Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Wieczfnia Kościelna. Główny cel w 2017r. – budowa oczyszczalni ścieków


Rada Gminy Wieczfnia Kościelna na sesji 29 grudnia przyjęła budżet na rok 2017. W nowym roku gmina zamierza przede wszystkim  porządkować gospodarkę wodno-ściekową w miejscowościach Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo poprzez budowę oczyszczalni ścieków.

ZS nr 1 kursy Mława
Reklama


To największa inwestycja w tegorocznym budżecie – jej wartość zaplanowano na ponad 3 mln. zł. Drugim etapem w ramach tych działań jest budowa sieci kanalizacyjnych w wymienionych wyżej miejscowościach, planowana na rok 2018.

Tegoroczny budżet gminy określa dochody łączne gminy ( subwencje, dotacje i dochody własne) na poziomie 17.972.728 zł. W strukturze dochodów największą kwotę stanowią dotacje celowe (33,10%) i kolejno: subwencje  (28,79%) , dochody z podatków i opłat lokalnych (18,97%), udziały gminy w podatkach dochodowych (12,04%), opłaty za odbiór odpadów komunalnych (1,73%), środki unijne i wkład krajowy w projekcie oświatowym (1,54 %), dochody z mienia komunalnego (0,84%), pozostałe( 2,99%).

Z kolei plan wydatków zakłada, że rozdysponowana zostanie kwota 20.141.228 zł. Jako, że jest ona wyższa niż planowane dochody, powstały w ten sposób deficyt budżetowy w kwocie 2.168.500  zł. gmina planuje pokryć pożyczką z WFOSiGW. Na koniec 2017 roku gmina będzie posiadała zadłużenie w wys. 2,546 mln. zł.

W planowanych wydatkach największą kwotę – 6.265.453,77 zł gmina przeznaczy na pomoc społeczną. Tak znaczne zwiększenie wysokości tej kategorii wydatków wynika z przekazywanych środków na program 500+. Dopiero na drugim miejscu znajdują się wydatki oświatowe. Tu zaplanowano kwotę 5.806.266,85 zł.

Wspomniana na początku budowa oczyszczalni ścieków nie jest oczywiście jedyną inwestycją zaplanowaną do realizacji w 2017 roku. Ogółem na wydatki inwestycyjne wieloletnie i roczne przewidziane jest przeznaczenie 17,92% wydatków gminy. Tak jak w ubiegłych latach wydzielony jest fundusz sołecki w kwocie 260 038,98 zł, w ramach którego również zaplanowane są wydatki majątkowe (inwestycyjne).

W gminie zrealizowanych zostanie szereg mniej kosztownych inwestycji, ale za to bardzo potrzebnych mieszkańcom. Wśród nich znajdą się: Budowa ciągu pieszo – jezdnego w Uniszkach Zawadzkich, przebudowa drogi transportu rolnego w Pepłowie, zakupiony zostanie grunt pod wykonanie placu zabaw w miejscowościach Grzybowo – Kapustnik i Zakrzewo Wielkie. Powstaną siłownie plenerowe przy Szkole Podstawowej w Windykach i Zespole Szkół w Wieczfni Kościelnej.

Zmodernizowane zostaną świetlice wiejskie w Chmielewie Wielkim i Grzybowie. Przewidywane jest też doposażenie miejsc spotkań i placów zabaw w miejscowościach Chmielewko, Kuklin, Kulany, Wąsosze, Wieczfnia Kolonia, Załęże.

W budżecie oczywiście zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy i wszystkich gminnych jednostek. Warto wspomnieć, że gmina przeznacza też ponad 100 tys. zł na funkcjonowanie 6 jednostek OSP.  W tegorocznym budżecie przewidziała również kwotę 70 tys. zł na wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Jan Warecki omawiając przedłożony radnym projekt wymienił jedynie jedną okoliczność, która mogłoby spowodować zagrożenie dla jego realizacji w tym kształcie.

– Co może nam zburzyć ten projekt? W mojej ocenie występuje jedno takie ryzyko, o którym chciałbym w sposób wyraźny powiedzieć. Jest to reforma systemu oświaty, która jest już mocno zaplanowana. Co prawda nie ma jeszcze aktu normatywnego, ale myślę, że będziemy te reformę realizować. W mojej ocenie środki, które otrzymujemy w subwencji oświatowej nie wystarczą na wdrożenie tej reformy oświatowej – mówił wójt.

W głosowaniu nad uchwałą budżetową radni byli jednomyślni.

JK

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
0 0 vote
Oceń artykuł
guest
1 Komentarz
najnowsze
najstarsze najwyżej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
aSter
aSter
4 lata temu

No proszę, gmina ma budżet 20 mln i sama buduje oczyszczalnię ścieków a Mława 120 mln i zbuduje prywatny i na wieki wieków będzie miał zarobek że hej. Mława źle wypada na tle Wieczfni, bardzo źle 🙁

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x