Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Radni miejscy złożyli oświadczenia. Jaki majątek wykazali?


To już drugie oświadczenia majątkowe, które musieli – zgodnie z przepisami – złożyć radni. Pierwsze składają na początku kadencji, kolejne do dnia 30 kwietnia każdego  roku. Oświadczenia składane na ręce przewodniczącego rady analizowane są również przez urząd skarbowy. Informacja o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych pojawiła się na listopadowej sesji rady miasta, a zajmujący się nimi wcześniej urząd skarbowy nie dopatrzył się uchybień.

Lech Jerzy Prejs

Nie posiada wykazanych środków pieniężnych ani papierów wartościowych. Jako współwłasność małżeńską posiada mieszkanie o pow. 62 m2, o wartości 130 tys. zł, a także lokal użytkowy o pow. 32 m2 (wartość 150 tys. zł), a także działkę budowlaną 840 m2 o wartości 130 tys. zł.  W źródłach dochodu radny podaje roczny czynsz z lokalu użytkowego w wys. 18 tys. zł, czynsz z wynajmu działki pod garaże w wys. 10 800 zł oraz dietę radnego w kwocie 24 157,20 zł. Radny posiada samochód osobowy Fiat Ulysse z 2004 r. Nie posiada zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł.

Krzysztof Bartoszczyk

Brak informacji o złożonym oświadczeniu majątkowym na stronie urzędu miasta.

Wioletta Błaszkiewicz

Radna wykazuje środki pieniężne w kwocie 16 840,85 zł oraz kwotę 3170,37 F (współwłasność z synem). Jako współwłasność posiada dom o pow. 142 m2 i wartości 350 tys. zł oraz mieszkanie o pow. 47 m2, o wartości 160 tys. zł, a także miejsce w hali garażowej o wartości 15 tys. zł i działkę budowlaną o pow. 578 m2 i wartości 60 tys. zł. W źródłach dochodu radna podaje roczny dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w wys. 163653,28 zł, dochód z tytułu stosunku pracy w kwocie 7770,71 zł i dochód z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich w kwocie 805,24 zł. Radna posiada jako współwłasność samochód osobowy Punto z 2008 r. oraz dostawczy VW Caddy z 2010 r. Wśród zobowiązań powyżej 10 tys. zł radna wykazuje kredyty na łączną kwotę 332462,50 zł.

Waldemar Henryk Borowski

Radny wykazuje środki pieniężne w kwocie 16 170,82 zł. Jako współwłasność posiada mieszkanie o pow. 58 m2, o wartości 180 tys. zł. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy w kwocie 89322,97 zł  i diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego na kwotę 24022,99 zł. Radny nie posiada auta o wartości powyżej 10 tys. zł,  Wśród zobowiązań powyżej 10 tys. zł  wykazuje kredyt na kwotę 95092,78 zł.

Marcin Burchacki

Radny wykazuje środki pieniężne w kwocie 14 tys. zł. Jako współwłasność posiada dom o pow. 143 m2 na działce o pow. 873 m2 o wartości 650 tys. zł. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy w UM Ciechanów w kwocie 131813,00 zł, w ZWiK Ciechanów – w kwocie 12036,31 zł  oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego powiecie – 20995,84 zł oraz w mieście – 805,24 zł. Radny jako współwłasność posiada auta:  VW Passat 1,9 TDi z 2008 r. oraz Hyundai i30 z 2009 r. Wśród zobowiązań radny wykazuje kredyt na kwotę 200 tys. zł.

Arkadiusz Dłubisz

Radny wykazuje środki pieniężne w kwocie 41 tys. zł. Jako współwłasność posiada dom o pow. 110 m2 o wartości 270 tys. zł., mieszkanie o pow. 39 m2 i wartości 115 tys. zł oraz działkę rolną o pow. 3,61 ha i wartości 90 tys. zł. Z tego tytułu wskazał dochód osiągnięty w kwocie 1500 zł. W dalszych źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy w SP 3 w Mławie  w kwocie 58601,23 zł, w SP nr 6 – w kwocie 3348,44 zł, w PODN Mława – w kwocie 3936,37 zł  oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście – 24156 zł.  Radny jako współwłasność posiada auto  VW Jetta z 2007 r. Radny nie posiada zobowiązań powyżej 10 tys. zł.

