Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Zaglądamy radnym powiatowym „do kieszeni”


Oszczędności, nieruchomości, domy mieszkania, posiadane pojazdy czy wreszcie zarobki – takie dane co roku podają osoby piastujące ważne stanowiska, w tym również radni. Jak to wygląda u radnych powiatowych?

elektryk Mława
Reklama


To już drugie oświadczenia majątkowe, które musieli – zgodnie z przepisami – złożyć radni powiatowi. Pierwsze składają na początku kadencji, kolejne do dnia 30 kwietnia każdego  roku. Oświadczenia składane na ręce przewodniczącego rady analizowane są również przez urząd skarbowy. Informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przedłożył na październikowej sesji rady powiatu przewodniczący rady Jan Łukasik.

Urząd Skarbowy miał jedynie zastrzeżenia do oświadczenia złożonego przez radną Barbarę Stańczak. Chodziło tu o rozbieżności pomiędzy wykazanymi powierzchniami nieruchomości a danymi urzędu skarbowego. Ostatecznie jednak po złożonych wyjaśnieniach urząd skarbowy odstąpił od wystąpienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o kontrolę oświadczenia.

Jak więc wyglądają majątki radnych?

Antczak Henryk

Posiada 270 tys. oszczędności, 2 mieszkania o pow. 60,5 m kw. i 46,6 m kw. warte łącznie 340 tys. zł. W 2018 roku otrzymał wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w urzędzie miasta w kwocie 78 717,75 zł, emeryturę w wys. 76 984,28, dochody z wynajmu garażu w kwocie 1200 zł oraz dietę radnego w wys. 24 406,53 zł. Posiada auto  Suzuki Vitra z 2016 r. Nie ma zaciągniętych kredytów i zobowiązań.

Chodubski Tomasz

Posiada 154 tys zł oszczędności i papiery wartościowe na kwotę 37 tys. zł. Posiada mieszkanie o pow. 90,9 m kw. warte 250 tys. zł. Z tytułu nauczycielskiej umowy o pracę uzyskał wynagrodzenie w wys. 62 541,05 zł. Z tytułu diety radnego pobrał 9752,34 zł. Posiada VW Golfa z 2012 roku, nie ma kredytów i zobowiązań.

Danielewicz Michał

Wykazuje środki pieniężne w kwocie 90 897 zł. Posiada dom o powierzchni 120 m kw. o wartości 120 tys. zł i mieszkanie 51,1 m kw. warte 130 tys. zł. Z tytułu emerytury pobiera rocznie  60 445,90 zł, w 2018 roku otrzymał 22 218,61 zł diety radnego. Posiada auto Hyundai i 20 z 2011 roku.

Gutowska Barbara

Na 31 grudnia 2018 wykazuje środki pieniężne w kwocie 557806 zł. Posiada dom 100 m kw. wart 200 tys. zł, gospodarstwo rolne o pow. 3,80 ha i 300 m kw. działki letniskowej. W 2018 roku otrzymała ze starostwa łącznie z odprawą emerytalną 229984,08 zł, do tego emeryturę w wysokości 8290, 86 zł i dietę radnej w wysokości 1222,77 zł. Posiada Toyotę Avensis z 2004 roku.

Jankowski Piotr

Nie wykazuje oszczędności pieniężnych. Posiada mieszkanie o pow. 62 m kw, warte 150 tys. zł. Wynagrodzenie z tytułu pracy na stanowisku dyrektora MOSiR to kwota 87242,35 zł, dieta radnego – 14046,91 zł. Posiada VW Tourana z 2008 roku. Radny wykazuje kredyty na łaczną kwotę 288060,51 zł.

