Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Przedszkole Mały Żaczek ACK Mława nabór na rok 2017/2018
Logo

Dodatkowe godziny zajęć i prokuratura w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie


Na ostatniej sesji rady gminy znów wróciła dyskusja o Szkole Podstawowej w Dzierzgowie. Stało się tak za sprawą wniosku dyrektor Marzeny Nowickiej o zgodę na dodatkowe godziny zajęć w szkole oraz wniosku komisji rewizyjnej dotyczącego niezgodnego z prawem postępowania dyrektor wobec rodziców i niektórych nauczycieli. Oba wnioski trafiły na biurko wójta.

KSP Mława nabór

Na początku kwietnia br. do wójta Rafała Kucińskiego wpłynął wniosek dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie Marzeny Nowickiej, która zwróciła się o zgodę na dodatkowe godziny nauki na zajęcia orkiestrowe, dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne i wynikające z opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mławie. Na to pismo stosowną odpowiedź wójt przesłał do placówki, uznał jednak za stosowne zapoznać z nią radnych i osoby obecne na sesji rady gminy w dniu 28 czerwca. W odczytanej odpowiedzi podkreślił, że sprawy oświatowe i dobro ucznia to jeden z jego priorytetów. Zwrócił jednak uwagę, że bardzo ważne są też warunki lokalowe, a te w dzierzgowskiej szkole wymagają pilnych i kosztownych remontów. Odniósł się też do istoty przedłożonego wniosku.

– Wyrażam zgodę na realizację 6 godz. zajęć orkiestrowych. Nie jestem absolutnie przeciwny realizacji zajęć wynikających z opinii oraz potrzeb uczniów. Uważam, że zajęcia te mogą być realizowane przez nauczycieli mających stosowne kwalifikacje w ramach godzin wynikających ze stosunku pracy 40-godzinnego, ale nie wchodzących w siatkę godzin – mówił wójt Rafał Kuciński.

– Projekt arkusza organizacyjnego zakłada realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych w formie zajęć rewalidacyjnych, na które wyrażam zgodę, co wcześniej nie było w pełni realizowane zgodnie z prawem oświatowym. Odzwierciedla to protokół kontroli kuratorium oświaty z października 2016. Obecny projekt arkusza uwzględnia wszystkie zajęcia dodatkowe wynikające z ramowego planu nauczania. Co do zajęć wynikających z opinii, uzgodniliśmy, że mają być prowadzone jak wspomniałem wcześniej w piśmie. Takie ustalenia dotyczą wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy. Jako wójt gminy muszę prowadzić racjonalna politykę finansową, żeby oprócz priorytetowych zadań oświatowych móc realizować inne niezbędne dla mieszkańców gminy zadania – dodał wójt.

Odczytał też adresowane do niego pismo od rodziców klasy II i V ze szkoły w Dzierzgowie. Czytamy w nim m.in.:

My rodzice klasy II sprzeciwiamy się zmianom narzuconym zmianom dotyczącym zniesienia języka niemieckiego, w kolejnych latach edukacji naszych dzieci. Nie rozumiemy dlaczego nauka j.niem przerywana jest po trzech latach. Jako rodzice żądamy kontynuacji języka i nie pozbawiania naszych dzieci możliwości nauczania j. angielskiego i niemieckiego.

W treści wystosowanej do rodziców na adres szkoły odpowiedzi, wójt wskazał, że to dyrektor szkoły ma kompetencje i możliwości w zakresie realizacji zajęć dodatkowych.

– Nie mam żadnych przeciwwskazań dotyczących możliwości nauki dodatkowego języka. Uważam, że dyrektor szkoły ma duże kompetencje i możliwości w zakresie realizacji zajęć dodatkowych. Dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w ramach kół zainteresowań oraz w ramach 40-to godzinnego tygodnia pracy nauczyciela – podkreślał wójt Kuciński.

Poinformował też, o tym, że arkusz organizacyjny szkoły został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez kuratorium jak i radę pedagogiczną. Przypomniał o pilnych potrzebach remontowych w szkole, informując o umieszczeniu w budżecie gminy środków w wys. 10 tys zł. na remont podłogi i 20 tys. zł na remont jednej z łazienek.

