Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo
Szpulka pasmanteria Mława dodatki krawieckie

Pełnomocnictwo – rodzaje i sposób jego udzieleniaW przypadku gdy sami nie możemy zająć się daną sprawą lub chcemy aby sprawą zajęła się osoba mająca odpowiednią wiedzę, mamy możliwość upoważnienia danej osoby do wykonywania określonych czynności poprzez udzielenie jej pełnomocnictwa.

W zależności od tego czy pełnomocnictwo będzie dotyczyć dokonania czynności w rozumieniu cywilnym np. sprzedaż samochodu, czy reprezentacji przed sądem, mamy do czynienia odpowiednio z pełnomocnictwem materialnym i procesowym. Każde z tych pełnomocnictw różni się swoim charakterem oraz zakresem i jest uregulowane w odrębnych przepisach. Własne regulacje dotyczące pełnomocnictw znajdziemy również np. w Kodeksie Postępowania Administracyjnego czy Kodeksie Postępowania Karnego, jednak na potrzeby artykułu zajmiemy się pełnomocnictwem opartym na przepisach Kodeksu Cywilnego, które to pełnomocnictwo jest jednym z najczęściej używanych.

Wyróżniamy pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe i do poszczególnych czynności.

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do czynności zwykłego zarządu. Jest to pełnomocnictwo o najszerszym zakresie umocowania i jak sama nazwa wskazuje upoważnia do wykonywania ogółu czynności, o ile czynności te nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu np. obciążania nieruchomości jakimś prawem. Pełnomocnictwo ogólne powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Pełnomocnictwo rodzajowe udzielane jest do działań konkretnie określonych. Powinno ono określać rodzaj czynności prawnej objętej umocowaniem oraz jej przedmiot.
Pełnomocnictwo do poszczególnych czynności jest pełnomocnictwem najprostszym i stanowi podstawę umocowania do dokonania jednej, określonej czynności prawnej np. sprzedaży samochodu czy odebrania pieniędzy.

Forma udzielenia pełnomocnictwa powinna odpowiadać formie czynności do dokonania której udzielone zostaje pełnomocnictwo. Najczęściej wystarczające jest pełnomocnictwo, które ma zwykłą formę pisemną, jednak np. gdy chcemy kogoś upoważnić aby w naszym imieniu kupił mieszkanie, pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie aktu notarialnego. Inny przykład stanowi pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, które powinno być złożone pisemnie z podpisem urzędowo poświadczonym.

Pełnomocnikiem może być osoba, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych tj. ukończyła 13 lat i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono.

Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma do tego umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta. Druga strona może w tym celu wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy. W przypadku braku potwierdzenia pełnomocnictwa ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

Jak już wspomniano do większości czynności wystarczające jest zwykłe pełnomocnictwo udzielone na piśmie. Powinno ono zawierać miejscowość i datę jego udzielenia, oznaczenie osoby która udziela pełnomocnictwa, oznaczenie osoby, która ma być pełnomocnikiem oraz przedmiot pełnomocnictwa np. do zawarcia jakiejś umowy. Pod treścią pełnomocnictwa powinien znaleźć się podpis osoby, która pełnomocnictwo udzieliła.


Wszystkie artykuły z działu prawnego znajdziesz TUTAJ.

Łukasz Zabłocki – Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W okresie nauki odbył półroczne studia na uczelni Universitat de Valencia w Hiszpanii. Obecnie odbywa on aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Od 2015 r. prowadzi rodzinną Kancelarię Prawną w Mławie we współpracy z wieloletnim radcą prawnym Waldemarem Zabłockim i adwokatem Sebastianem Zabłockim.

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
0 0 vote
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x