Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Radni miejscy złożyli oświadczenia. Jaki majątek wykazali?


To już drugie oświadczenia majątkowe, które musieli – zgodnie z przepisami – złożyć radni. Pierwsze składają na początku kadencji, kolejne do dnia 30 kwietnia każdego  roku. Oświadczenia składane na ręce przewodniczącego rady analizowane są również przez urząd skarbowy. Informacja o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych pojawiła się na listopadowej sesji rady miasta, a zajmujący się nimi wcześniej urząd skarbowy nie dopatrzył się uchybień.


Lech Jerzy Prejs

Nie posiada wykazanych środków pieniężnych ani papierów wartościowych. Jako współwłasność małżeńską posiada mieszkanie o pow. 62 m2, o wartości 130 tys. zł, a także lokal użytkowy o pow. 32 m2 (wartość 150 tys. zł), a także działkę budowlaną 840 m2 o wartości 130 tys. zł.  W źródłach dochodu radny podaje roczny czynsz z lokalu użytkowego w wys. 18 tys. zł, czynsz z wynajmu działki pod garaże w wys. 10 800 zł oraz dietę radnego w kwocie 24 157,20 zł. Radny posiada samochód osobowy Fiat Ulysse z 2004 r. Nie posiada zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł.

Krzysztof Bartoszczyk

Brak informacji o złożonym oświadczeniu majątkowym na stronie urzędu miasta.

Wioletta Błaszkiewicz

Radna wykazuje środki pieniężne w kwocie 16 840,85 zł oraz kwotę 3170,37 F (współwłasność z synem). Jako współwłasność posiada dom o pow. 142 m2 i wartości 350 tys. zł oraz mieszkanie o pow. 47 m2, o wartości 160 tys. zł, a także miejsce w hali garażowej o wartości 15 tys. zł i działkę budowlaną o pow. 578 m2 i wartości 60 tys. zł. W źródłach dochodu radna podaje roczny dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w wys. 163653,28 zł, dochód z tytułu stosunku pracy w kwocie 7770,71 zł i dochód z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich w kwocie 805,24 zł. Radna posiada jako współwłasność samochód osobowy Punto z 2008 r. oraz dostawczy VW Caddy z 2010 r. Wśród zobowiązań powyżej 10 tys. zł radna wykazuje kredyty na łączną kwotę 332462,50 zł.

Waldemar Henryk Borowski

Radny wykazuje środki pieniężne w kwocie 16 170,82 zł. Jako współwłasność posiada mieszkanie o pow. 58 m2, o wartości 180 tys. zł. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy w kwocie 89322,97 zł  i diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego na kwotę 24022,99 zł. Radny nie posiada auta o wartości powyżej 10 tys. zł,  Wśród zobowiązań powyżej 10 tys. zł  wykazuje kredyt na kwotę 95092,78 zł.

Marcin Burchacki

Radny wykazuje środki pieniężne w kwocie 14 tys. zł. Jako współwłasność posiada dom o pow. 143 m2 na działce o pow. 873 m2 o wartości 650 tys. zł. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy w UM Ciechanów w kwocie 131813,00 zł, w ZWiK Ciechanów – w kwocie 12036,31 zł  oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego powiecie – 20995,84 zł oraz w mieście – 805,24 zł. Radny jako współwłasność posiada auta:  VW Passat 1,9 TDi z 2008 r. oraz Hyundai i30 z 2009 r. Wśród zobowiązań radny wykazuje kredyt na kwotę 200 tys. zł.

Arkadiusz Dłubisz

Radny wykazuje środki pieniężne w kwocie 41 tys. zł. Jako współwłasność posiada dom o pow. 110 m2 o wartości 270 tys. zł., mieszkanie o pow. 39 m2 i wartości 115 tys. zł oraz działkę rolną o pow. 3,61 ha i wartości 90 tys. zł. Z tego tytułu wskazał dochód osiągnięty w kwocie 1500 zł. W dalszych źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy w SP 3 w Mławie  w kwocie 58601,23 zł, w SP nr 6 – w kwocie 3348,44 zł, w PODN Mława – w kwocie 3936,37 zł  oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście – 24156 zł.  Radny jako współwłasność posiada auto  VW Jetta z 2007 r. Radny nie posiada zobowiązań powyżej 10 tys. zł.

