mówić o szczepionce, czy leku.
Dyskusja jest bezprzedmiotowa i ogłupiająca. Wypowiadają się w niej laicy i maniacy internetowi. Obecnie są możliwa dwa scenariusze medyczne.
1. Ufamy medycynie a co za tym idzie korzystamy z jej wynalazków i nie zajmujemy się bazarową dedukcją. Nie gadamy głupot, bo potwierdzenie swojej terapii, znajdziemy w badaniach naukowych.
2. Nie ufamy medycynie, nie chodzimy do lekarza, nie jeździmy do szpitala i nie kupujemy leków na receptę. Możemy dowoli pie……. bez sensu, wybrać szamana ale lepiej szamankę, i korzystać, i eksperymentować dowoli. Polecam metody fundamentalistów islamskich, którzy zabijają medyków, porzucają chorego i jak Bóg zechce, to przeżyje a jak nie TO NIE.

Batory
Batory
1 rok temu

Mówi się, że Rosja to nie kraj a stan umysłu. My jednak wiemy, że to powiedzenie odnosi się do Polski. Wszystkie kraje podchodzą do szczepień spokojnie i ze zrozumieniem, u nas wojna światów. Zawsze nieprzygotowani, później wielki zryw narodowy i ogromne straty. Nasza historia w pigułce. Pomijamy najważniejsze kwestie, zajmując się pierdołami, w każdej dziedzinie.
Jest pandemia. Ludzie umierają ale również zostają inwalidami. Niby tylko 15% ale proszę policzyć ile to jest w naszej populacji i na świecie. Dzięki temu, ze nad szczepionką pracowano wcześniej, udało się coś opracować, co ma wielką szanse być skuteczne. NIE JEST TO OBOWIĄZKOWE, wiec nie ma co w ogóle nad tym dyskutować. Są do tego instytucje, które się tym zajmują i laicy powinni się opierać na ich wytycznych. Żadna szczepionka, tak jak i lek nie są bezpieczne. Proszę to sobie wreszcie wbić do głowy. Zawsze znajdzie się jeden osobnik, który umrze z powodu przyjęcia witaminy C, a co dopiero mówić o szczepionce, czy leku.
Dyskusja jest bezprzedmiotowa i ogłupiająca. Wypowiadają się w niej laicy i maniacy internetowi. Obecnie są możliwa dwa scenariusze medyczne.
1. Ufamy medycynie a co za tym idzie korzystamy z jej wynalazków i nie zajmujemy się bazarową dedukcją. Nie gadamy głupot, bo potwierdzenie swojej terapii, znajdziemy w badaniach naukowych.
2. Nie ufamy medycynie, nie chodzimy do lekarza, nie jeździmy do szpitala i nie kupujemy leków na receptę. Możemy dowoli pie……. bez sensu, wybrać szamana ale lepiej szamankę, i korzystać, i eksperymentować dowoli. Polecam metody fundamentalistów islamskich, którzy zabijają medyków, porzucają chorego i jak Bóg zechce, to przeżyje a jak nie TO NIE.

Youseff
Youseff
1 rok temu
Reply to  Batory

Batory. Zapomniałeś, że u nas specjalistów od medycyny i lotnictwa na pęczki! A tak na marginesie: dzięki za głos rozsądku.

Batory
Batory
1 rok temu

Szczepienia nie są obowiązkowe, więc strzępienia sobie języka nad ich zasadnością nie ma sensu. Nad szczepionką tego typu, rozpoczęto prace dość dawno. Po epidemii Sars i Mers. Prace przyspieszyły po nieudanej szczepionce nad ptasią grypą. Obecna epidemia spowodowała praktycznie jej natychmiastowe wdrożenie. Z powodu swojej budowy, jest zdecydowanie bezpieczniejsza od tych tradycyjnych. Nauka, to nie wiara i opiera się na dowodach. Te trzeba zebrać i na to potrzeba oczywiście czasu. Jednak, korzyści przewyższają znacznie ryzyko i dlatego Ja ją wezmę. Co do zysków firm je produkujących, zgodziły się one na rozdysponowanie jej „po kosztach”. Dlatego Ich cena jest śmiesznie niska. Redakcja natomiast, powinna w trybie pilnym, skontaktować się z NIL i zapytać o komentarz w tej sprawie, jeżeli pojawiają się takie oświadczenia na ich stronach.

