Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo
Szpulka pasmanteria Mława dodatki krawieckie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej


il. Pixabay

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej.

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie.

Rodzinę zastępczą mogą tworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być  powierzone osobom, które:

 • dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona, ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny  – w przypadku , gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, ci zostało potwierdzone zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • co najmniej jedna osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej niezawodowej  musi posiadać stałe źródło dochodu.

Osobom, chętnym do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej oferujemy:

 • wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej;
 • świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka:
 • 694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej ( babcia, dziadek, rodzeństwo);
 • 1052 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka
 • dodatek wychowawczy 500 plus,
 • świadczenie ,,Dobry Start” – 300 zł,
 • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz korzystanie z poradnictwa psychologicznego.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 • osobisty – w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, Reymonta 4, I piętro, pokój nr 5,
 • telefoniczny na nr tel. 23 654-43-56,
 • e-mail: [email protected].

od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600

 

mat. sponsorowany

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]