Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo
Szpulka pasmanteria Mława dodatki krawieckie

Ta wiadomość ucieszy kierowców. Gruntowny remont drogi Podkrajewo – Wiśniewo


Wszystko wskazuje na to, że z początkiem czerwca przyszłego roku kierowcy pojadą wyremontowanym odcinkiem drogi powiatowej Podkrajewo-Wiśniewo. Powiatowy Zarząd Dróg właśnie podpisał umowę z wykonawcą zadania. Nowa nawierzchnia na tym odcinku z pewnością ułatwi poruszanie się pomiędzy tymi dwiema miejscowościami.

Szacunkowa wartość robót wynosiła 5 000 000,00 zł. Inwestycja znalazła się na liście Funduszu Dróg Samorządowych z dofinansowaniem w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. W trybie przetargu nieograniczonego z dnia 30.09.2019 r. spośród pięciu ofert wybrano ofertę STRABAG
Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Firma ta dała się poznać jako solidny i rzetelny wykonawca
ul. Lelewela i Ronda im. 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Całkowita wartość zadania z uwzględnieniem kosztów inspektora nadzoru i badań laboratoryjnych wynosi 2 476 061,89 zł. Kwota ta zostanie pokryta z Funduszu Dróg Samorządowych i środków Powiatu Mławskiego oraz Gminy Wiśniewo.

Jak można zauważyć, całkowita wartość zadania jest blisko o połowę niższa od tej szacunkowej. Generuje to duże oszczędności zarówno dla Powiatu Mławskiego jak i Gminy Wiśniewo.

Obecnie droga ta posiada bardzo zniszczoną nawierzchnię bitumiczną w formie spękań siatkowych,
a także poprzecznych i podłużnych. W związku z długotrwale utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nawierzchnia uległa miejscami całkowitej degradacji. Ze względu na ubytki w poboczu można zaobserwować liczne spękane i połamane krawędzie jezdni.

Zakres robót obejmuje wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo – Wiśniewo
na odcinku 3,521 km. Początek remontowanego odcinka przyjęto w miejscu skrzyżowania się drogi powiatowej nr 2331W z drogą powiatową nr 4640W w miejscowości Podkrajewo, natomiast koniec odcinka objętego remontem przyjęto w miejscowości Wiśniewo przed skrzyżowaniem drogi powiatowej nr 2331W z drogą krajową nr 7 relacji Gdańsk – Warszawa. Roboty będą polegały na wykonaniu frezowania i rozbiórce części istniejącej nawierzchni. W miejscu rozebranej nawierzchni zostaną odtworzone poszczególne warstwy konstrukcyjne jezdni począwszy od najniżej położonej warstwy mrozoochronnej poprzez warstwę podbudowy z kruszywa, a skończywszy na warstwach wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Na pozostałym odcinku przewiduje się frezowanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej warstwy ścieralnej.

Zgodnie z zawartą umową zadanie ma zostać zrealizowane do 31 maja 2020 roku. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort zmotoryzowanych, a jej połączenie z drogą krajową nr 7 stwarza możliwość dalszych podróży.

Ogłoszony został też przetarg na drugie zadanie pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko”.

 

 

art. sponsorowany

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]