Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Od dziś przyjmowane będą wnioski o wymianę pieca  


 


Od dziś można składać wnioski o dotację celową na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława. Mieszkańcy naszego miasta mogą ubiegać się o 100 proc. wartości nowego pieca (nie więcej niż 6 000 zł), dofinansowanie budowy przyłącza gazowego, a także – opcjonalnie – dotację na zakup i montaż pompy ciepła (do 10 000 zł).

3 kwietnia br. rusza nabór wniosków w ramach trzeciej edycji przyznawania dotacji celowych na wymianę pieców zasilanych paliwem stałym na te zasilane gazem, olejem opałowym lub na pompę ciepła. W latach poprzednich zainicjowana przez Burmistrza Miasta Mława i poparta przez radnych miejskich akcja pozwoliła dofinansowywać wymianę ogółem 138 pieców węglowych (63 w 2017 r. i 75 w 2018 r.) na urządzenia proekologiczne. Łączna powierzchnia budynków, w których wymieniono urządzenia grzewcze korzystając z dotacji Miasta Mława, wyniosła 16 087 m kw. (7214 m kw. w 2017 r. i 8873 m kw. w 2018 r.).

Dotychczas samorząd Mławy przeznaczył z budżetu miasta na ten cel łącznie prawie 810 000 zł (w 2017 r. – 368 160,47 zł, w 2018 r. – 441 345,85 zł) . Nie wszyscy chętni „załapali się” na dofinansowanie, np. w 2018 roku do ratusza wpłynęło 131 wniosków, a dofinansowanie otrzymało 75 osób.

W tegorocznym budżecie na dotacje celowe wymiany pieców mamy zarezerwowaną kwotę 350 000 zł.  W pierwszej kolejności zapewni ona realizację 10 wniosków, które pozostały jeszcze z ubiegłego roku. Osoby, które chciałyby skorzystać z dofinansowania i otrzymać dotację celową, proszone są o składanie wniosków w kancelarii Urzędu Miasta Mława od 3 kwietnia do 30 listopada br. w godzinach pracy urzędu. Poniżej szczegółowe informacje dotyczące niezbędnych dokumentów.

źródło: UMM

 Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy.

 1. Wniosek o dotację celową na wymianę źródła ciepła (wypełniony we wszystkich wersach, podpisany czytelnie przez Wnioskodawcę/Wnioskodawców);
 2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości i jego rodzaju (własność, współwłasność, lub wskazanie rodzaju innego tytułu prawnego – zależnie od sytuacji);
 3. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na modernizację kotłowni (wypełnia każdy współwłaściciel nieruchomości, której dotyczy wniosek, który nie jest Wnioskodawcą, tzn. nie podpisał wniosku o dotację celową);
 4. Szczegółowy kosztorys modernizacji, potwierdzający możliwość jej wykonania, sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane lub instalatorskie, z wyszczególnieniem ceny brutto nowego źródła ciepła;
 5. Kopia dokonanego zgłoszenia planowanych prac lub kopia otrzymanego pozwolenia na budowę (o ile są wymagane przez prawo budowlane);
 6. Kopie umów/rachunków potwierdzających możliwość dostarczenia niezbędnych mediów do zasilania nowego źródła ciepła (w sytuacji, gdy istnieje przyłącze gazowe do nieruchomości, której dotyczy wniosek i gaz jest używany, Wnioskodawca załącza do wniosku kopie 2 faktur lub faktur proforma z ostatniego roku kalendarzowego, w tym 1 faktury z okresu zimowego i 1 faktury z okresu letniego);
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy (dotyczy Wnioskodawców będących osobami fizycznymi, w przypadku współwłasności nieruchomości  każdy Wnioskodawca/współwłaściciel nieruchomości, której dotyczy wniosek wypełnia odrębne oświadczenie we własnym imieniu);
 8. Oświadczenie dotyczące prowadzenia/nieprowadzenia działalności rolniczej oraz prowadzenia/ nieprowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości, której dotyczy wniosek;
 9. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej w latach 2017-2019 lub oświadczenie o otrzymaniu pomocy publicznej w ww. okresie wraz z zaświadczeniem/wykazem dotyczącym otrzymanej w tym okresie pomocy publicznej (składają wyłącznie podmioty prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą będące Wnioskodawcami);
 10. Informacja o numerze rachunku bankowego (wraz z nazwą banku), który Wnioskodawca wskazuje do celów przekazania dotacji celowej w przypadku jej udzielenia (informacja może być złożona także w terminie późniejszym, ale przed dniem zawarcia umowy o udzieleniu dotacji celowej w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku).

