Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Dariusz Dużmański zwycięzcą plebiscytu na „NAJLEPSZEGO RADNEGO MIASTA MŁAWA BIEŻĄCEJ KADENCJI”


Dariusz Dużmański zwycięzcą plebiscytu na „NAJLEPSZEGO RADNEGO MIASTA MŁAWA BIEŻĄCEJ KADENCJI”Radny Dariusz Dużmański został zwycięzcą zorganizowanego przez Codziennik Mławski plebiscytu na  „NAJLEPSZEGO RADNEGO MIASTA MŁAWA BIEŻĄCEJ KADENCJI”. SMS-owe głosowanie zakończyło się 6 kwietnia br., jednak ze względu na długotrwałą nieobecność pana radnego w Mławie, dopiero dzisiaj prezentujemy sylwetkę zwycięzcy. Wszystkim biorącym udział i głosującym dziękujemy za udział w plebiscycie, a zwycięzcy gratulujemy!

Dariusz Dużmański funkcję radnego Rady Miasta Mława sprawuje już drugą kadencję. Po raz pierwszy mandat radnego uzyskał w wyborach przeprowadzonych w roku 2010 i sprawuje go również w obecnej kadencji samorządu. Od ponad trzech lat przewodniczy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej rady miasta.

Czy Mława jest miastem bezpiecznym, co udało się zrobić w tej kadencji oraz jaka jest recepta, aby być dobrym radnym, dowiecie się Państwo z przeprowadzonej z radnym Dariuszem Dużmańskim rozmowy.

CodziennikMławski: W obecnej kadencji przewodniczy Pan komisji bezpieczeństwa rady miasta. Jak Pan ocenia, czy Mława jest miastem bezpiecznym? Co jeszcze w tej materii jest do zrobienia? Czy radni mają wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo?

Dariusz Dużmański: Mława jest bezpiecznym miastem. Wiele w tej dziedzinie w ostatnich latach zrobiono. Mam tu na myśli inwestycje w infrastrukturę miejską, w tym monitoring wizyjny, ale także działania edukacyjne na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa. To współdziałanie samorządu miejskiego z policją, strażą pożarną i innymi instytucjami działającymi w mieście w tym obszarze, a także wspieranie ich finansowo ze środków budżetu Miasta Mława. Właśnie decyzje rady miasta  o przeznaczaniu środków na funkcjonowanie tych służb (np. na zakup pojazdów i innego sprzętu) mają bezpośredni pozytywny wpływ na sprawność  ich działania.

Ponadto Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, którą w obecnej kadencji kieruję, realizując  swój plan pracy corocznie odbywa spotkanie z komendantami mławskiej policji i straży pożarnej. Celem tych spotkań jest  zapoznanie się z działaniami prowadzonymi przez ww. służby na rzecz bezpieczeństwa w Mławie oraz przekazanie wniosków i uwag dotyczących bezpieczeństwa w mieście.

Działania na rzecz bezpieczeństwa muszą być kontynuowane nieprzerwanie. To rozbudowa monitoringu ulicznego, poprawa jakości dróg w mieście, budowa ścieżek rowerowych, chodników. I oczywiście różne kampanie dotyczące bezpieczeństwa.

CM: Jak wygląda „praca” radnego? Czy do komisji i sesji trzeba się przygotowywać i w jaki sposób?

D.D:Obowiązki radnego wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i statutu gminy. Przepisy te stanowią, że radny w swojej pracy zobowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy,  być w stałym kontakcie z mieszkańcami, przyjmować zgłaszane przez nich postulaty i przedstawiać je organom gminy do rozpatrzenia. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej komisji. Radny ma inicjatywę uchwałodawczą. Jako przewodniczący komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej kieruję pracami komisji. Radni przed obradami komisji otrzymują materiały, które będą przedmiotem obrad poszczególnych komisji oraz sesji rady miasta. To oczywiste, że należy je dokładnie przeanalizować, aby przygotować się do dyskusji i głosowań. Ponadto każda z komisji, poza opiniowaniem uchwał ustala roczny plan pracy, zgodny z zakresem działania danej komisji. W przypadku komisji, której przewodniczę są to przede wszystkim sprawy bezpieczeństwa  i porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałania zagrożeniom społecznym, ochrony przeciwpożarowej itd.

CM: Pana osobisty wkład w realizację zadań samorządu?

D.D: Dokładam wszelkich starań, aby  rzetelne wypełniać obowiązki radnego, co jednocześnie przyczynia się do realizacji zadań samorządu. Głosując „za”, zawsze mam na względzie dobro mieszkańców i rozwój miasta. Będąc radnym składałem wiele wniosków  o ujęcie w budżecie miasta różnych zadań i popierałem różne inicjatywy do realizacji zarówno w okręgu, z którego zostałem wybrany, jak i tych o charakterze ogólnomiejskim.

