Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Handmade ozdoby dekoracje wystrój wnętrz upominki sklepik z rękodziełem Lucky&Berry
Logo
meblolux

Sołtys w Krępie odwołany skutecznie. Wkrótce nowe wybory


Zagmatwaną sytuację i wątpliwości narosłe wokół odwołania w dniu 4 listopada br. Jana Milerskiego –  dotychczas sprawującego funkcję sołtysa w Krępie przecięła ostatnia sesja Rady Gminy Lipowiec Kościelny.Handemade with love Lucky&Berry

Rada uznała, że uchwała zebrania sołeckiego odwołująca sołtysa, pomimo wady prawnej, którą była obarczona jest jednak prawomocna. Ta decyzja rady powoduje, że wójt powinien w najbliższym czasie wyznaczyć termin zebrania, na którym dojdzie do nowych wyborów.

Dlaczego sprawa trafiła pod obrady rady gminy? Taką procedurę przewiduje statut Sołectwa Wsi Krępa, w przypadku uznania przez wójta, że uchwała zebrania sołeckiego została podjęta z naruszeniem prawa.

Do wójta Jarosława Goschorskiego po zebraniu w dniu 4 listopada trafiły aż dwa protokoły – jeden sporządzony przez sołtysa, drugi przez mieszkańców. Właśnie ten drugi protokół zawierał uchwałę o odwołaniu sołtysa. Początkowo wójt posiłkując się opinią prawną uznał, że zebranie odwołujące sołtysa było prawomocne. Wydał nawet zarządzenie zwołujące zebranie wyborcze na dzień 6 grudnia. Po zapoznaniu się z dodatkowymi opiniami i konsultacją z nadzorem prawnym wojewody, wycofał się z tej decyzji i wniósł pod obrady rady gminy projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Krępa z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie odwołania sołtysa. W uzasadnieniu uchwały czytamy:  „ Z przedstawionych protokołów wynika, że Zebranie Wiejskie zostało zamknięte bez przeprowadzania głosowania nad wnioskiem o odwołanie sołtysa, a następnie zebrani mieszkańcy przeprowadzili wobec protestów kolejne związane z tym zebranie, na którym odwołali Sołtysa Sołectwa Krępa w głosowaniu tajnym. W ocenie wójta w procedurze podejmowania uchwały doszło do naruszeń zapisów obowiązującego Statutu Sołectwa Krępa, co uzasadnia jej uchylenie”.

Wniesiony pod obrady rady projekt uchwały unieważniający uchwałę o odwołaniu sołtysa nie uzyskał akceptacji większości radnych.

– Wada prawna to kwestia dyskusyjna. Mieszkańcy Krępy nie widzą Jana Milerskiego w roli sołtysa, co wyrazili w głosowaniu, więc nie możemy nie liczyć się z ich zdaniem – odmienny od stanowiska wójta w tej sprawie pogląd wyraził przewodniczący rady Jerzy Wałkuski.

Ostatecznie ośmiu radnych zagłosowało za odrzuceniem wniesionego przez wójta projektu uchwały, siedmiu wstrzymało się od głosu.

RK

Udostępnij:
Media Expert Mława
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]

1
KOMENTARZE

avatar
1500
dark
Gość
dark

sołtysowi kurniki na reke były