Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Nowe kierunki studiów w PWSZ w Ciechanowie – Logistyka i Praca Socjalna


Państwowa  Wyższa Szkoła Zawodowa otrzymała zgodę na uruchomienie w roku akademickim 2017/2018 dwóch nowych kierunków studiów   LOGISTYKA  i  PRACA SOCJALNA. Kształcenie na nowych  kierunkach będzie prowadzone na poziomie studiów pierwszego stopnia /licencjackich/ o profilu praktycznym.


Na kierunku LOGISTYKA  przewidywane są dwie specjalności kształcenia.

– Logistyka i spedycja w transporcie drogowym. Specjalność jest zgodna z oczekiwaniami pracodawców, właścicieli przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych, poszukujących odpowiednio wykształconego personelu do prowadzenia operacji logistycznych i zarządzania bazą transportową.

– Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Wiele zlokalizowanych na naszym terenie firm produkcyjnych poszukuje specjalistów od zarządzania dostawami, dystrybucji i gospodarki magazynowej, uczestniczących przy projektowaniu i organizacji procesów produkcyjnych. Zgodnie z wymogami kształcenia praktycznego w programie kształcenia położono nacisk na zajęcia laboratoryjne, warsztatowe i projektowe, prowadzone przez praktyków o dużym doświadczeniu zawodowym, zatrudnionych w przedsiębiorstwach naszego regionu.

W programie studiów szczególną wagę położono na przedmioty związane z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w prowadzeniu operacji logistycznych. Służyć temu będą istniejące pracownie komputerowe z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem do zarządzania firmami produkcyjnymi i transportowymi oraz prowadzenie zajęć przez pracowników firm, którzy mają z tym oprogramowaniem na co dzień do czynienia.

Ponieważ rynek usług logistycznych jest w dużej mierze rynkiem międzynarodowym studenci w trakcie studiów poznawać będą podstawy jego prawnego uregulowania nie tylko w Polsce, ale i na terenie całej Unii Europejskiej. Temu także służyć będą zajęcia warsztatowe z komunikacji społecznej, pozwalające na prowadzenie negocjacji z partnerami z różnych kręgów kulturowych, a także nauki języków obcych na poziomie B2.

Ponadto w trakcie studiów studenci będą mieli możliwość zapoznania się z pracą wielkich centrów przeładunkowych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu naszej Uczelni, zlokalizowanych w Modlinie czy Mszczonowie.

Istniejący obecnie i przewidywany w przyszłości popyt na pracowników sektora logistyki daje gwarancję zatrudnienia absolwentów kierunku jeszcze przez wiele najbliższych lat. Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na wybranych uczelniach.

Kierunek: PRACA SOCJALNA  to kształcenie w specjalnościach -Praca socjalna w pomocy społecznej oraz Praca socjalna w obszarze przemocy i uzależnień.

  Kierunek ten zorientowany jest na człowieka i jego potrzeby oraz uwzględnia holistyczne podejście do jego problemów.  Praktyczny charakter kierunku pozwala  na pracę z klientem, grupami społecznymi i szeroko rozumianą społecznością lokalną w instytucjach realizujących zadania w zakresie opieki społecznej i pracy socjalnej. Interdyscyplinarna wiedza z zakresu dziedziny nauk społecznych oraz dziedzin nauk: humanistycznych, nauk
o zdrowiu, prawnych i ekonomicznych w  połączeniu z zajęciami praktycznymi i praktykami zawodowymi,  umożliwia  wprowadzanie  zmian w funkcjonowaniu  klientów  przy ich aktywnym udziale. Uzyskana wiedza i umiejętności  pozwolą również absolwentom na prowadzenie i zarządzanie projektami oraz instytucjami realizującymi zadania z zakresu pomocy socjalnej.

Absolwenci kierunku Praca socjalna mogą być zatrudniani  w gminnych, powiatowych,  wojewódzkich i rządowych  jednostkach  organizacyjnych pomocy społecznej jak również w  podmiotach leczniczych, placówkach resocjalizacyjnych, fundacjach oraz w instytucjach, które realizują zadania z zakresu polityki społecznej  i pracy socjalnej.

Absolwenci kierunku PRACA SOCJALNA mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia kształcących w obszarach nauk społecznych i nauk humanistycznych. Mają oni również możliwość zdobywania specjalizacji I i II stopnia w zakresie „pracownik socjalny” oraz uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych np. w zakresie terapii uzależnień, organizacji pracy społecznej czy rynku pracy i profilaktyki społecznej.

Zapraszamy!

Art.sponsorowany

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
0 0 vote
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x