Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Dziś mija termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Jakie będą diety?


Już za miesiąc wybory do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z kalendarzem wyborczym dziś mija termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, których na terenie całego kraju będzie ponad 27 tysięcy.


Zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonują pełnomocnicy lub osoby upoważnione zarejestrowanych komitetów wyborczych  w każdej gminie,  w godzinach pracy urzędu. PKW zarejestrowało 26 komitetów wyborczych i kandydaci zgłoszeni w ich imieniu będą mieć pierwszeństwo w obsadzeniu składu komisji, choć dopuszczalne jest zgłoszenie się do pracy w komisji bezpośrednio przez samych zainteresowanych. Liczebność komisji zależy od wielkości obwodu głosowania i waha się od 7 do 13 osób. Jeżeli zgłoszeń jest więcej o wejściu do jej składu decydować będzie losowanie.

Obwodowe komisje wyborcze powołują komisarze wyborczy najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.

PKW podkreśla, że samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji.

Ponadto, jak przypomina PKW, „przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego”.

Kto może być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która: jest obywatelem polskim; najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który: najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim UE, którego jest obywatelem.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Wyłączenia

Kandydatem do składu komisji nie może być: kandydat w wyborach; komisarz wyborczy; pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego; urzędnik wyborczy; mąż zaufania; obserwator społeczny, a także osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia.

Zadania i diety

Komisje obwodowe są tymi, które wykonają podczas wyborów największą pracę.

Do ich zadań należy:

– przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

– czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,

– ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,

– przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Za udział w pracach obwodowych komisji wyborczych przysługuje dieta. Przewodniczący komisji otrzymają po 500, zastępcy przewodniczącego – po 400, a członkowie komisji – po 350 złotych.

JK

źródło: PKW

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
0 0 vote
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x