Kacprzak Artur

Posiada oszczędności w kwocie 8500 zł, dom o pow. 131 m kw. wart 282 400zł, mieszkanie o pow. 55,7 m kw. warte 194950 zł oraz miejsce parkingowe o wart. 20 tys zł. Z tytułu wynagrodzenia za pracę w Urzędzie Gminy Dzierzgowo otrzymał 58 609,87 zł. Pobrał też dietę radnego w kwocie 1511,38 zł a także 6200 zł z tytułu wynajmu. Ma zaciągnięte  dwa kredyty na łączną kwotę 250 tys. zł. Nie wykazuje posiadania pojazdu o wartości przekraczającej 10 tys. zł.

Karpińska Jolanta

Wykazuje na 31.12 2018 r. 15 394,30 zł oszczędności. Posiada dom o pow. 150 m kw. wart 400 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia w Banu otrzymała 29 533,29 zł, do tego dietę radnej w wysokości 2690,08 zł. W oświadczeniu wykazuje dwa auta: VW Golf z 2009 roku i Skodę Fabię z 2004 roku Ma zaciągnięte trzy kredyty na łączną kwotę 500 tys. zł.

Linkowski Marek

Radny wykazuje w oświadczeniu 30 tys. zł środków pieniężnych, dom o pow. 216 m kw. o wartości 200 tys. zł, mieszkanie o pow. 75,9 m kw. warte 150 tys. zł, i gospodarstwo rolne o pow. 31,23 ha. W 2018 roku osiągnął dochód z gospodarstwa w wys. 45 tys. zł oraz 300 zł z tytułu własnej działalności gospodarczej. Z tytułu diet radnego pobrał kwotę 22218,61 zł oraz funkcji w radzie nadzorczej w kwocie 277,50 zł. Posiada samochód Mercedes Benz z 2003 roku oraz Seata Albeę z 2006 r. W posiadaniu również ma trzy ciągniki oraz kombajn zbożowy. Radny wykazuje kredyt w wys. 94,8 tys. zł.

Łukasik Jan

Radny wykazuje posiadanie około 15 tys. zł środków pieniężnych i mieszkania o pow. 48 m kw. wartego 110 tys. zł. Z tytułu wynagrodzenia za pracę w jednostce samorządowej otrzymał 49 767,32 zł. Do tego dochodzi dieta radnego w wys. 11 537,59 zł oraz 4952,64 zł z Urzędu ds. Kombatantów. Radny nie wykazał posiadania auta ani kredytów i zobowiązań.   

Markiewicz Zbigniew

Radny nie wykazuje posiadania oszczędności, ani mieszkania, domu czy nieruchomości. W 2018 roku otrzymał wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy w ARIMR – w kwocie 76236,03 oraz starostwa – w kwocie 13 987,50 zł. Posiada Chewroleta Captivę z 2010 r. Ma też zaciągnięty kredyt w wys. 100 tys. zł.

Okumski Witold

Radny wyklazuje kwotę 48 201,89 zł oszczędności, dom o pow. 142 m kw. wart 260 tys zł,oraz mieszkanie o pow. 39 m kw. warte 320 tys. zł. Z tytułu wynagrodzenia za pracę w Zespole Szkół w Radzanowie otrzymał 85 055,59 zł, do tego pobrał 11 219,66 zł diety radnego. Ma zaciągnięty kredyt na kwotę 233 600 zł.

Rakowski Jerzy

Starosta wykazuje 5000 zł oszczędności. Posiada dom o pow. 200 m kw. z garażem o wartości 450 tys. zł i grunty rolne o pow. 1,32 ha. W 2018 roku otrzymał wynagrodzenie z Zakładu Usług Wodnych dla Rolnictwa w kwocie 90 530,38 zł oraz starostwa w kwocie 15 287, 75 zł. Z tytułu diety radnego pobrał  23204,65 zł.Posiada 96047 CHF kredytu oraz 39035 zł pożyczki. Na stanie ma VolvoXC 70 z 2001 roku.