CM: Jakie według Pana najważniejsze sprawy dla miasta udało się zrealizować w mijającej kadencji?

D.D: Uważam, że działania na rzecz uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w naszym mieście, to największy sukces tej kadencji. To realizacja projektów  budowy ok. 30 km kanalizacji sanitarnej w kilkudziesięciu ulicach Mławy  dofinansowanej w połowie ze środków Unii Europejskiej oraz umowa zawarta w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków.

Aktualnie projektowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miasta położonej za torami kolejowymi. Te inwestycje znacząco wpłyną na poprawę jakości życia w mieście.

CM:  Co jest ważne do zrealizowania w najbliższej przyszłości?

D.D: Wiele ulic objętych ww. projektami budowy kanalizacji sanitarnej to drogi gruntowe lub bez takiej  infrastruktury jak kanalizacja deszczowa, czy oświetlenie uliczne, ze zniszczoną nawierzchnią. W najbliższej przyszłości ważne jest wybudowanie właśnie tych dróg.

CM: Na pewno przebywał Pan w innych miastach Polski, może też za granicą, jak wygląda Mława w takim tle?

D.D: Tak, miałem okazję odwiedzić wiele miejsc w Polsce i w innych krajach, nawet ostatnio. Mława to zadbane, czyste miasto, z ładną zielenią i skwerkami, gdzie w ostatnich latach powstało wiele nowych budynków jedno i wielorodzinnych o ciekawej architekturze. Porównanie z miastami podobnej wielkości są dla Mławy bardzo korzystne.

CM: Pana ulubione miejsce czy obiekt w Mławie?

D.D: Oczywiście, nasz piękny park miejski, który tak naprawdę ma charakter dużego ogrodu. To wspaniałe miejsce wypoczynku dla mieszkańców miasta przede wszystkim w okresie letnim, ale także w pozostałych porach roku. Na przykład zimą przyciągają w to miejsce świąteczne iluminacje. Jest tam  przestrzeń dla osób w różnym wieku. Od wczesnej wiosny do jesieni dzieci chętnie korzystają z istniejącego  placu zabaw, a niedługo powstanie nowy obiekt rekreacyjny z kolejnym placem zabaw i urządzeniami siłowymi dla dorosłych. Latem zostanie oddana do użytku odnowiona i przebudowana „Popówka”.

CM: Czy będzie Pan ponownie ubiegał się o mandat radnego i dlaczego?

D.D: W zbliżających się wyborach będę ubiegał się o mandat radnego. Lubię pracować na rzecz mieszkańców. Jestem dumny, że mam  wkład w rozwój naszego miasta, a posiadanie statusu funkcjonariusza publicznego to dla mnie zaszczyt.

CM: Jak ocenia Pan zmiany wprowadzone w ordynacji wyborczej? Trudniej czy łatwiej będzie ostać radnym?

D.D: W mieście wielkości Mławy nie widzę wielkiej różnicy w szansach uzyskania mandatu radnego w jedno i wielomandatowych okręgach wyborczych. W JOW-ach wyborcy głosując na konkretnego kandydata wiedzą, że ich głos idzie dokładnie na tę osobę, a nie na listę.  Ale uważam, że  w ordynacji proporcjonalnej każdy kandydat z mocnej listy ma podobne szanse zostać radnym. Zwłaszcza, jeśli jest dobrze znany wyborcom.

CM:  Czy wiadomo już z jakiej listy będzie Pan kandydował ?

D.D: Planuję kandydować z tego samego komitetu wyborczego wyborców, z którego uzyskałem mandat na obecną kadencję.

CM:  Jaka jest recepta na to, by zostać radnym?

D.D: Być blisko mieszkańców, wsłuchiwać się w ich potrzeby, informować o podejmowanych działaniach samorządu, wyjaśniać zasadność podejmowanych decyzji, jeśli jest taka potrzeba. Jednym słowem, być do dyspozycji wyborców zawsze, gdy tego oczekują.

Przy tej okazji bardzo serdecznie chciałbym podziękować mieszkańcom naszego miasta za oddane podczas plebiscytu głosy. To dzięki ich sms-om tytuł „NAJLEPSZEGO RADNEGO MIASTA MŁAWA BIEŻĄCEJ KADENCJI” przypadł właśnie mnie.

CM: Dziękujemy za rozmowę, gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów!

mat.reklamowy

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]