Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Kolejne wsparcie samorządu Mazowsza dla subregionu ciechanowskiego


Tym razem, dzięki pomocy samorządu Mazowsza do szpitali trafiły urządzenia do bezdotykowego mierzenia temperatury, mazowieckie szkoły zakupią niezbędny sprzęt i oprogramowanie do nauki zdalnej, a na terenie całego województwa pojawi się 31 nowych stacji meteorologicznych. Wsparcie trafi także do mazowieckich gmin na budowę i modernizację lokalnych targowisk.

Pandemia wpłynęła na wszystkie dziedziny życia, w tym także na edukację. Cały czas docierają do nas sygnały o problemach w naszych mazowieckich szkołach wynikające z braku sprzętu i pomocy naukowych. Chcemy pomóc w zorganizowaniu efektywnej nauki zdalnej, dlatego przekazujemy środki na zakup sprzętu i oprogramowania. Niestety, w naszym kraju także zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne. Będziemy więc pomagać lokalnym samorządom w walce z suszą. Podjęliśmy również decyzję o przeznaczeniu środków w ramach PROW na budowę i modernizację lokalnych targowiskpodkreśla marszałek Adam Struzik.

Urządzenie do bezdotykowego mierzenia temperatury dla ciechanowskiego szpitala

Bezdotykowe i dokładne – w 20 mazowieckich szpitalach zainstalowane zostaną urządzenia do bezdotykowego mierzenia temperatury. Pozwolą one szybko i precyzyjnie zbadać temperaturę wszystkim osobom wchodzącym do placówki. Dzięki wsparciu UE na ten cel przeznaczono aż 1,7 mln zł. Bezdotykowy system do mierzenia temperatury został zainstalowany w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.

Przesiewowe badania temperatury, przy wykorzystaniu systemu, będą robione przed wejściem do placówek medycznych. Najważniejszą zaletą zakupionych systemów jest szybkie i bardzo dokładne mierzenie temperatury (+/- 0,3) wielu osobom równocześnie. Badanie jest bezpieczne i efektywne i co ważne – możliwe np. przez maseczki. System wyposażony jest w najnowszy model kamery termowizyjnej. Wbudowany algorytm AI pozwala na badanie osób znajdujących się w odległości do 3 m od kamery.

– Urządzenie, do bezdotykowego pomiaru temperatury, jest kolejną nową technologią, pomagającą kadrze medycznej ciechanowskiego szpitala w walce z koronawirusem.  System, który został zamontowany przy wejściu głównym szpitala, będzie mierzył temperaturę ciała wszystkim osobom wchodzącym do budynku.  Precyzyjny pomiar pozwoli na szybką interwencję personelu i odizolowanie osoby z podwyższoną temperaturą – mówi Małgorzata Turowska, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych  Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Na Mazowszu powstaną mierniki suszy

W naszym kraju zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne. Borykamy się z małymi opadami bądź ich brakiem, co skutkuje suszą i przyczynia się do obniżenia plonów, spadku poziomu wód gruntowych, a nawet zaniku wody w istniejących zbiornikach. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza na terenie całego województwa pojawi się 31 nowych stacji meteorologicznych, które pomogą w ustaleniu skali suszy rolniczej. Na ten cel samorząd przeznaczył aż 1,5 mln zł.

– Zakup i instalacja automatycznych stacji meteorologicznych w czasie suszy rolniczej stanowi pośrednią pomoc dla rolników. Z jednej strony zagęszczenie sieci monitoringu pomoże uzyskać bardziej wiarygodne dane o tzw. suszy rolniczej i umożliwi poszkodowanym rolnikom uzyskanie odszkodowań, z drugiej zaś uzyskane w ten sposób dane mogą posłużyć rolnikom do podjęcia decyzji o strukturze upraw w gospodarstwie – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Monitoringiem suszy rolniczej zajmuje się Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Obecnie na terenie Mazowsza posiada jedynie 6 stacji meteorologicznych zbierających dane dot. suszy. Niestety powoduje to, że punkty pomiarowe są bardzo oddalone od miejsc objętych suszą. Im większe oddalenie, tym mniejsza dokładność danych meteorologicznych, ponieważ dane dla terenu objętego suszą nie są mierzone, a wyliczane na podstawie danych uzyskanych w miejscach oddalonych nawet o 70 km. Takie rozmieszczenie sprawia, że zebrane informacje nie odpowiadają faktycznej sytuacji meteorologicznej w obszarze, którego dotyczą.