Salwa Jan

Radny wykazuje 26896,64 zł i 1566,78 USD oszczędności. Posiada mieszkanie o pow. 51 m kw. warte 120 tys zł i garaż o pow. 15 m kw. wart 15 tys. zł. Z tytułu emerytury pobrał 22888,40 zł a z tytułu wynagrodzenia 2080 zł. Jako radny otrzymał 9752,34 zł, a z tytułu wynajmu garażu 720 zł.

Stańczak Barbara

Radna wykazuje 105 tys. zł oszczędności. Posiada dom o pow. 180 m kw. wart 100 tys. zł a także gospodarstw rolne o pow. 35,44 ha. Z tytułu zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Zawadach otrzymała 76032,76 zł. Jako radna pobrała 2078,71 zł diety. Z pojazdów samochodowych wykazuje Mercedes B klasa z 2005 roku, BMW X3 z 2008 roku oraz Nissana Primerę z 2005 r.

Szlachta Jacek

Radny wykazuje środki pieniężne w wys. 230 tys zł. Posiada trzy mieszkania: 54,5 m kw. o wartości 110 tys. zł, 60,68 m kw. o wartości 120 tys zł. oraz 71,79 m kw. o wartości 220 tys. zł a także garaż 16,8 m kw. wart 10 tys zł. Radny wykazuje też posiadanie gospodarstwa rolnego o pow. 2,49 ha oraz dwóch zalesionych działek o łącznej powierzchni 10,87 ha. Radny z tytułu zatrudnienia w Lasach Państwowych w 2018 roku otrzymał 108894,94 zł, a z tytułu działalności osobistej 2080 zł. Jako radny pobrał dietę w wys. 10 040,95 zł. Z tytułu najmu wskazał kwotę 6900 zł. Posiada dwa auta: Nissana Terrano z 2001 r. oraz Nissana Qashqai z 2013 r.

Wiśniewski Janusz

Radny wykazuje 200 tys środków pieniężnych. Posiada dom o pow. 118 m kw. o wartości 300 tys. zł. Z tytułu wynagrodzenia w starostwie otrzymał 135740,95 zł. Z tytułu emerytury – 25241,00 zł. Jako radny pobrał dietę w wysokości łącznej (w radzie miasta i powiatu) 24440,52 zł. Posiada Mazdę 6 z 2012 roku i motocykl Suzuki z 2006 r.

Wojnarowski Włodzimierz

Radny wykazuje 127892 zł oszczędności. Posiada dom o pow. 250 m kw. oraz mieszkanie 37,51 m kw. warte 100 tys. zł, a także gospodarstwo o pow. 5,03 ha. Z tytułu zasiadania w radach nadzorczy otrzymał 25087,68 zł. Z tytułu wynagrodzenia w starostwie – 248540,62 zł, a w KOMR w Dąbku 2501,22 zł. Z tytułu emerytury radny otrzymał w 2018 roku 15 214,78 zł. Jako radny otrzymał 1222,12 zł. W posiadaniu wykazuje Mercedesa z 2001 roku oraz VW Passata z 2011 r. Ma zaciągnięte kredyty w wysokości łącznej 510 tys. zł.

Zając Krystyna

Radna nie wykazuje w oświadczeniu środków pieniężnych. Posiada mieszkanie o pow. 63 m kw. warte 120 tys. zł a także ½ budynku mieszkalnego o pow. 50 m kw. o wartości 50 tys. zł. Posiada również grunty rolne o powierzchni 1,74 ha. Z tytułu zatrudnienia otrzymała w 2018 roku kwotę 76367,35 zł, z tytułu emerytury – 14123,24 zł. Jako radna w samorządach najpierw Strzegowa potem powiatu otrzymała 9033,42 zł. Posiada Opla Meriva z 2005 roku.

Jako, że radny Szymon Zejer zrezygnował z mandatu radnego powiatowego, pomijamy tu jego oświadczenie majątkowe, choć jest ono dostępne na stronie BIP starostwa.

