Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo
Szpulka pasmanteria Mława dodatki krawieckie

Upadłość konsumencka – szansa na wyzbycie się długów


Wielu z nas może znaleźć się w sytuacji, gdy zobowiązania wobec wierzycieli przekraczają nasze możliwości zarobkowe oraz majątkowe. Wówczas realną szansą na wyzbycie długów, może okazać się złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.


Czym jest upadłość konsumencka?

Przepisy ułatwiające przeprowadzenie postępowania upadłościowego przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (tzw. ,,upadłość konsumencka”), zostały wprowadzone w życie z dniem 31 grudnia 2014r. Ogólnie rzecz ujmując, w sytuacji, gdy staliśmy się niewypłacalni – utraciliśmy zdolność bieżącego regulowania naszych zobowiązań (np. nasze aktualne dochody nie wystarczają na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek) , możemy do właściwego sądu gospodarczego złożyć wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego . Pozytywne rozstrzygnięcie sądu w tym zakresie pozwala z jednej strony na umorzenie części, bądź całości długów osoby składającej wniosek, z drugiej zaś ewentualną spłatę wierzycieli (o ile pozwalają na to dochody lub majątek dłużnika). Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej ma na celu stworzenie szansy na uwolnienie się od zadłużenia, które przewyższa wartość majątku osób zadłużonych i którego osoby te nie są w stanie spłacić w dłuższej perspektywie czasu.

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć co do zasady każdy z nas po spełnieniu przesłanek określonych w prawie upadłościowym. Skuteczność złożenia wniosku zależy m. in. od wysokości zadłużenia, stopnia zawinienia osoby popadłej w długi, sytuacji osobistej lub rodzinnej oraz ogólnej postawy dłużnika w związku z powstałym zadłużeniem.

Jak wygląda postępowanie w przedmiocie upadłości?

Sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoznaje sąd gospodarczy (w składzie jednego sędziego) właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika. Wydanie orzeczenia poprzedzone jest posiedzeniem sądowym. W jego trakcie dłużnik wysłuchiwany jest na okoliczność przyczyn powstania zadłużenia, jego sytuacji osobistej majątkowej, ustalenia czy nie zachodzą przesłanki negatywne skutkujące oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ponadto możemy wnioskować o przeprowadzenie dowodu np. z zeznań świadków, którzy mieli by potwierdzić informacje zawarte przez nas w uzasadnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości. W przypadku oddalenia wniosku, przysługuje nam odwołanie do sądu wyższej instancji. Należy również zaznaczyć, że to na nas jako dłużnikach spoczywa ciężar udowodnienia, iż spełniamy wymogi stawiane przez przepisy prawa, do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Co zmienia ogłoszenie upadłości konsumenckiej w naszej sytuacji majątkowej?

W przypadku wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości osoby, nasze długi podlegają umorzeniu. Należy mieć jednak na względzie, że naszym majątkiem będzie zarządzał syndyk, którego zadaniem jest sporządzenie inwentaryzacji majątku dłużnika, a następnie jego sprzedaż, celem zaspokojenia wierzycieli. Ponadto jego zgoda będzie wymagana, w przypadku zawierania przez nas umów przekraczających zakres zwykłych spraw życia codziennego (np. kupno mieszkania, remont domu). W sytuacji, gdy np. nie wyjawimy syndykowi całości naszego majątku lub zataimy dochody, postępowanie upadłościowe może zostać umorzone, co zniweczy jego skutek w postaci umorzenia długów. Dodatkowo syndyk będzie uprawniony do dokonywania potrąceń z naszego wynagrodzenia, w zakresie w jakim jest do tego uprawniony komornik. Jeżeli nasz majątek oraz możliwości zarobkowe będą na to pozwalały, sąd  ustali w planie spłaty, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, będziemy zobowiązani do spłaty wierzycieli. W sytuacji, gdy nasza sytuacja osobista w oczywisty sposób wskazuje, że nie jesteśmy zdolni do dokonania jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli, sąd umarza nasze zobowiązania bez planu spłaty. W takim przypadku nie ustala się planu spłaty na rzecz wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej oprócz oczywistych korzyści w postaci umorzenia długów, umożliwia również rozpoczęcie nowego startu w życiu oraz zapewnia komfort psychiczny wynikający z świadomości wyzbycia się zadłużenia.

Wszystkie artykuły z działu prawnego znajdziesz TUTAJ.

Łukasz Zabłocki– Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W okresie nauki odbył półroczne studia na uczelni Universitat de Valencia w Hiszpanii. Obecnie odbywa on aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Od 2015 r. prowadzi rodzinną Kancelarię Prawną w Mławie przy ul. Padlewskiego 1/13 we współpracy z wieloletnim radcą prawnym Waldemarem Zabłockim i adwokatem Sebastianem Zabłockim.

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
0 0 vote
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x