Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Powiat mławski liderem w wykorzystaniu Funduszu Dróg Samorządowych


ZS nr 1 Budowlanka Mława rekrutacja
Reklama


25 maja 2020 roku w mławskim starostwie dokonano otwarcia ofert w ramach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa – Etap II”. Wpłynęły cztery oferty. Wkrótce zostanie wyłoniony wykonawca.

Powyższa inwestycja jest kontynuacją zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko”. Obydwie inwestycje otrzymały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Szacunkowa wartość II etapu to 12 255 611,28 zł.

Oferty, które wpłynęły:

  1. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; 05 – 300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28, „ALTOR” Sp. z o.o.; kwota brutto – 10 363921,73 zł;
  2. GUTBRUK Tomasz Gutowski; 06-316 Krzynowłoga Mała, Kaki Mroczki 18; kwota brutto – 10 315230,28 zł;
  3. STRABAG Sp. z o.o.; 05 – 800 Pruszków ul. Parzniewska 10; kwota brutto – 8 782966,60 zł;
  4. Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski; 06 – 450 Glinojeck ul. Nadrzeczna 12; kwota brutto – 9 080201,25 zł.

Wszystkie firmy w ofercie zawarły informacje o 5-letniej gwarancji, terminie wykonania zamówienia do końca października przyszłego roku oraz płatności zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy.

Jak można zauważyć najkorzystniejsza pod względem finansowym oferta jest o ponad 3 miliony tańsza niż kwota zaplanowana przez zamawiającego. W najbliższym czasie zostanie wyłoniony wykonawca.

Zadanie dotyczy rozbudowy 3 odcinków:  1. odcinek od km  2+140,00 do km 3+430,10 , 2. odcinek od km 4+ 610,10 do km 5+500,00, 3. odcinek od km 7+700,00 do km 8+558,80 o łącznej długości 3038,80 m. Inwestycja w szczególności obejmuje wykonanie robót ziemnych przy poszerzeniu konstrukcji jezdni i wykonaniu rowów drogowych, wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego, kruszywa stabilizowanego cementem i kruszywa naturalnego, wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej jezdni i poszerzenie, wykonanie zjazdów na pola, drogi gminne, zjazdów do posesji, wykonanie odwodnienia w postaci rowów otwartych i kanalizacji deszczowej, poboczy, chodników, ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 3. o długości blisko 850 metrów i szerokości 3 metróworaz oznakowania.

Wartość kosztorysowa zadania to kwota 12 255 611,28 w tym dofinansowanie z FDS na poziomie 70% –  8 578 927,89 na lata 2020-2021. Na realizację tego zadania w latach 2020-2021 gminy przekażą dotację celową w wysokości: Gmina Wiśniewo 780 454,00 zł, Gmina Strzegowo 1 057 887,00 zł. Kwoty te mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą.

Warto przypomnieć, że I etap inwestycji realizowany jest od początku marca. Jego całkowity koszt na lata 2020-2021 wyniesie 18 364 343,56 zł przy dofinansowaniu z FDS w wysokości 14 700 104,00 zł. Planowany udział Powiatu Mławskiego to 1 827 805,56 zł.  W realizacji I etapu partycypują także gminy, które łącznie w latach 2020-2021 przekażą: Gmina Wiśniewo – 710 398,00 zł, Gmina Strzegowo –
1 126 036,00 zł.Do tej pory na poszczególnych odcinkach usunięto karpy  kolidujące z rozbudowywaną drogą, wykonano odhumusowanie i frezowanie nawierzchni oraz rozpoczęto prace związane z poszerzaniem poboczy.

Pierwszy etap obejmuje także przebudowę mostu na rzece Sewerynce w miejscowości Kowalewko.
26 maja 2020 roku ławy fundamentowe zostały zalane betonem. W najbliższych dniach zostanie ukształtowane koryto rzeki oraz rozpocznie się  montaż konstrukcji z blach falistych typu diakon. Przedstawiciel wykonawcy optymistycznie prognozuje, że most może zostać częściowo udostępniony dla ruchu w połowie czerwca. Możliwe będzie poruszanie się jednym pasem. Byłoby to dużym ułatwieniem miedzy innymi dla rolników i służb ratunkowych.

Obydwa etapy mają się zakończyć do 31 października 2021 roku. Całość inwestycji to ponad 10 kilometrów zmodernizowanej drogi, której rozbudowa stała się możliwa do realizacji dzięki współpracy Powiatu Mławskiego z samorządami gminnymi i pozyskaniu zewnętrznych środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

mat.sponsorowany

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]