JK

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
0 0 vote
Oceń artykuł
guest
15 komentarzy
najnowsze
najstarsze najwyżej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
Stan umysłu
Stan umysłu
11 miesięcy temu

A ja gratuluję tym co mają oszczędnosci, a niech mają jeszcze wiecej, byle uczciwie. Powinien być jeszcze jeden warunek do spełnienia aby startować w wyborach samorządowych – kandydat powinien posiadać jakiś majątek, bo jak można powierzyć majątek publiczny w ręce osoby która nie potrafi gospodarować własnym.

Mlawiak37
Mlawiak37
11 miesięcy temu
Reply to  Stan umysłu

Myślę ,ze zrozumial ze jak sie skonczy jego kadencja, On tez by Chcial dostac jakis stolek…jak np.Pan Wojnarowski w Dabku!

Mlawiak37
Mlawiak37
11 miesięcy temu

Oszustwo…!Te mieszkania i domy to naprawde tanio sobie cenicie..!A jeden to nawet domu nie ma(przepisane na zone).CBA z US powinno wkroczyc i sie tym zajac.PanRakowski napoczatku robil czystki a teraz spokoj…!

Z bliska
Z bliska
11 miesięcy temu
Reply to  Mlawiak37

Bo Pan Rakowski, zrozumial ze robienie czystek nic nie da== musi uważać aby z nim czystki nie zrobili.

Państwowy przekręt
Państwowy przekręt
11 miesięcy temu

To teraz droga codziennie niech zetknie w kieszenie poszeczolnym gminom i tam radnym oraz wojtom. Osobiście nie mogę się doczekac

Państwowy przekręt
Państwowy przekręt
11 miesięcy temu

Drogi codzienniku miało byc

GDA
GDA
11 miesięcy temu

Skoro się tak nie możesz doczekać to wystarczy zajrzeć na biuletyn informacji publicznej, wszystkie oświadczenia majątkowe są jawne…

WML
WML
11 miesięcy temu
Reply to  GDA

Zaraz mlawskie oko zawistnika spuchnie i będzie bolało i zaś historie uloza skąd Ci ludzie mają pieniądze. Tylko żeby para z uszu im nie poszła od zagotowania się w tej zazdrości. Hahahaha.

Szydłowo
Szydłowo
11 miesięcy temu
Reply to  GDA

GDA zobacz czy w Szydłowie są oświadczenia majątkowe za 2018 rok, bo ja ich na BIP nie widzę (może ja jestem ślepy).

Marek
Marek
11 miesięcy temu

Przekręt – wszystkie osoby publiczne możesz sprawdzić na BIP. Osobiście uważam, że publiczne publikowanie oświadczeń majątkowych jest naruszanie prywatności. Oświadczenia tak, ale do wiadomości służb skarbowych.

Mlawiak10
Mlawiak10
11 miesięcy temu

A przepraszam, oko czy pupcia Cię boli? Trzeba bylo startowac w wyborach….

Xxx
Xxx
11 miesięcy temu

Proszę zajrzeć do swojej kieszeni. Wstyd czytać takie posty. Małość skrzeczy.

Xawery
Xawery
11 miesięcy temu
Reply to  Xxx

Xxx==powinieneś wiedzieć, że WSTYD TO JEST KRASC I Z PUPY SPAŚĆ. A reszta jest dla ludzi, a y wiedzieli z kim mają do czynienia.

Xxx
Xxx
11 miesięcy temu
Reply to  Xawery

Madrość aż bije z tego posta. Kraść zdaniem Polaków to nie wstyd, a z p…..py spaść to może tylko gamoń 🙂 Proponuję trochę poćwiczyć.

Xawery
Xawery
11 miesięcy temu
Reply to  Xxx

Xxx==inteligencie za piątaka==zacznij czytać posty innych ze zrozumieniem, wyraznie napisałem że wstyd to jest kraść, po twoim poście widać gamoniu że spadłeś z pupy, i od razu padło ci na głowę

15
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x