Mariusz Dziubiński

Radny wykazuje środki pieniężne w kwocie 10,61 euro oraz polisę o wartości 21 528 zł. Nie posiada jako własność czy współwłasność domu ani mieszkania. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy w SP 3 w Mławie  w kwocie 63866,21 zł, w „Dźwigpolu” – w kwocie 7460 zł, w Akademii Rozwoju Wiedzy i Umiejętności – w kwocie 7946,59 zł, w Zespole Szkół nr 2 – w kwocie 3035,88 zł  oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście – 805,24 zł.  Radny jako współwłasność posiada auto  Forda Focusa z 2014 r. o wartości 49 950 zł. Wśród zobowiązań powyżej 10 tys. zł radny wykazuje kredyt na kwotę 6642,42 CHF oraz zobowiązania poniżej kwoty 10 tys. zł.

Patryk Fabisiak

Radny wykazuje środki pieniężne w kwocie 3,5 tys. zł. Nie posiada jako własności czy współwłasności domu ani mieszkania. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy w kwocie 33650 zł. oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście – 805,24 zł.  Radny nie wskazuje posiadania pojazdu o wartości powyżej 10 tys. zł. Radny nie posiada zobowiązań powyżej 10 tys. zł.

Beata Gadomska

Nie posiada wykazanych środków pieniężnych ani papierów wartościowych. Jako współwłasność małżeńską posiada dom o pow. 150 m2 i wartości 400 tys. zł oraz dom o pow. 100 m2 i wartości 200 tys. zł. W źródłach dochodu radna podaje roczny dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w wys. 2092,32 zł, dochód z tytułu stosunku pracy w kwocie 95598,76 zł i dochód z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich w kwocie 805,24 zł. Radna posiada samochód osobowy VW Golf z 2011 r. Wśród zobowiązań powyżej 10 tys. zł radna wykazuje kredyt na kwotę 102 tys. CHF.

Andrzej Karpiński

Radny wykazuje środki pieniężne w kwocie 10448,54 zł. Jako współwłasność posiada dom o pow. 120 m2 o wartości 400 tys. zł. oraz działkę letniskową o wartości 100 tys. zł. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy w MOSiR Mława – w kwocie 53660,56 zł, z tytułu zlecenia – 7920 zł., ryczałtu – 2598,48 zł oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście w kwocie 805,24 zł. Radny posiada auto  Nissan Qashqai. Wśród zobowiązań podaje kredyt w wys. 162756,47 zł.

Zofia Kazimierska

Radna wykazuje środki pieniężne w kwocie 110 tys. zł. Jako współwłasność posiada mieszkanie o pow. 50 m2 i wartości 150 tys. zł. W źródłach dochodu radna podaje roczny dochód z tytułu wypłat ZUS w kwocie 18535 zł, stosunku pracy w ZPO nr 3 w Mławie  w kwocie 85792,22 zł, Stowarzyszenie Rodzinne Ogrody Działkowe „Relax” – w kwocie 2587,03 zł oraz z MOPS w kwocie 34 174 zł. Radna posiada auto Honda Civic z 2010 r.  Nie posiada zobowiązań powyżej 10 tys. zł.

Marek Kiełbiński

Radny wykazuje środki pieniężne w kwocie 57200 zł, 3678 euro, 177 GBP oraz 1587 USD.  Jako współwłasności, czy współwłasności nie wykazuje posiadania domu, mieszkania czy innych nieruchomości. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy – w kwocie 55975,34 zł, oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście w kwocie 805,24 zł. Radny posiada auto  Toyota Corolla z 2011 r. Nie posiada zobowiązań powyżej 10 tys. zł.

Filip Tomasz Kowalczyk

Radny wykazuje środki pieniężne w kwocie 15 tys. zł. Jako współwłasności, czy współwłasności nie wykazuje posiadania domu, mieszkania czy innych nieruchomości. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie 153182,70 zł. oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście w kwocie 805,24 zł. Radny posiada auto  Opel Vivaro z 2005 r. Nie posiada zobowiązań powyżej 10 tys. zł.