Mariusz Dziubiński

Radny wykazuje środki pieniężne w kwocie 10,61 euro oraz polisę o wartości 21 528 zł. Nie posiada jako własność czy współwłasność domu ani mieszkania. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy w SP 3 w Mławie  w kwocie 63866,21 zł, w „Dźwigpolu” – w kwocie 7460 zł, w Akademii Rozwoju Wiedzy i Umiejętności – w kwocie 7946,59 zł, w Zespole Szkół nr 2 – w kwocie 3035,88 zł  oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście – 805,24 zł.  Radny jako współwłasność posiada auto  Forda Focusa z 2014 r. o wartości 49 950 zł. Wśród zobowiązań powyżej 10 tys. zł radny wykazuje kredyt na kwotę 6642,42 CHF oraz zobowiązania poniżej kwoty 10 tys. zł.

Patryk Fabisiak

Radny wykazuje środki pieniężne w kwocie 3,5 tys. zł. Nie posiada jako własności czy współwłasności domu ani mieszkania. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy w kwocie 33650 zł. oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście – 805,24 zł.  Radny nie wskazuje posiadania pojazdu o wartości powyżej 10 tys. zł. Radny nie posiada zobowiązań powyżej 10 tys. zł.

Beata Gadomska

Nie posiada wykazanych środków pieniężnych ani papierów wartościowych. Jako współwłasność małżeńską posiada dom o pow. 150 m2 i wartości 400 tys. zł oraz dom o pow. 100 m2 i wartości 200 tys. zł. W źródłach dochodu radna podaje roczny dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w wys. 2092,32 zł, dochód z tytułu stosunku pracy w kwocie 95598,76 zł i dochód z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich w kwocie 805,24 zł. Radna posiada samochód osobowy VW Golf z 2011 r. Wśród zobowiązań powyżej 10 tys. zł radna wykazuje kredyt na kwotę 102 tys. CHF.

Andrzej Karpiński

Radny wykazuje środki pieniężne w kwocie 10448,54 zł. Jako współwłasność posiada dom o pow. 120 m2 o wartości 400 tys. zł. oraz działkę letniskową o wartości 100 tys. zł. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy w MOSiR Mława – w kwocie 53660,56 zł, z tytułu zlecenia – 7920 zł., ryczałtu – 2598,48 zł oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście w kwocie 805,24 zł. Radny posiada auto  Nissan Qashqai. Wśród zobowiązań podaje kredyt w wys. 162756,47 zł.

Zofia Kazimierska

Radna wykazuje środki pieniężne w kwocie 110 tys. zł. Jako współwłasność posiada mieszkanie o pow. 50 m2 i wartości 150 tys. zł. W źródłach dochodu radna podaje roczny dochód z tytułu wypłat ZUS w kwocie 18535 zł, stosunku pracy w ZPO nr 3 w Mławie  w kwocie 85792,22 zł, Stowarzyszenie Rodzinne Ogrody Działkowe „Relax” – w kwocie 2587,03 zł oraz z MOPS w kwocie 34 174 zł. Radna posiada auto Honda Civic z 2010 r.  Nie posiada zobowiązań powyżej 10 tys. zł.

Marek Kiełbiński

Radny wykazuje środki pieniężne w kwocie 57200 zł, 3678 euro, 177 GBP oraz 1587 USD.  Jako współwłasności, czy współwłasności nie wykazuje posiadania domu, mieszkania czy innych nieruchomości. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy – w kwocie 55975,34 zł, oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście w kwocie 805,24 zł. Radny posiada auto  Toyota Corolla z 2011 r. Nie posiada zobowiązań powyżej 10 tys. zł.

Filip Tomasz Kowalczyk

Radny wykazuje środki pieniężne w kwocie 15 tys. zł. Jako współwłasności, czy współwłasności nie wykazuje posiadania domu, mieszkania czy innych nieruchomości. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie 153182,70 zł. oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście w kwocie 805,24 zł. Radny posiada auto  Opel Vivaro z 2005 r. Nie posiada zobowiązań powyżej 10 tys. zł.

