Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Jak napisać pozew sądowyNapisanie pozwu nie wymaga szczególnych umiejętności, jednak aby pozew był skuteczny warto zwrócić się o pomoc do osoby profesjonalnie trudniącej się takimi sprawami.

W sprawach, w których wartość roszczenia nie przekracza kwoty 20 000 złotych, a także w przypadku spraw wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży konsumenckiej, udzielenia gwarancji, rękojmi, w sprawach o zapłatę czynszu i innych opłat w spółdzielni mieszkaniowej  i w sprawach o zapłatę z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (w dwóch ostatnich limit 20 000 zł nie obowiązuje), sąd rozstrzyga w trybie postępowania uproszczonego. Konieczne jest wtedy złożenie pozwu na specjalnym formularzu, który możemy otrzymać w sądzie i wypełnić go ręcznie lub pobrać np. ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i wypełnić na komputerze. Jest to pewne uproszczenie (stąd nazwa postępowanie uproszczone), gdyż nie musimy sporządzać całego pisma sami, a jedynie wypełnić odpowiednie rubryki w formularzu, który opatrzony jest pouczeniem.

Poza powyższymi przypadkami pozew przybiera tradycyjną formę i od początku do końca trzeba go sporządzić samemu. Aby pozew po trafieniu do Sądu otrzymał dalszy bieg, musi on spełniać określone wymagania tj. zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane (np. Sąd Rejonowy w Mławie I Wydział Cywilny)
2) imię i nazwisko lub nazwę stron (powód i pozwany)
3)  oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron
4) PESEL, NIP lub KRS powoda (osoby składającej pozew)
5) wartość przedmiotu sporu (oznaczenie kwoty której dochodzimy lub oznaczenie wartości dochodzonego przez nas roszczenia)
6) oznaczenie rodzaju pisma (np. pozew o zapłatę)
7) informację czy strony podejmowały próbę polubownego sposobu rozwiązania sporu
8) nasze żądania i wnioski
9) uzasadnienie naszych twierdzeń
10) dowody na poparcie przytoczonych okoliczności (np. dokumenty, zeznania świadków)
11) podpis osoby składającej wniosek
12) wymienienie załączników (dokumentów składanych wraz z pozwem)

Nie można też zapominać, że co do zasady pozew podlega opłacie sądowej. Podstawowa opłata od pozwu wynosi 5% dochodzonego roszczenia (np. jeśli wnosimy o zapłatę 30.000 zł to opłata sądowa od pozwu wyniesie 1.500 zł). Jest to jednak tylko ogólna reguła, gdyż ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych szczegółowo precyzuje wysokość opłat od poszczególnych spraw i np. sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy sprawy o alimenty co do zasady nie podlegają wogóle opłacie, natomiast opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł (w przypadku złożenia przez małżonków zgodnego wniosku bez orzekania o winie opłata wynosi 300 zł)

Tak napisany pozew możemy złożyć w biurze podawczym sądu lub wysłać pocztą listem poleconym. Pamiętajmy, że pozew sporządzamy w odpowiedniej ilości egzemplarzy – po jednym dla każdego z pozwanych, jeden dla sądu i jeden dla siebie, więc zwykle będą potrzebne trzy egzemplarze (do sądu składamy dwa, trzeci zostawiamy sobie).

Na koniec warto wspomnieć, że jeśli w naszym pozwie brakuje któregoś z podanych wyżej elementów lub uiściliśmy zbyt niską opłatę sądową, sąd wezwie nas do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni. Jeśli braki te nie zostaną uzupełnione w ciągu 7 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie listu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) sąd zwraca pismo, które w tym wypadku nie wywołuje żadnych skutków prawnych (traktuje się je tak jak by w ogóle nie zostało złożone).

Łukasz Zabłocki

Wszystkie artykuły z działu prawnego znajdziesz TUTAJ.

Łukasz Zabłocki Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W okresie nauki odbył półroczne studia na uczelni Universitat de Valencia w Hiszpanii. Obecnie odbywa on aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Od 2015 r. prowadzi rodzinną Kancelarię Prawną w Mławie we współpracy z wieloletnim radcą prawnym Waldemarem Zabłockim i adwokatem Sebastianem Zabłockim.

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
0 0 vote
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x