BLM
BLM
1 rok temu

całe życie jest eksperymentem . Jestem ciekaw ilu z tych naukowców pracowało z chorymi na oddziałach Covid . i przestańcie już z tymi wojenkami polsko polskimi , proszę obserwować co dzieje się w UK , co zrobi pani Merkel i pan Putin ze swoim sputnikiem . Jest takie powiedzenie że gorzej być nie może .

Oli
Oli
1 rok temu

Mądrzy ludzie,maja rację króliki doświadczalne z ludzi chcą zrobić.Rzad nie reaguje tylko eksperymenty chce robić na ludziach,ale odpowiedzialności żadnej nie poniosą za skutki uboczne.Nikt nie powinien się tym czymś szczepić,chyba że rząd pierwszy się zaszczepi,i za rok jeśli wszystko będzie ok to inni jak chcą.

szczurnamiotle
szczurnamiotle
1 rok temu
Reply to  Oli

Tylko skąd będziesz wiedzieć czy ci rządowi się zaszczepią? – pewnie placebo… nikt tego nie odkryje.
Jeśli ktoś wierzy temu rządowi to jet bardzo naiwny albo bardzo gł…

Hemi
Hemi
1 rok temu
Reply to  szczurnamiotle

Jak w takim razie nazwać kogoś, kto wierzy tym loserom z totalnej opozycji?

Ich żałosne popisy i festiwal pustosłowia okraszonego prymitywizmem i prostactwem można było oglądać podczas groteskowego posiedzenia Sejmu i próby odwołania J. Kaczyńskiego.

To jest dopiero kuriozum, votum nieufności, oczywiście odrzucone, po zaledwie 2 miesiącach piastowania stanowiska, żeby złożyć taki wniosek trzeba być na poziomie piaskownicy.

Co do szczepień – udzielałeś się tu kiedyś zdaje się pod pseudonimem every i wychowałeś lewicę, jak się zdaje. No to może wypadałoby przypomnieć, że kilka dni kilku tuzów intelektu z lewicy domagało się, żeby szczepienia miały charakter obowiązkowy (!).

I to jest właśnie różnica, PiS to wolność, lewica – zamordyzm.

szczurnamiotle
szczurnamiotle
1 rok temu
Reply to  Hemi

Owszem, every, ponadto jestem kobietą i mógłbyś to w końcu zauważyć pisiorze.

Lewicy nie wychwalalam, jedynie twierdzilam, że krytyce podlega obecnie to co jest tu i teraz, a nie to co było i minęło, a to jest kolosalna różnica.

Ty natomiast jak nie wiesz co napisać, to piszesz Borysław albo czepiasz się Trzaska czy Tuska.

Lewica zamordyzm? A PIS wolność? – lepszego dowcipu to i ten twój szef Zero nie wymyślił. Żeś teraz walnął, to walnął. Lewica była już u steru i nikogo jakoś nie spalowała, a wasi funkcjonariusze pałują ludzi ile wlezie. Dziewczynę milicja pisowska tak załatwiła, że wylądowała w szpitalu z połamaną ręką.

Stosujecie metody żywcem ściągnięte z PRL-u.

Hemi
Hemi
1 rok temu
Reply to  szczurnamiotle

Policja po to ma środki przymusu żeby je stosować wobec osób łamiących prawo, myślących, że jak sobie głupawego piorunika na łepetynie umieszczą to już im wszystko wolno.

Co do tego, że rzekomo lewica nic wspólnego z zamordyzmem nie ma, to może jakbym się wczoraj urodził albo tę niebieską TV oglądał, może bym uwierzył.