Informacje dodatkowe:

 • W imieniu Wnioskodawcy może działać ustanowiony przez Niego pełnomocnik.
 • W przypadku współwłasności nieruchomości, której dotyczy wniosek o dotację celową Wnioskodawcą może być jedna spośród osób będących współwłaścicielami nieruchomości, przy czym wymagane jest złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody przez pozostałych współwłaścicieli (pkt.3).
 • Z uwagi na konieczność osobistego uczestnictwa Wnioskodawcy/pełnomocnika w procedowaniu wniosku o dotację celową (uzupełnienie wniosku w zakresie niezbędnym, udzielenie ewentualnych wyjaśnień, podpisanie umowy o udzieleniu dotacji celowej, złożenie wniosku o wypłatę dotacji celowej itp.) niezbędne jest, aby Wnioskodawca/pełnomocnik pozostał dyspozycyjny/dostępny w kontakcie telefonicznym w okresie po złożeniu wniosku.
 • Wnioskodawca winien powstrzymać się z wymianą źródła ciepła (w tym także zakupem nowego źródła ciepła), o którego finansowanie/dofinansowanie dotacją celową wnioskuje, do czasu przeprowadzenia kontroli starego źródła ciepła podlegającego wymianie. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Mława i następuje to w ciągu 2-3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o udzieleniu dotacji. Jeżeli zakres modernizacji jest szerszy, np. wymianie podlega wewnętrzna instalacja (nie podlega finansowaniu/dofinansowaniu  dotacją celową), to nie ma przeszkód, aby prace dotyczące wewnętrznej instalacji były prowadzone przed zawarciem umowy o udzieleniu dotacji).
 • Wnioski zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mława będą rozpatrywane według  kolejności ich złożenia, z tym że jako pierwsze zostaną rozpatrzone niezrealizowane wnioski złożone w roku 2018 (przed dniem 14.09.2018), a w następnej kolejności będą rozpatrywane wnioski złożone w roku 2019 (do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel).
 • Wymianę źródła ciepła z udziałem dotacji celowej należy wykonać i zakończyć najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Wniosek oraz załączniki w formie elektronicznej do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława, natomiast w formie papierowej można je otrzymać w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Mława (pokój 17 i 18).

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Środowiska – pokój 17 i 18

Numer  telefonu: 23/654 32 96 wew. 300 i 302

Do pobrania

Wniosek o dotację celową na wymianę źródła ciepła.pdf 349.27 KB

Oświadczenie – posiadany tytuł prawny nieruchomości.pdf 309.04 KB

Oświadczenie – prowadzenie działalności gospodarczej lub rolniczej na ni….pdf 179.22 KB

Oświadczenie – przetwarzanie danych osobowych.pdf 265.57 KB

Informacja o numerze rachunku bankowego wnioskodawcy.pdf 204.04 KB

Oświadczenie – zgoda współwłaściciela na modernizację źródła ciepła.pdf 135.17 KB

Oświadczenie – pomoc de minimis.pdf 134.61 KB

Poglądowy wzór umowy.pdf 396.96 KB

Uchwała nr XLIV-530-2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r..pdf 1.58 MB

Uchwała nr. XXXII-378-2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. z zasadami.pdf 2.56 MB

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
0 0 vote
Oceń artykuł
guest
1 Komentarz
najnowsze
najstarsze najwyżej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
milo
milo
2 lata temu

„w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława”- parę uwag do cytowanego fragmentu tekstu. „Ograniczanie niskiej emisji” sugeruje walkę z niską emisją spalin czyli promuje trucie. Napisałbym raczej „ograniczanie emisji…” lub „wspomaganie działań na rzecz niskiej emisji…”, ale nie jestem ani nauczycielem z długim stażem, ani językoznawcą z jakimkolwiek stażem. Pracuję rękami, czytam oczyma i rozumuję rozumem i pamiętam, że to już trzecia edycja programu i tego logicznego błędu „ratuszowi” nie poprawili. Może poprawią emisję …? Co na to wydz. propa… przepraszam promocji?

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x