Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo
Szpulka pasmanteria Mława dodatki krawieckie

Wraca temat podziału Mazowsza. Czekają nas nowe wybory?


Marszałek Adam Struzik kategorycznie sprzeciwia się planowanemu przez PiS podziałowi województwa mazowieckiego. Jak podkreśla, to niezgodne z prawem i zaszkodzi całemu regionowi. O takich planach było głośno już wcześniej, teraz na nowo przypomniał je wczorajszy „Dziennik Gazeta Prawna”.


ksp Mława
Reklama

– Podział Mazowsza na dwa województwa jest absurdalny, prawnie niedopuszczalny i destrukcyjny. To cyniczna próba odebrania władzy w regionie, w którym PiS-owi nie udało się wygrać wyborów samorządowych – podkreśla marszałek Adam Struzik. Osłabione Mazowsze bez metropolii warszawskiej będzie zmuszone utrzymać m.in. 3/4 dróg oraz połowę szpitali i instytucji publicznych za 13 proc. dotychczasowych dochodów.

W wyborach samorządowych w 2018 r. zostało wybranych 51 radnych województwa. Gdyby doszło do podziału województwa, straciliby mandat.

– Przerwanie kadencji radnych oznacza naruszenie Konstytucji, ustawy o samorządzie wojewódzkim, jak również naruszenie Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Takie pójście na skróty, bez konsultacji społecznych, bez referendum ogólnowojewódzkiego i zapytania wspólnoty mazowieckiej, czy zgadza się na podział Mazowsza na dwa województwa jest prawnie niedopuszczalne. Zarówno zarząd województwa, jak i większość radnych w sejmiku będzie konsekwentnie bronić konstytucyjnych praw, także na poziomie europejskim – zaznacza marszałek Struzik.

Według szacunków urzędu marszałkowskiego to stolica kraju generuje wysokie dochody regionu (aż 79 proc. wpływów z CIT zasilających budżet Mazowsza!). To tu znajduje się ponad 53 proc. firm – krajowych i zagranicznych, 22 proc. zlokalizowanych jest w powiatach sąsiadujących z Warszawą[1]. Po wyłączeniu administracyjnym metropolii warszawskiej nowe województwo mazowieckie będzie miało dużą powierzchnię (86 proc. dotychczasowej) oraz diametralnie ograniczone dochody. Najważniejszy dochód województwa, czyli podatek CIT, wyniesie zaledwie 13 proc. obecnych wpływów z tego tytułu. Obecnie prawie 87 proc. dochodów Mazowsza z CIT generuje stolica (79 proc.) i podwarszawskie powiaty (8,7 proc.).

Marszałek przypomina, że 58 wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek (szpitale, instytucje kultury, biblioteki, centra kształcenia, spółki kolejowe) ma swoją siedzibę w metropolii warszawskiej, a 59 w pozostałej części województwa. Wśród jednostek zlokalizowanych w Warszawie są instytucje, które mają charakter ogólnowojewódzki. Są to m.in. spółki Koleje Mazowieckie, Agencja Rozwoju Mazowsza, Mazowiecka Agencja Energetyczna czy Mazowieckie Fundusze Poręczeń Kredytowych i Pożyczkowych. Podział administracyjny spowoduje opóźnienia, ale również realną groźbę utraty środków z UE dla Mazowsza i metropolii warszawskiej. Przestaną obowiązywać opracowane do tej pory dokumenty i ustalenia wynegocjowane z Komisją Europejską. Zmiana granic administracyjnych spowoduje konieczność wyrzucenia do kosza strategii i dokumentów planistycznych. Zachwiane będą struktury odpowiadające za wdrażanie środków unijnych na Mazowszu.