Wisi w internecie projekt ustawy firmowany przez lewicę i zakładający drastyczne ograniczenie wolności słowa poprzez tzw. rozszerzenie katalogu mowy przestepstw z nienawiści. Ma ustanowić kategorie świ3tych krów, o których będzie można mówić jak o zmarłych – dobrze albo wcale. To ma być wolność? Nie, to kryminalizacja poglądów normalnych ludzi, i właśnie, metody zaiście rodem z PRL (przy czym oni jeszcze takiego ześwirowania nie mieli na tematyce tzw. od pasa w dół).

Co do Borysława i Czajkowskiego, że rzekomo ja się ich czepiam, nie rozśmieszają mnie. A kto kilka dni temu w Sejmie bałamutnie oskarżał J. Kaczyńskiego o odpowiedzialność za „ponad 40 tys. zgonów”? ( Nawiasem mówiąc, dlaczego tylko 40 tys. a nie dajmy na to pół miliona?).

Że Borysław do władzy nóżkami przebiera i przedterminowe wybory postuluje, nie dotarło? Sorry, takich sobie komediantów wybraliście na „przywodców”, do mnie pretensje?

Anonimowo
Anonimowo
1 rok temu
Reply to  Hemi

Zmień to co bierzesz, albo dawki, bo bredzisz jak potłuczony. Niedługo nogi wyciągniesz jak nie zmienisz.Większych bredni od twoich nigdzie nie słyszałem. Uwierzyć to co pleciesz to ci uwierzy tylko taki sam kacap jak ty, np.srs lub BLIM.

Tom
Tom
1 rok temu
Kim
Kim
1 rok temu

No to teraz jest okazja żeby zwolennicy PiSu się wykazali mam nadzieję że nie zrezygnujecie z zaszczepienia

Jarek
Jarek
1 rok temu

ja powiem tak, Wy się szczepcie jak macie ochotę a ja popatrzę na to stojąc obok bez szczepienia.

free man
free man
1 rok temu

Słuszny apel. Brawo !!! Jesteśmy świadkami wprowadzania NWO (New World Order)
Gdzie są chorzy na „normalne ciężkie zapalenie płuc” ? Ile zmarło osób po powikłaniach „zwykłej” grypy ? Dlaczego ogrom ludzi nie zgłasza się, tracą smak, zapach na kilka dni, mieszkają razem z rodziną pod jednym dachem (nawet śpią w jednym łóżku) i nikt się nie zaraża ? Dlaczego nikt nie mówi że już we wrześniu 2019 w Warszawie były robione badania i wyszły wyniki że już były przypadki zakażenia ?
Jedna stara zasada. Chcesz osiągnąć zamierzony jakiś efekt?
Dobierz „odpowiednich” ludzi „odpowiednią” metodę, „odpowiedniego” straszaka i sukces murowany !!!

czyteniczka
czyteniczka
1 rok temu

Mają rację, odważni mądrzy ludzie. Warto ich posłuchać. To będzie jeden wielki eksperyment.

szczurnamiotle
szczurnamiotle
1 rok temu
Reply to  czyteniczka

Zgadzam się: jeden wielki eksperyment i to skalę światową.
Ktoś na tym robi kasę i to potężną kasę.
Tylko z drugiej strony nie chciałabym przechodzić covid w tej ciężkiej postaci…
Gdym była młoda miałabym wiele wątpliwości, ale ponieważ jest mi bliżej do ciemnej strony mocy, to być może się zdecyduję. Nie muszę się obawiać np. niepłodności.
Też mam bardzo wiele wątpliwości co do tych nieprzebadanych i zbyt krótko testowanych szczepionek, ale w sumie niewiele mi zostało…
Gdybym była młoda miałabym jeszcze więcej wątpliwości.
Zanim szczepionka do nas dotrze może będziemy o niej wiedzieli więcej i znali jeszcze więcej ubocznych skutków, bo przecież w Wielkiej Brytanii już szczepienia się zaczęły.
Na razie tyle naszego co sobie na ten temat podyskutujemy.

19
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x