Wojciech Krajewski

Radny wykazuje jako współwłasność środki pieniężne w kwocie 298 tys. zł. Jako współwłasność posiada dom o pow. 55 m2 o wartości 90 tys. zł. oraz nieruchomość o pow. 9,38 ha i wartości 35 tys. zł. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy w ARMiR Mława – w kwocie 106965,58 zł, oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście w kwocie 805,24 zł. Radny wykazuje również udziały w giełdowych spółkach prawa handlowego. Posiada auto  Toyota Corolla z 2003 r. Nie posiada zobowiązań powyżej 10 tys. zł.

Michał Nowakowski

Nie posiada wykazanych środków pieniężnych ani papierów wartościowych. Jako współwłasność posiada dom o pow. 159,2 m2 o wartości 430 tys. zł. oraz nieruchomość pod budynkiem. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy – w kwocie 58881,77 zł, zatrudnienia w „Żak” – kwota 5544,25 zł, PWSZ w Ciechanowie – kwota 6539,80 zł, PODN Mława – kwota 1255,64 zł oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście w kwocie 24009, 89 zł. Podane wartości są kwotami netto. Radny posiada  Nissana Promera z 2006 r. oraz wskazuje auto Citroen C3 z 2017 r. Wśród zobowiązań podaje kredyty na łączną kwotę 261633,54 zł.

Leszek Ośliźlok

Radny wykazuje środki pieniężne w kwocie 36710,05 tys. zł. Jako współwłasność posiada dom o pow. 132 m2 o wartości 300 tys. zł. oraz nieruchomość pod budynkiem. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy – w kwocie 102252,82 zł, oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście w kwocie 24022, 99 zł. Radny posiada  Peugeota z 2004 r. oraz Hyundai ix35 z 2014 r. Wśród zobowiązań radny wykazuje kredyt na kwotę 64808,74 zł.

Michał Pol

Radny wykazuje środki pieniężne w kwocie 62 tys. zł. Jako współwłasności, czy współwłasności nie wykazuje posiadania domu, mieszkania czy innych nieruchomości. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy – w kwocie 85363,80 zł, oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście w kwocie 24009, 89 zł. Radny posiada  VW Golf z 2009 r. Nie posiada zobowiązań powyżej 10 tys. zł.

Urszula Romualda Sasiak

Radna wykazuje środki pieniężne w kwocie 121090,97 zł. Jako współwłasność posiada dom o pow. 64 m2 o wartości 150 tys. zł. W źródłach dochodu radny podaje roczną emeryturę w wys. 27943,26 zł oraz z tytułu pełnienia obowiązków społecznych – 3315,24 zł. Radna posiada  Nissana Juke z 2010 r. Nie posiada zobowiązań powyżej 10 tys. zł.

Marian Wilamowski

Nie posiada wykazanych środków pieniężnych ani papierów wartościowych. Wykazuje posiadanie domu o pow. 80 m2 o wartości 180 tys. zł. oraz nieruchomość na której dom jest usytuowany o wartości 100 tys. zł. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy – w kwocie 25035,00 zł, oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście w kwocie 24157,20 zł. Radny nie wskazuje posiadania mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł ani zobowiązań powyżej tej kwoty.

Janusz Stanisław Wojnarowski

Radny wykazuje środki pieniężne w kwocie 50 tys. zł. Jako współwłasność posiada mieszkanie o pow. 67 m2 o wartości 150 tys. zł. oraz 1/3 mieszkania w Szczecinie o wartości 35 tys. zł., a także 5,50 ha gospodarstwa rolnego o wartości 70 tys. zł. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy – w kwocie 86649,12 zł, z tytułu dzierżawy – 100 zł, dotacja unijna w kwocie 1076 zł oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście w kwocie 24022,99 zł. Radny posiada  Audi A4 z 2010 r. Nie posiada zobowiązań powyżej 10 tys. zł.

Mirosław Zbrzezny

Radny jako współwłasność wykazuje środki pieniężne w kwocie 2571,52. zł. Również jako współwłasność posiada dom o pow. 140 m2 o wartości 437 tys. zł., gospodarstwo rolne o wartości 15,5 tys. zł., a także grunty rolne zabudowane o wartości 190575 zł. Z tego tytułu osiągnął dochód w wys. 1780,67 zł. W pozostałych źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu renty w kwocie – 19333,82 zł, zlecenia – w kwocie 2878,80 zł oraz  diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście w kwocie 805,24 zł. Radny posiada  Opla Vectrę C z 2006 r. Nie posiada zobowiązań powyżej 10 tys. zł.