 Wybrane konsekwencje podziału Mazowsza

  • Gdzie stolica nowego województwa mazowieckiego? Pod względem liczby ludności – największym miastem Mazowsza byłby Radom. Jeśli jednak spojrzymy na wpływy CIT zasilające budżet Mazowsza – to pierwszeństwo miałby Płock, który w 2018 r. zasilił budżet Mazowsza kwotą 93 mln zł z tytułu CIT (Radom – zaledwie 24 mln zł).
  • Odległość do urzędu. Obecnie, by załatwić sprawę mieszkańcy zarówno krańców północnych, wschodnich, południowych czy zachodnich mają mniej więcej taką samą odległość do pokonania, by dotrzeć do głównej siedziby urzędu. Bez względu na to czy głównym miastem nowego województwa byłby Radom, Płock czy Siedlce dojazd z niektórych części nowego województwa wydłuży się dwukrotnie.
  • Dwa województwa to podwójna administracja– dwa urzędy wojewódzkie, dwa urzędy marszałkowskie, dwa sejmiki, podwójny zestaw podległych wojewodzie i marszałkowi służb, takich jak inspekcja transportu drogowego, straż pożarna, inspekcja handlowa, sanitarna, służby weterynaryjne, inspekcja ochrony środowiska. Kto za to zapłaci? Oczywiście mieszkańcy – Warszawy i Mazowsza.
  • Przy ewentualnym podziale administracyjnym, podzielić należałoby nie tylko zadania i dochody, ale i zadłużenie.Jeśli dług województwa, który obecnie wynosi ok. 800 mln zł, podzielimy proporcjonalnie do wielkości poszczególnych „nowych” województw, to 86 proc. spadnie na województwo regionalne, a tylko 14 proc. na bogate województwo warszawskie.
  • Wszystkie badania, dokumenty strategiczne oraz planistyczne analizy problemów społecznych, gospodarczych, zdrowotnych czy infrastrukturalnych zdezaktualizują się. Tymczasem są one niezbędne m.in. do wydatkowania środków unijnych, otrzymywania decyzji, dotacji czy pozwoleń. Ucierpią na tym mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządy.
  • Nowe województwa to nowe plany gospodarki odpadami! Po ewentualnym podziale każde z województw musiałoby funkcjonować bez aktualnych planów. W praktyce mogłyby się pojawić problemy z odbiorem i składowaniem odpadów.
  • Podział Mazowsza to pogłębienie wykluczenia społecznego na skutek zróżnicowanej dostępności do edukacji. Ośrodki akademickie i najlepsze szkoły mają swoją siedzibę w metropolii warszawskiej. Zdolna młodzież, chcąca uczyć się w najlepszych warszawskich liceach, musiałaby aplikować do szkół w innym województwie.
  • Podział Mazowsza to ograniczona możliwość kształcenia specjalistycznego. Stolica to nie tylko siła napędowa dla reszty województwa. To właśnie tu zlokalizowane są  główne ośrodki badawcze i naukowe. Podział administracyjny odbije się negatywnie na osobach kończących np. studia medyczne, a chcących odbyć staż medyczny w szpitalach wysokospecjalistycznych. Wyodrębnienie nowego województwa spowoduje konieczność powołania dodatkowej izby lekarskiej w regionie. Co to oznacza dla młodych lekarzy? Osoby kończące studia medyczne w stolicy, a mieszkające poza nią, nie będą mogły odbywać staży w szpitalach klinicznych i specjalistycznych znajdujących się na terenie województwa stołecznego. W praktyce stracą przede wszystkim mieszkańcy.
  • Podział Mazowsza to ograniczenie dostępu do specjalistycznej pomocy medycznej dla mieszkańców regionu. Na terenie obecnego województwa mazowieckiego funkcjonuje 26 podmiotów leczniczych samorządu województwa (szpitale, stacje pogotowia ratunkowego)14 z nich zlokalizowanych jest w metropolii warszawskiej, a kolejnych 12 w pozostałych regionach. O ile poza stolicą większość pacjentów to mieszkańcy ich najbliższych okolic, o tyle z pomocy placówek stołecznych korzysta duża część pacjentów pochodzących z regionu całego Mazowsza. Większość placówek zlokalizowanych na terenie Warszawy to szpitale wysokospecjalistyczne o charakterze regionalnym, a nie lokalnym. Jedyny na Mazowszu szpital zajmujący się leczeniem chorób płuc i gruźlicy znajduje się w Otwocku, a jedyny zakaźny – w Warszawie. Kolejny przykład to szpitale dziecięce, które zlokalizowane są albo w stolicy, albo w jej okolicy. Poza aglomeracją warszawską są tylko dwie placówki leczenia psychiatrycznego – w Radomiu i w Gostyninie-Zalesiu. Pozostałe mieszczą się w Warszawie i jej najbliższej okolicy. Wśród nich jest placówka dedykowana dzieciom i młodzieży – Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy. Mieszkańcy regionu, aby skorzystać z wielu specjalistycznych szpitali, będą zmuszeni jechać do innego województwa, bo w ich regionie nie będzie takiej placówki. Nowe województwo mazowieckie przy zaledwie 13 proc. obecnych dochodów regionu nie będzie w stanie realizować inwestycji, wyposażać szpitali w nowoczesny sprzęt czy też wspierać placówki w zakresie pokrywania kosztów bieżącego funkcjonowania. Biorąc pod uwagę zasady finansowania szpitali przez NFZ, stołeczne placówki, przyjmując pacjentów z regionu, narażone będą na większe straty.
  • Podział Mazowsza to ograniczenie lub likwidacja połączeń kolejowych.Głównym organizatorem przewozów kolejowych na terenie Mazowsza jest spółka samorządu województwa – Koleje Mazowieckie. Najbardziej rentowne są połączenia realizowane na terenie aglomeracji Warszawskiej. To tu z usług KM korzysta najwięcej pasażerów, a co za tym idzie generowane są najwyższe wpływy ze sprzedaży biletów. Zmiana granic administracyjnych będzie wymagała podziału spółki na dwa odrębne podmioty. Nowe województwo mazowieckie będzie realizowało połączenia na liniach deficytowych i wymagających największego dofinansowania. Jak wynika z opracowania prof. Pawła Swianiewicza średnia rentowność KM w obrębie warszawskim wyniosłaby 99 proc., a w województwie regionalnym zaledwie – 38 proc. W praktyce oznaczać będzie konieczność likwidacji połączeń poza aglomeracją warszawską[3]. Kolejną kwestią jest spłata zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez spółkę. Koleje Mazowieckie realizują obecnie bardzo duże projekty inwestycyjne związane z zakupem taboru, budową infrastruktury. Większość odbywa się przy udziale środków unijnych. Podział spółki może spowodować natychmiastowy obowiązek spłaty zaciągniętych zobowiązań, ale także utratę przyznanego dofinansowania.