Wojciech Krajewski

Radny wykazuje jako współwłasność środki pieniężne w kwocie 298 tys. zł. Jako współwłasność posiada dom o pow. 55 m2 o wartości 90 tys. zł. oraz nieruchomość o pow. 9,38 ha i wartości 35 tys. zł. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy w ARMiR Mława – w kwocie 106965,58 zł, oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście w kwocie 805,24 zł. Radny wykazuje również udziały w giełdowych spółkach prawa handlowego. Posiada auto  Toyota Corolla z 2003 r. Nie posiada zobowiązań powyżej 10 tys. zł.

Michał Nowakowski

Nie posiada wykazanych środków pieniężnych ani papierów wartościowych. Jako współwłasność posiada dom o pow. 159,2 m2 o wartości 430 tys. zł. oraz nieruchomość pod budynkiem. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy – w kwocie 58881,77 zł, zatrudnienia w „Żak” – kwota 5544,25 zł, PWSZ w Ciechanowie – kwota 6539,80 zł, PODN Mława – kwota 1255,64 zł oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście w kwocie 24009, 89 zł. Podane wartości są kwotami netto. Radny posiada  Nissana Promera z 2006 r. oraz wskazuje auto Citroen C3 z 2017 r. Wśród zobowiązań podaje kredyty na łączną kwotę 261633,54 zł.

Leszek Ośliźlok

Radny wykazuje środki pieniężne w kwocie 36710,05 tys. zł. Jako współwłasność posiada dom o pow. 132 m2 o wartości 300 tys. zł. oraz nieruchomość pod budynkiem. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy – w kwocie 102252,82 zł, oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście w kwocie 24022, 99 zł. Radny posiada  Peugeota z 2004 r. oraz Hyundai ix35 z 2014 r. Wśród zobowiązań radny wykazuje kredyt na kwotę 64808,74 zł.

Michał Pol

Radny wykazuje środki pieniężne w kwocie 62 tys. zł. Jako współwłasności, czy współwłasności nie wykazuje posiadania domu, mieszkania czy innych nieruchomości. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy – w kwocie 85363,80 zł, oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście w kwocie 24009, 89 zł. Radny posiada  VW Golf z 2009 r. Nie posiada zobowiązań powyżej 10 tys. zł.

Urszula Romualda Sasiak

Radna wykazuje środki pieniężne w kwocie 121090,97 zł. Jako współwłasność posiada dom o pow. 64 m2 o wartości 150 tys. zł. W źródłach dochodu radny podaje roczną emeryturę w wys. 27943,26 zł oraz z tytułu pełnienia obowiązków społecznych – 3315,24 zł. Radna posiada  Nissana Juke z 2010 r. Nie posiada zobowiązań powyżej 10 tys. zł.

Marian Wilamowski

Nie posiada wykazanych środków pieniężnych ani papierów wartościowych. Wykazuje posiadanie domu o pow. 80 m2 o wartości 180 tys. zł. oraz nieruchomość na której dom jest usytuowany o wartości 100 tys. zł. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy – w kwocie 25035,00 zł, oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście w kwocie 24157,20 zł. Radny nie wskazuje posiadania mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł ani zobowiązań powyżej tej kwoty.

Janusz Stanisław Wojnarowski

Radny wykazuje środki pieniężne w kwocie 50 tys. zł. Jako współwłasność posiada mieszkanie o pow. 67 m2 o wartości 150 tys. zł. oraz 1/3 mieszkania w Szczecinie o wartości 35 tys. zł., a także 5,50 ha gospodarstwa rolnego o wartości 70 tys. zł. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy – w kwocie 86649,12 zł, z tytułu dzierżawy – 100 zł, dotacja unijna w kwocie 1076 zł oraz diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście w kwocie 24022,99 zł. Radny posiada  Audi A4 z 2010 r. Nie posiada zobowiązań powyżej 10 tys. zł.

