Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo
Szpulka pasmanteria Mława dodatki krawieckie

Grzywna i kara administracyjna w dobie koronawirusa – co grozi i jak się odwołać


Od pewnego czasu w związku z pandemią koronawirusa, w celu ograniczenia liczby zachorowań, wprowadzone zostały przepisy określające nakazy, zakazy i ograniczenia, za naruszenie których grozi grzywna bądź kara administracyjna. Warto wiedzieć jakie kary mogą nam grozić za naruszenie tych przepisów oraz jakie nam w związku z tym przysługują prawa.


Uogólniając, za naruszenie nakazów, zakazów bądź ograniczeń w związku z pandemią koronawirusa możemy otrzymać mandat bądź karę administracyjną. Co istotne, w praktyce można otrzymać obydwie kary, dlatego samo przyjęcie mandatu nie oznacza, że nie zostaniemy dodatkowo ukarani karą administracyjną.

Mandat jest najprostszą formą karania. Jego wysokość nie może być wyższa niż 500 zł. Oczywiście tak jak w przypadku np. wykroczeń drogowych, możemy odmówić przyjęcia mandatu. W takim przypadku sprawa kierowana jest do Sądu. W prowadzonym postępowaniu Sąd nie będzie związany wymiarem kary zaproponowanym przez policję i będzie mógł wymierzyć karę zarówno niższą jak i wyższą od tej, która została wskazana przez funkcjonariuszy (w tym wypadku Sąd  może wymierzyć karę nawet wyższą niż 500 zł). Wielu ekspertów z dziedziny prawa wskazuje na brak legalności przepisów dotyczących karania za naruszenia w związku z koronawirusem w tym niezgodność tych przepisów z konstytucją, dlatego bardzo możliwy jest scenariusz, że osoby wobec których skierowano wniosek do Sądu o ukaranie unikną kary. Również prawdopodobne jest, że Sądy będą uchylały nawet już nałożone mandaty karne. W tym celu należy złożyć wniosek o uchylenie mandatu karnego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Drugą formą karania za naruszenie nakazów, zakazów i ograniczeń jest kara administracyjna. Kary te są wymierzane w drodze decyzji przez Sanepid (a w określonych przypadkach przez Wojewodę lub Ministra Zdrowia) na podstawie informacji otrzymanych np. od Policji. W tym przypadku mamy do czynienia już z dużo wyższymi sankcjami, niż tymi wymierzanymi w drodze mandatu karnego. Wysokość kary może się wahać od 5000 zł do 30000 zł za naruszenie zakazu przemieszczania się, poddania się kwarantannie, nakazu ewakuacji z określonych miejsc terenów i obiektów,  nakazu lub zakazu przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, zakazu opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie, nakaz określonego sposobu przemieszczania się lub zachowania.

Od nałożonej na nas przez Sanepid kary administracyjnej przysługuje nam odwołanie do Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Ewentualnie jeśli Wojewódzki Inspektor podtrzyma decyzję o karze, wtedy mamy możliwość zaskarżenia jej do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a w razie porażki do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podobnie jak w przypadku mandatu karnego, tak i w tym przypadku istnieją wątpliwości co do legalności przepisów dotyczących karania za naruszenia w związku z koronawirusem w tym zgodności tych przepisów z konstytucją, co daje nam dodatkową możliwość realnej obrony.

Ponadto art. 189k Kodeksu Postępowania Administracyjnego przewiduje również możliwość złożenia przez osobę ukaraną wniosku o odroczenie terminu płatności kary, rozłożenie jej na raty, a nawet umorzenie kary administracyjnej w całości lub w części.

Podkreślenia wymaga, że w przypadku kary administracyjnej jest ona natychmiastowo wykonalna. Oznacza to, że karę należy zapłacić w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji, nawet jeśli od tej decyzji złożyliśmy odwołanie. W przeciwnym wypadku zostanie wszczęte przeciwko nam postępowanie egzekucyjne co może się wiązać z poniesieniem dodatkowych kosztów. Oczywiście w przypadku uchylenia decyzji o nałożeniu kary administracyjnej, zapłacone przez nas pieniądze zostaną nam zwrócone.

Powyżej wskazano jedynie ogólne nakazy, zakazy i ograniczenia nałożone na obywateli w stanie pandemii. Szczegółowe przepisy w tej materii można odnaleźć w szczególności w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 10 kwietnia 2020 r., wydanym na podstawie równie istotnych przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

I na przykład za naruszenie obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa możemy otrzymać mandat w wysokości 500 zł, a dodatkowo Sanepid może nam wymierzyć karę administracyjną w wysokości od 5000 zł do 30000 zł.

Warto jednak rozważyć przyjęcie mandatu karnego czy odwołanie się od kary administracyjnej, tym bardziej, że wiele przepisów jest niejasnych i trudnych do zinterpretowania, a ponadto jak wspomniano istnieją wątpliwości do legalności wprowadzenia tych przepisów.


Wszystkie artykuły z działu prawnego znajdziesz TUTAJ.

Łukasz Zabłocki Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W okresie nauki odbył półroczne studia na uczelni Universitat de Valencia w Hiszpanii. Obecnie odbywa on aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Od 2015 r. prowadzi rodzinną Kancelarię Prawną w Mławie we współpracy z wieloletnim radcą prawnym Waldemarem Zabłockim i adwokatem Sebastianem Zabłockim.

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
0 0 vote
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x