Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Oprawa obrazów grafik luster Mława duży wybór ram Mława galeria autorska Przemysław Zalweski sprzedaż obrazów na zamówienie
Logo
Szpulka pasmanteria Mława dodatki krawieckie

Ta wiadomość ucieszy kierowców. Gruntowny remont drogi Podkrajewo – Wiśniewo


Wszystko wskazuje na to, że z początkiem czerwca przyszłego roku kierowcy pojadą wyremontowanym odcinkiem drogi powiatowej Podkrajewo-Wiśniewo. Powiatowy Zarząd Dróg właśnie podpisał umowę z wykonawcą zadania. Nowa nawierzchnia na tym odcinku z pewnością ułatwi poruszanie się pomiędzy tymi dwiema miejscowościami.

Szacunkowa wartość robót wynosiła 5 000 000,00 zł. Inwestycja znalazła się na liście Funduszu Dróg Samorządowych z dofinansowaniem w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. W trybie przetargu nieograniczonego z dnia 30.09.2019 r. spośród pięciu ofert wybrano ofertę STRABAG
Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Firma ta dała się poznać jako solidny i rzetelny wykonawca
ul. Lelewela i Ronda im. 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Całkowita wartość zadania z uwzględnieniem kosztów inspektora nadzoru i badań laboratoryjnych wynosi 2 476 061,89 zł. Kwota ta zostanie pokryta z Funduszu Dróg Samorządowych i środków Powiatu Mławskiego oraz Gminy Wiśniewo.

Jak można zauważyć, całkowita wartość zadania jest blisko o połowę niższa od tej szacunkowej. Generuje to duże oszczędności zarówno dla Powiatu Mławskiego jak i Gminy Wiśniewo.

Obecnie droga ta posiada bardzo zniszczoną nawierzchnię bitumiczną w formie spękań siatkowych,
a także poprzecznych i podłużnych. W związku z długotrwale utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nawierzchnia uległa miejscami całkowitej degradacji. Ze względu na ubytki w poboczu można zaobserwować liczne spękane i połamane krawędzie jezdni.

Zakres robót obejmuje wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo – Wiśniewo
na odcinku 3,521 km. Początek remontowanego odcinka przyjęto w miejscu skrzyżowania się drogi powiatowej nr 2331W z drogą powiatową nr 4640W w miejscowości Podkrajewo, natomiast koniec odcinka objętego remontem przyjęto w miejscowości Wiśniewo przed skrzyżowaniem drogi powiatowej nr 2331W z drogą krajową nr 7 relacji Gdańsk – Warszawa. Roboty będą polegały na wykonaniu frezowania i rozbiórce części istniejącej nawierzchni. W miejscu rozebranej nawierzchni zostaną odtworzone poszczególne warstwy konstrukcyjne jezdni począwszy od najniżej położonej warstwy mrozoochronnej poprzez warstwę podbudowy z kruszywa, a skończywszy na warstwach wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Na pozostałym odcinku przewiduje się frezowanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej warstwy ścieralnej.

Zgodnie z zawartą umową zadanie ma zostać zrealizowane do 31 maja 2020 roku. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort zmotoryzowanych, a jej połączenie z drogą krajową nr 7 stwarza możliwość dalszych podróży.

Ogłoszony został też przetarg na drugie zadanie pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko”.

 

 

art. sponsorowany

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]