Mirosław Zbrzezny

Radny jako współwłasność wykazuje środki pieniężne w kwocie 2571,52. zł. Również jako współwłasność posiada dom o pow. 140 m2 o wartości 437 tys. zł., gospodarstwo rolne o wartości 15,5 tys. zł., a także grunty rolne zabudowane o wartości 190575 zł. Z tego tytułu osiągnął dochód w wys. 1780,67 zł. W pozostałych źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu renty w kwocie – 19333,82 zł, zlecenia – w kwocie 2878,80 zł oraz  diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście w kwocie 805,24 zł. Radny posiada  Opla Vectrę C z 2006 r. Nie posiada zobowiązań powyżej 10 tys. zł.

Mariusz Szczechowicz (mandat wygasł we wrześniu 2019 r.)

Nie posiada wykazanych środków pieniężnych ani papierów wartościowych. Posiada mieszkanie o pow. 55 m2 o wartości 200 tys. zł., domek letniskowy o wartości 70tys.zł. i garaż o wartości 6 tys. zł. W źródłach dochodu radny podaje roczny dochód z tytułu stosunku pracy w kwocie – 101186,84 zł, oraz  diety z tytułu pełnienia obowiązków radnego w mieście w kwocie 805,24 zł. Radny posiada auto Jeep Cherokee z 2014 r. Wśród zobowiązań radny wykazuje kredyty na łączną kwotę 180 tys. zł.

Składane wcześniej oświadczenia majątkowe radnych dostępne są na stronie BIP urzędu miasta.

JK

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]

12
KOMENTARZE

avatar
1500
Koko
Gość
Koko

121 milionów radnej Sasiak robi wrażenie! A Pan Mariusz mógł nie wykazywać 10 euro, przecież to drobniaki.

mławianka
Gość
mławianka

Radna Sasiak wykazała w swoim oświadczeniu kwotę: 121.090,97 zł. To jest błąd redakcji, który każdemu może się zdarzyć, a więc kwota nie ma co na tobie robić wrażenia. Redakcja pomyłkowo dopisała tylko: „tys.”. Gdybyś trochę pomyślał, sam byś sprawdził oświadczenie radnej i nie pisałbyś głupot.

Rokoko
Gość
Rokoko

Skontaktuj się z Radnym Kiełbińskim, On w prowadzonym przez siebie z nadania UM przybytku wiedzy, prowadzi klasy rozszerzone z matematyki ale w drodze wyjątku, samodzielnie udzieli Ci z tego zagadnienia korepetycji.

milo
Gość
milo

jaki błąd redakcji, spójrzcie na zapis

mąż dyrektor
Gość
mąż dyrektor

Mój mąż Wojtek Krajewski z zawodu jest dyrektorem ! Wszędzie się ustawi i konkretną kapuchę dostaje, na ciepłej posadce to i skarpetę można ładnie napchać. Jest też i na fanty przed wyborami.

Giewont
Gość
Giewont

czy radny Krajewski jest pracownikiem MOSiR?

Lan
Gość
Lan

Pewnie z powodu koalicji, teraz płaci mu UM. Toz to grosze. W ilości zatrudnionych tam specjalistów z odpowiednim fachowym wykształceniem i absolutnie nie po linii koligacji rodzinnych i jakiś wyimaginowanych układów, rozmyje się w tłumie. Przy okazji ilu pracowników ma obecnie UM? Jak się ma obecne zatrudnienie, do tego z przed lat, za kadencji innego Burmistrza.

123
Gość
123

Nie. Kiedyś był dyrektorem MOSiR. Teraz tak jak jest napisane: ARMiR Mława. pozdrawiam

Xawery
Gość
Xawery

Kiedyś to Krajewski był także Sekretarzem miasta za Chmielińskiego, a zresztą łatwiej by wyliczyć kim on jeszcze nie byl, i tak od 1994 roku, skacze ze stanowiska na stanowisko, no ale jeśli mu na to pozwalamy, że jest cały czas wybieralny, to takie mamy efekty,

Pracownik
Gość
Pracownik

Wojtus trzyma swoich pracownikow krotko, chcesz pracowac musisz glosowac i tacy nicponie przeslizna sie cale zycie ciezka praca sie nie skaza.

z bliska
Gość
z bliska

Tylko Wojtusia nie ma kto przytrzymać krótko.

GIEWONT
Gość
GIEWONT

Tak było wczoraj napisane…czyli admin złe wiadomości podaje