Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Uprawnienia właściciela pojazdu w przypadku szkody likwidowanej z OC sprawcy


Obecnie normą jest, że w przypadku kolizji Ubezpieczyciele zaniżają kwoty odszkodowań. W efekcie często skutkuje to koniecznością dołożenia własnych pieniędzy do pełnej i prawidłowej naprawy samochodu. Ponadto wiele osób nie ma wiedzy o przysługujących im uprawnieniach związanych z naprawieniem szkody.


W przypadku kolizji samochodu z winy osoby trzeciej (sprawcy szkody), Poszkodowany może domagać się naprawienia szkody z OC sprawcy. Zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu Cywilnego naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, bądź przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego tj. stanu sprzed powstania szkody.

W praktyce ubezpieczyciel sporządza kosztorys naprawy samochodu, wskazując poszkodowanemu kwotę, którą może mu wypłacić za powstałą szkodę lub informuje go o możliwości dokonania naprawy samochodu w zaproponowanym przez niego warsztacie naprawczym. Co istotne nie musimy dokonywać wyboru miejsca naprawy pojazdu wskazanego nam przez ubezpieczyciela. Naprawa pojazdu może odbyć się w dowolnie przez nas wybranym warsztacie. Tym samym naprawy możemy dokonać zarówno w mniejszym warsztacie, jak również w autoryzowanym serwisie.

Regułą jest, że Ubezpieczyciel dokonując wyceny naprawy opiera się na częściach zamiennych, a nie oryginalnych. Ponadto koszty robocizny i inne koszty naprawy pojazdu są przez niego zaniżane. Powoduje to zmniejszenie potencjalnej kwoty odszkodowania. Należy wskazać, że ubezpieczyciel może ustalić wysokość odszkodowania w oparciu o części zamienne, jedynie gdy właściciel samochodu wyrazi na to zgodę lub części, które zostały uszkodzone w pojeździe były nieoryginalne.

Poszkodowany ma prawo domagać się pełnej kwoty odszkodowania wynikającej z oryginalnych części oraz standardowych stawek robocizny stosowanych w danym regionie. Kwota ta nie musi być przeznaczona na naprawę samochodu, poszkodowany może przeznaczyć ją na dowolny cel.

Decyzja ubezpieczyciela co do wysokości przyznanego odszkodowania nie jest ostateczna i może być negocjowana. Ponadto w przypadku gdy kwota przyznana przez ubezpieczyciela nie jest dla nas zadowalająca, możemy się odwołać od decyzji ubezpieczyciela. W ostateczności, gdy ubezpieczyciel nie chce zmienić swojego stanowiska, a uważamy, że np. odszkodowanie przyznane przez ubezpieczyciela jest zaniżone przysługuje nam możliwość dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

Z art. 361 § 1 i 2 Kodeksu Cywilnego wynika obowiązek pełnej kompensacji szkody. Oznacza to, że ubezpieczyciel powinien pokryć nie tylko koszty naprawy pojazdu, ale również inne koszty lub stratę, jakie poniósł poszkodowany. Można tu wymienić np. zwrot kosztów najmu samochodu, opłata za holowanie, opłata za parking, inne koszty związane z powstałą szkodą. Poszkodowany może również dochodzić od ubezpieczyciela utraconego zarobku, jaki by osiągnął gdyby szkoda nie powstała (np. poszkodowany jest taksówkarzem).

Niewielu kierowców wie, że oprócz możliwości dochodzenia odszkodowania za naprawę samochodu, istnieje również możliwość dochodzenia od ubezpieczyciela odszkodowania za tzw. utratę wartości handlowej pojazdu. Oczywistym jest, że cena samochodu powypadkowego będzie niższa niż podobnego pojazdu bezwypadkowego (nawet jeśli pojazd powypadkowy został naprawiony zgodnie z najwyższymi standardami). Różnica między wartością pojazdu sprzed kolizji, a po jego naprawie jest właśnie utraconą wartością handlową, której poszkodowany może dochodzić. Należy zwrócić uwagę, że wartość ta będzie wyższa im nowszy będzie samochód. Szkoda ta obejmuje od kilku do nawet kilkunastu procent wartości samochodu sprzed momentu powstania szkody.

Łukasz Zabłocki

Wszystkie artykuły z działu prawnego znajdziesz TUTAJ.

Łukasz Zabłocki– Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W okresie nauki odbył półroczne studia na uczelni Universitat de Valencia w Hiszpanii. Obecnie odbywa on aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Od 2015 r. prowadzi rodzinną Kancelarię Prawną w Mławie przy ul. Padlewskiego 1/13 we współpracy z wieloletnim radcą prawnym Waldemarem Zabłockim i adwokatem Sebastianem Zabłockim.

Zachęcamy do przysyłania propozycji zagadnień prawnych naszemu ekspertowi na adres: [email protected]//codziennikmlawski.pl

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]