Innego zdania w tej materii jest Artur Czapliński, radny mazowieckiego sejmiku z ramienia PiS. Na Portalu Mazowsze jeszcze we wrześniu 2019 roku opublikował następujący wpis:

Dysproporcja między Warszawą, a resztą regionu Mazowsza jest ogromna. Warszawa i dziewięć okolicznych powiatów około warszawskich ma aż 152 procent średniej unijnej PKB. Adam Bielan powtarza, że to jest poziom, który w Unii Europejskiej osiąga chociażby Wiedeń. Z kolei pozostałe powiaty mazowieckie to tylko 59 procent średniej unijnej PKB. To są bardzo duże rozpiętości zarówno dochodów, bogactwa jak i transferów finansowych.

Polska i Mazowsze powinno rozwijać się w sposób zrównoważony, a nie tak jak chciano wcześniej liczyły się tylko wielkie miasta, a prowincja schodziła na dalszy plan. Teraz Warszawa jest bardzo rozpędzona i siłą rzeczy zbiera cały kapitał z reszty województwa, które nie rozwija się tak szybko jak stolica Polski.

Trzymam kciuki za realizacje tej zapowiedzi wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Wydzielenie Województwa Warszawskiego to niesłychanie ważna sprawa dla Mazowsza. Nie można tego zaniechać. Oby się udało.

red.

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
0 0 vote
Oceń artykuł
guest
22 komentarzy
najnowsze
najstarsze najwyżej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
Mławianin
Mławianin
1 rok temu

Sruzik w opałach i cała ta sitwa. To jak prywatny folwark dla Struzika i całej tej PSL -owskiej farajny a teraz się kończy ta władza i UKŁADY. BRAWO PIS

Anonimowo
Anonimowo
1 rok temu

W PO i PSL drżą o stołki, komuniści broni swojej władzy na Mazowszu.

Anonimowo
Anonimowo
1 rok temu

Niech radni dzialaja spolecznie a nie dla kasy

pamiętamy
pamiętamy
1 rok temu
Reply to  Anonimowo

radni przy następnych wyborach nie mają żadnych szans .Za ustawę śmieciową .

szuler
szuler
1 rok temu

W końcu przestanie karty rozdawać.CIĘŻKO ODDAĆ WŁADZĘ .BRAWO PIS BRAWO PANIE JARKU.PAMIĘTAMY JAK WALDEK Z DONALDEM LICZYLI SZABLE.WSTYD ,ŻENADA.

NORMALNY
NORMALNY
1 rok temu

temu panu czas podziękować i tygrysowi pawlakowi GAZ EMERYTURY za nocna ZMIANĘ.

KTO MI ODPOWIE
KTO MI ODPOWIE
1 rok temu

2 PROCENT ELEKTORATU I SIĘ SPRZECIWIA?TO JAKIŚ ŻART NA PRIMA APRILIS?

WIDZĘ
WIDZĘ
1 rok temu

PODZIĘKOWAĆ TYM Z PŚL ZA NAJDROŻSZY GAZ USTAWĘ EMERYTALNĄ .ZOBACZCIE KTO W MLAWIE W URZEDACH PRACUJE?TE SAME TWARZE OD ZAWSZE. DAĆ MLODYM SZANSĘ.

kolejarz
kolejarz
1 rok temu

niech to rozwalą to może w końcu toalety darmowe bedą na dworcu kolejowym w Mławie i w Ciechanowie.Starczy dojenia MŁAWIAN.KŁADKA MOŻE SIĘ ZNAJDZIE W KOŃCU.