Mariusz Szczechowicz (mandat wygasł we wrześniu 2019 r.)

Nie posiada wykazanych środków pieniężnych ani papierów wartościowych. Posiada mieszkanie o pow. 55 m2 o wartości 200 tys. zł., domek letniskowy o wartości 70tys.zł. i garaż o wartości 6 tys. zł. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy w kwocie – 101186,84 zł, oraz  diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście w kwocie 805,24 zł. Radny posiada auto Jeep Cherokee z 2014 r. Wśród zobowiązań radny wykazuje kredyty na łączną kwotę 180 tys. zł.

Składane wcześniej oświadczenia majątkowe radnych dostępne są na stronie BIP urzędu miasta.

JK

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
0 0 vote
Oceń artykuł
guest
13 komentarzy
najnowsze
najstarsze najwyżej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
Mławiak
Mławiak
5 miesięcy temu

Wycena nieruchomości powala z nóg z miłą chęcią odkupię mieszkania i domu w takiej cenie jaką podali radni

Koko
Koko
2 lata temu

121 milionów radnej Sasiak robi wrażenie! A Pan Mariusz mógł nie wykazywać 10 euro, przecież to drobniaki.

mławianka
mławianka
2 lata temu
Reply to  Koko

Radna Sasiak wykazała w swoim oświadczeniu kwotę: 121.090,97 zł. To jest błąd redakcji, który każdemu może się zdarzyć, a więc kwota nie ma co na tobie robić wrażenia. Redakcja pomyłkowo dopisała tylko: „tys.”. Gdybyś trochę pomyślał, sam byś sprawdził oświadczenie radnej i nie pisałbyś głupot.

Rokoko
Rokoko
2 lata temu
Reply to  Koko

Skontaktuj się z Radnym Kiełbińskim, On w prowadzonym przez siebie z nadania UM przybytku wiedzy, prowadzi klasy rozszerzone z matematyki ale w drodze wyjątku, samodzielnie udzieli Ci z tego zagadnienia korepetycji.

milo
milo
2 lata temu
Reply to  Koko

jaki błąd redakcji, spójrzcie na zapis

mąż dyrektor
mąż dyrektor
2 lata temu

Mój mąż Wojtek Krajewski z zawodu jest dyrektorem ! Wszędzie się ustawi i konkretną kapuchę dostaje, na ciepłej posadce to i skarpetę można ładnie napchać. Jest też i na fanty przed wyborami.

Giewont
Giewont
2 lata temu

czy radny Krajewski jest pracownikiem MOSiR?

Lan
Lan
2 lata temu
Reply to  Giewont

Pewnie z powodu koalicji, teraz płaci mu UM. Toz to grosze. W ilości zatrudnionych tam specjalistów z odpowiednim fachowym wykształceniem i absolutnie nie po linii koligacji rodzinnych i jakiś wyimaginowanych układów, rozmyje się w tłumie. Przy okazji ilu pracowników ma obecnie UM? Jak się ma obecne zatrudnienie, do tego z przed lat, za kadencji innego Burmistrza.

123
123
2 lata temu
Reply to  Giewont

Nie. Kiedyś był dyrektorem MOSiR. Teraz tak jak jest napisane: ARMiR Mława. pozdrawiam

Xawery
Xawery
2 lata temu
Reply to  123

Kiedyś to Krajewski był także Sekretarzem miasta za Chmielińskiego, a zresztą łatwiej by wyliczyć kim on jeszcze nie byl, i tak od 1994 roku, skacze ze stanowiska na stanowisko, no ale jeśli mu na to pozwalamy, że jest cały czas wybieralny, to takie mamy efekty,

Pracownik
Pracownik
2 lata temu
Reply to  Xawery

Wojtus trzyma swoich pracownikow krotko, chcesz pracowac musisz glosowac i tacy nicponie przeslizna sie cale zycie ciezka praca sie nie skaza.

z bliska
z bliska
2 lata temu
Reply to  Pracownik

Tylko Wojtusia nie ma kto przytrzymać krótko.

GIEWONT
GIEWONT
2 lata temu
Reply to  123

Tak było wczoraj napisane…czyli admin złe wiadomości podaje

13
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x