Wsparcie na zakup sprzętu i oprogramowania dla 26 szkół w subregionie ciechanowskim

Epidemia koronawirusa sprawiła, że nauka w szkołach przeszła na system zdalny. Nie wszystkie szkoły w naszym województwie zdążyły się przygotować do takiego rodzaju prowadzenia zajęć. Zarząd województwa podjął więc decyzję o realizacji projektu „Mazowiecki projekt przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Na ten cel przeznaczonych zostało aż 35 mln zł z czego 28 mln zł to środki z UE. Wsparcie trafi także do 26 szkół z subregionu ciechanowskiego.

– Niebawem do mazowieckich szkół trafią tablety i laptopy, które mamy nadzieję, ułatwią pracę i naukę zarówno nauczycielom jak i uczniom – zauważa marszałek Adam Struzik.

Zakupione tablety i laptopy będą mogły być wykorzystywane zarówno przez nauczycieli do prowadzenia zajęć lekcyjnych w formie zdalnej, ale też uczniów. Sprzęt wyposażony będzie również w pakiet oprogramowania do wspomagania nauki danego przedmiotu, pozwalającego na wykorzystanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej na zajęciach lekcyjnych prowadzonych w formie zdalnej.

W subregionie ciechanowskim dofinansowanie trafi do:

 • Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Grodźcu,
 • Szkoły Podstawowej im Władysława Stanisława Reymonta w Koziebrodach,
 • Szkoły Podstawowej w Wiśniewie,
 • Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Ciechanowie,
 • Szkoły Podstawowej nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Ciechanowie,
 • Zespołu Szkół nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie,
 • Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku,
 • Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie,
 • Szkoły Podstawowej w Królewie,
 • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława chrobrego w Płońsku,
 • Zespołu Szkół im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku,
 • Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Grudusku,
 • Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Obrytem w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem,
 • Szkoły Podstawowej w Strzegocinie,
 • Szkoły Podstawowej im. Michaliny Czechowskiej w Radzanowie,
 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku,
 • Zespołu Szkół w Lutocinie, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lutocinie,
 • Zespołu Szkół w Siemiątkowie,
 • Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Jana Sieka w Błędostowie,
 • Zespołu Szkół w Zieluniu,
 • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie,
 • Szkoły Podstawowej im. Piotra Sękowskiego w Nacpolsku,
 • Szkoły Podstawowej im. Władysława Smoleńskiego w Niedzborzu,
 • Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach,
 • Szkoły Podstawowej nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie,
 • Zespołu Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza w Kuczborku.

9,4 mln zł na targowiska i bazarki na Mazowszu

Nowoczesne, oświetlone, utwardzone, z parkingami i sanitariami – tak wkrótce będą wyglądać kolejne targowiska na Mazowszu. W tym roku samorząd Mazowsza przeznaczył 9,4 mln zł na budowę i modernizację lokalnych bazarków i targowisk. Wsparcie trafi do 12 gmin z Mazowsza. W subregionie ciechanowskim pomoc na budowę i modernizację targowisk otrzyma gmina Glinojeck i miasto Płońsk.

– Klienci cenią targowiska przede wszystkim za możliwość zakupu świeżej żywności. Modernizacja targowisk i bazarków to także dobra wiadomość dla rolników, dla których handel stanowi ważne źródło dochodu. W obecnej sytuacji epidemiologicznej wspieranie lokalnych przedsiębiorców nabiera nowego znaczenia – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Do gminy Glinojeck i miasta Płońsk trafi 2 mln zł. Dzięki wsparciu w gminie Glinojeck powstanie nowe targowisko, a w Płońsku zmodernizowane zostanie już istniejące.

 

Artykuł sponsorowany

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]