Ciechanów
Ciechanów
1 rok temu
Reply to  kolejarz

KASĘ Z TOALET ROZLICZAĆ POWINNA IZBA SKARBOWA A KOMISJA I PAKOWAĆ W BEZPIECZNE KOPERTY A NIE WORECEK.

Anonimowo
Anonimowo
1 rok temu

komunistyczny bełkot

Hemi
Hemi
1 rok temu

Warszawa ma swoje sprawy i przede wszystkim jest skupiona na sobie.

A kilka-kilkanaście km od warszawskiego ratusza w linii prostej zaczyna się inny świat, w sensie poziomu zamożności i skali problemów do rozwiązania.

W kontekście niepokojących zapowiedzi prominentnych przedstawicieli obozu totalnej opozycji, że trzeba jakoby wreszcie ukarać tzw. prowincję za złe głosowanie (na PiS i A. Dudę), wydzielenie W-wy i okręgu stołecznego wydaje się mieć sens, szczególnie w kontekście dostępu do tzw. środków unijnych, mówił o tym europoseł Kuźmiuk.

Polak
Polak
1 rok temu
Reply to  Hemi

Hemi Ty też masz swój świat i nie musisz się nim dzielić z innymi. Pieniadze i Stanowiska już dostateczni nas Polaków podzieliły i nie potrzeba tu podburzania przez Ciebie na dalsze dzielenie lepsi i gorsi. Tak czynili komuniści i faszyści.

mlawianka
mlawianka
1 rok temu
Reply to  Polak

100% racji, ale jak ktoś na forum powiedział:
SKOŃCZMY KARMIĆ TROLLA.

YOU
YOU
1 rok temu
Reply to  mlawianka

do mlawianka SKOŃCZ ZAŚMIECAĆ FORUM

sic
sic
1 rok temu
Reply to  Polak

A czemu HEMI nie może pisać ? Bo co ? Prawda w oczy kole. To prawda że Warszawka jest buńczuczna gdziekolwiek się nie pojawi. Ciekawa teoria z tym ” ukaraniem ” jest.

YOU
YOU
1 rok temu
Reply to  sic

Do „sic” Bo komunistycznych etatowych agitatorów prawda boli, dlatego hejtują Hemi. Precz z PO-PSL.

Czytelniczka
Czytelniczka
1 rok temu
Reply to  Hemi

„Wydaje się mieć sens”. Jakbyś przeczytał co komentujesz, to masz wiele rzeczywistych argumentów przeciwko podziałowi województwa. To, co piszesz to czyste wzbudzanie emocji – jak dotąd nikt z PiSu nie podał rzeczowych argumentów przemawiających za zmianą.

Hemi
Hemi
1 rok temu
Reply to  Czytelniczka

Wiele zależy od szczegółów. Na pewno opinia publiczna nie byłaby zadowolona, gdyby w wyniku podziału, czy raczej wyodrębnienia bogatej i liberalnej Warszawy z przedmieściami od reszty Mazowsza, doszło do podwojenia kwoty na administrację radnych, urzędy, itp.

Gdyby przeciwnie, doszło do podziału bez kosztów dla podatnika, to nie przypuszczam, żeby był opór społeczny.

To, że ktoś z pensją np. 3,5 tys zł mieszka w sąsiedztwie milionera oznacza, że statystycznie mają ponad pół miliona na głowę, ale to tylko statystyka.

To tak a propos sensowności utrzymywania woj. mazowieckiego w obecnej formie.

mlawianka
mlawianka
1 rok temu
Reply to  Czytelniczka

Rzeczowym argumentem dla PIS jest Trzaskowski i Struzik – wystarczy?
Nie karm trolla.

MŁAWIANIE RODOWICI
MŁAWIANIE RODOWICI
1 rok temu
Reply to  mlawianka

ILE JESZCZE RZĄDÓW WSI W MIASTACH? STARCZY ,2 PROCENTOWE POPARCIE I CIĄGLE NA STANOWISKACH.DOŚĆ TEGO WRACAĆ NA RANCZA A RZĄDZENIE ZOSTAWCIE BO WYBRALŚMY PIS.

Anonimowo
Anonimowo
1 rok temu
Reply to  mlawianka

@mlawianka

Nie zaśmiecaj forum.

22
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x