W trakcie sesji pojawił się również zarzut kierowany pod adresem dyrektor szkoły przez Komisję rewizyjną pod przewodnictwem radnego Krzysztofa Czerwińskiego. Komisja rewizyjna dokonując kompleksowej kontroli Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie wysłuchała wypowiedzi jednej z matek i powzięła informacje o niezgodnym z prawem postępowaniu dyrektor wobec uczniów i niektórych nauczycieli. W związku z tym przewodniczący komisji Krzysztof Czerwiński wystosował do wójta pismo z informacją w tej sprawie. Czytamy tam m.in.

Komisja rewizyjna informuje pana wójta o postępowaniu niezgodnym z prawem przez panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie w stosunku do rodziców i nauczycieli, polegającym na zastraszaniu rodziców i niektórych nauczycieli oraz wywierania na nich presji. Komisja swoje zawiadomienie opiera na informacjach uzyskanych od matki, która rozpaczliwie szukając pomocy złożyła wizytę na posiedzeniu komisji  rewizyjnej, która odbywała się w urzędzie gminy. Wypowiedź rodzica jest odzwierciedlona w protokole komisji rewizyjnej i była w całości nagrywana.

Wójt Rafał Kuciński 21 maja br. przekazał sprawę do wyjaśnienia Prokuraturze Rejonowej w Mławie, która wszczęła stosowne postępowanie.

JK

Udostępnij:
Wydawca portalu codziennikmlawski.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczane przez użytkowników. Wszelkie poglądy i treści użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją odpowiedzialność. Uwagi do wydawcy prosimy kierować na adres: redakcja@codziennikmlawski.pl

KOMENTARZE

21 - liczba komentarzy w artykule "Dodatkowe godziny zajęć i prokuratura w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie"

avatar
1500
Sortuj:   najnowsze | najstarsze | najwyżej oceniane
OOOO
Gość

Metody podobne do tych jakie stosowano wobec byłego ś.p. Wójta.

Ktoś
Gość

A Pan Wójt, to chyba powinien być w tym bezstronny. Z racji urzędu powinien złożyć też do prokuratury zawiadomienie w drugą stronę, za nękanie Dyrektorki.

Papierowy
Gość

Co za logika. Niedługo w tej szkole każdy na każdego będzie donosił do prokuratury. Dyrektor jest od tego ,żeby likwidować nieporozumienia a nie ciągle wzniecać ogień.Wstyd, że w tej szkole od lat coś się dzieje.

A KU KU
Gość

Nękanie, wzywanie, przesłuchiwania, kontrole, skargi, czepianie się głupot. Oto metody, którymi walczy się z Dyrektorką.

A KU KU
Gość

W zakresie nagrywania, to podpowiem, że dobrze nagrywają w ZAiKSie, albo u Sowy. W zakresie matek rozpaczliwie szukających pomocy, to chyba o jedną matkę chodzi? Tak wynika z treści artykułu. W zakresie wypowiedzi odnośnie 40-to godzinnego tygodnia pracy nauczycieli, to Szanowny Panie polecam lekturę pt. ustawa „Karta Nauczyciela”.

Illl
Gość

Dla niektórych ta lektura jest niestety niezrozumiala. …a skoro tak biegle operują paragrafami powinni się i z nią zapoznać. ..

A KU KU
Gość

Zapoznawaj się, zapoznawaj, tylko dobrego adwokata sobie weź.

Ktoś
Gość

Poucz się jeszcze kilka lat, to pogadamy

xxx
Gość

Pani Dyrektor chyba już czas opuścić ten pokład

Papierowy
Gość

zgadzam się, choć kapitan ostatni schodzi z pokładu. Tym razem radzę się zastanowić czy taki kapitan da radę popłynąć w dobrym kierunku, czy przypadkiem p.dyr. nie zamierza zatopić całego statku. Nie ma ludzi niezastąpionych.Pani dyr. już czas wysiąść w najbliższym porcie. Teraz są wakacje, więc to dobry moment

wpDiscuz