Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

PCPR w Mławie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych


W powiecie mławskim są dzieci, których rodzice nie potrafią otoczyć właściwą opieką i wychowaniem. Zaniedbane, nikomu niepotrzebne. Są smutne i nieufne. Marzą o rodzinie i własnym domu, w którym znajdą zrozumienie, poczucie bezpieczeństwa, akceptację.


W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci.

Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawana jest comiesięczna pomoc pieniężna na jego częściowe utrzymanie. Ponadto każda rodzina może skorzystać w naszym Centrum z pomocy: psychologa, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej , specjalisty pracy z rodziną.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli te osoby spełniają następujące warunki:

Dają rękojmie należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej

  • Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich
  • Nie są lub nie były pozbawione i ograniczone władzy rodzicielskiej, ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona
  • Wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu
  • Nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim
  • Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania.
  • Uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny.

Wszystkie osoby chętne do  pełnienia zaszczytnej roli  rodzica zastępczego proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, ul. Reymonta 4

czekamy na Was codziennie w pokoju Nr 5 w godz. 8.00 – 16.00

lub pod nr. telefonu 23/654-43-56; 655-29-48 wew. 28

osoba do kontaktu – Pani Barbara Brzozowska

 

art. sponsorowany

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]