Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Odpowiedzialność za długi po spadkodawcy


Do spadku po zmarłym bliskim wchodzą nie tylko aktywa w postaci majątku, ale również pasywa w postaci długów spadkowych. W celu zorientowania się w sytuacji po śmierci osoby bliskiej, w przepisach przewidziano 6 miesięczny termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu, bądź odrzuceniu spadku, liczony od momentu dowiedzenia się o powołaniu osoby do spadku. Oświadczenie takie można złożyć w Sądzie lub przed notariuszem. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy oświadczenie nie zostanie złożone, przyjmuje się że spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. W praktyce osoba, która przyjęła spadek z dobrodziejstwem inwentarza jest zabezpieczona przed nieograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkodawcy i jeśli długi odziedziczone po spadkodawcy będą większe niż przysługujący nam majątek, nasza odpowiedzialność za długi jest ograniczona jedynie do wysokości wartości tego majątku.

Do chwili działu spadku tj. podzielenia majątku pomiędzy spadkobierców, spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Zasadniczo każdy spadkobierca powinien spłacić długi spadkowe zgodnie z przypadającym na niego udziałem. Jednak odpowiedzialność solidarna oznacza, że wierzyciel może domagać się również spłaty w całości długu spadkowego tylko od jednego spadkobiercy, mimo że dług ten dzieli się też na innych spadkobierców. W tej sytuacji spadkobierca, który spłacił długi spadkowe przypadające zarówno na niego jak i na pozostałych spadkobierców, może domagać się od nich zwrotu odpowiednio spłaconych udziałów.

Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości swoich udziałów. Od tego momentu nie występuje już odpowiedzialność solidarna pomiędzy spadkobiercami.

Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, stają się oni współwłaścicielami majątku spadkowego w częściach ułamkowych, proporcjonalnie do swoich udziałów w spadku.

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, jeśli są zgodni co do sposobu zniesienia współwłasności , bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W wyniku działu spadku, pomiędzy spadkobiercami ustaje wspólność majątku spadkowego, a poszczególni spadkobiercy, uzyskują „wydzielone” im określone aktywa spadkowe.

Wszystkie artykuły z działu prawnego znajdziesz TUTAJ.

Łukasz Zabłocki– Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W okresie nauki odbył półroczne studia na uczelni Universitat de Valencia w Hiszpanii. Obecnie odbywa on aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Od 2015 r. prowadzi rodzinną Kancelarię Prawną w Mławie we współpracy z wieloletnim radcą prawnym Waldemarem Zabłockim i adwokatem Sebastianem Zabłockim.

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]

KOMENTARZE

avatar
1500