Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo
Szpulka pasmanteria Mława dodatki krawieckie

Są chętni do rozbudowy powiatowej drogi Bogurzynek-Mdzewo. Są też pieniądze


Trzy firmy złożyły ofertę na wykonanie zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko”. Powiatowy Zarząd Dróg w najbliższych dniach wyłoni wykonawcę i podpisze z nim umowę.

To drugie zadanie, które w tym roku otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Szacunkowa wartość zamówienia to 21 150 000,00 zł.

Oferty, które wpłynęły:

  1. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp z o.o.; 05-300 Mińsk Mazowiecki
    ul. Kolejowa 28; „ALTOR” Sp. z o.o.; 05 – 300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28; kwota brutto – 20.433.046,44 zł
  2. Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski; 06-450 Glinojeck ul. Nadrzeczna 12; kwota brutto – 18.641.448,04 zł
  3. STRABAG Sp. z o.o.; 05 – 800 Pruszków ul. Parzniewska 10; kwota brutto – 18.148.478,56 zł

Najniższa zaproponowana kwota jest niższa od szacunkowej o 3 miliony złotych. Jak wcześniej wspomniano, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi 80% kosztów kwalifikowanych. Powiat Mławski może także liczyć na pomoc w formie dotacji celowej Gminy Wiśniewo (łącznie 812 355,00 zł na lata 2020-2021) oraz Gminy Strzegowo (łącznie 1 287 645,00 zł na lata 2020-2021), proporcjonalnie do odcinka drogi na terenie wspomnianych gmin. Rady Gmin podjęły stosowne uchwały i w najbliższym czasie zostaną podpisane umowy o udzieleniu pomocy finansowej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na czterech odcinkach drogi powiatowej między miejscowościami: Mdzewo–Dąbrowa, Dąbrowa–Kowalewko, Kowalewko–Kowalewo, Kowalewo-Bogurzynek, polegających na przygotowaniu terenu pod inwestycję, wykonaniu rozbiórki istniejących elementów drogowych, robót ziemnych, poszerzeniu istniejącej jezdni, nowej nawierzchni jezdni, poboczy, ciągu pieszo-rowerowego, udrożnieniu rowów przydrożnych, zjazdów, przebudowy istniejących i budowy nowych przepustów, wykonaniu stałej organizacji ruchu oraz wykonaniu przebudowy mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko.

Termin zakończenia zadania przewidziany jest na 31 października 2021 roku. To duża, wieloletnia inwestycja, która stała się możliwa do zrealizowania dzięki środkom zewnętrznym. Ten etap obejmuje rozbudowę ponad siedmiokilometrowego odcinka.

Powiat Mławski złożył 22.08.2019 roku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych II etapu tej inwestycji, polegającego na rozbudowie drogi w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa z terminem realizacji w latach 2020-2021. Uzyskanie dofinansowania pozwoli do końca 2021 roku zrealizować zadanie w całości.

źródło: Starostwo Powiatowe w Mławie

art. sponsorowany

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]