Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

W MŁAWIE KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE


Koniec czerwca to dla absolwentów szkół średnich czas podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki życia. Dla części z nich będzie to podjęcie pierwszej pracy. Pozostali, którzy pozytywnie zaliczyli egzamin maturalny, i wybrali ścieżkę dalszego kształcenia, stają przed koniecznością wyboru kierunku studiów i uczelni, w której będą chcieli kontynuować kształcenie.


Dla nich Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie przygotowała szeroką ofertę edukacyjną, obejmującą dziewięć kierunków studiów i ponad dwadzieścia specjalności z obszaru nauk społecznych, technicznych i humanistycznych.
Zamiejscowy Wydział w Mławie, mieszczący się przy ul Warszawskiej, przygotował dla absolwentów zarówno szkół technicznych jak i szkół o profilu proobronnym i ogólnokształcących ofertę kształcenia na dwóch kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Siedziba Zamiejscowego Wydziału w Mławie

Siedziba Zamiejscowego Wydziału w Mławie

Kształcenie w regionalnych uczelniach zawodowych odbiega od kształcenia w dużych ośrodkach akademickich, a różnice spowodowane są przede wszystkim:

– celem kształcenia: regionalna uczelnia zawodowa jest związana z regionalnym rynkiem pracy a zatem prowadzi kształcenie specjalistów poszukiwanych na rynku pracy obecnie i w przyszłości
– profilami kształcenia: w uczelniach zawodowych jest to profil praktyczny, w dużych ośrodkach akademickich jest to profil ogólnoakademicki.

Profil praktyczny znaczy, że w programie studiów przeważają zajęcia praktyczne : laboratoryjne, projektowe, warsztatowe i terenowe, z których część prowadzona jest poza siedzibą uczelni w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków przyszłego miejsca pracy.
Oba te warunki są spełnione w przypadku Zamiejscowego Wydziału w Mławie.
Dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja naszym naturalnym współpracownikiem jest zakład LG Electronics w Mławie, będący największym pracodawca w regionie. Dzięki ścisłej współpracy władz Uczelni z kierownictwem Zakładu LG studenci mają możliwość zapoznania się w czasie studiów z najnowszymi technologiami, systemami zarządzania i organizacji procesów produkcyjnych, a absolwenci kierunku znajdują miejsce pracy zawodowej.

Studenci elektroniki w zakładach LG

Studenci elektroniki w zakładach LG

Program studiów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne obejmuje oprócz zajęć wykładowych i ćwiczeniowych zajęcia ze sztuk walki i technik interwencji, warsztaty pierwszej pomocy, komunikacji społecznej, zajęcia na strzelnicy czy zajęcia orientacji w terenie.

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na zajęciach terenowych

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na zajęciach terenowych

Duża część zajęć na tym kierunku prowadzona będzie w lokalnych komendach policji, straży ogniowej i w agencjach ochrony a ich celem będzie zapoznanie studenta z praktyczną stroną funkcjonowania tych instytucji.

Dla zwiększenia szans zawodowych studentów na rynku pracy maja oni możliwość odbycia specjalistycznych szkoleń w tym szkolenia podstawowego zawodowego pracownika policji, szkolenia członka ochotniczej straży pożarnej czy szkolenia pracownika ochrony i detektywa.

Studentom elektroniki oferujemy możliwość szkolenia informatycznego Akademii Cisco i odbycia szkolenia na uprawnienia SEP do 1 kV, które są bardzo cenione przez pracodawców.

Cechą małych uczelni regionalnych jest dobra współpraca studentów z wykładowcami i władzami Wydziału, czego wyrazem są wspólne imprezy integracyjne: wyjazdy turystyczne, turnieje sportowe czy konkursy strzeleckie.

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na spływie kajakowym

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na spływie kajakowym

Uczestnicy I Konkursu Strzeleckiego o Puchar Dziekana Zamiejscowego Wydziału w Mławie

Uczestnicy I Konkursu Strzeleckiego o Puchar Dziekana Zamiejscowego Wydziału w Mławie

W czasie studiów studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach powoływanych przez siebie kół naukowych i sportowych. W ramach działalności koła naukowego studenci realizują swoje projekty, biorą udział w seminariach i konferencjach lub uczestniczą w obozach treningowych.

Koło Naukowe Elektroniki

Koło Naukowe Elektroniki

Studenci Zamiejscowego Wydziału w Mławie mogą aktywnie uczestniczyć we wszystkich organizowanych na Uczelni imprezach naukowych i kulturalnych. Najważniejszą coroczną imprezą studencką są organizowane na początku czerwca Juvenalia, w czasie trwania których organizowane są wystawy prac studenckich, zawody sportowe dla studentów i wykładowców oraz występy artystyczne i zabawa na świeżym powietrzu.

Juwenalia 2016

Juwenalia 2016

Bardzo ważnym elementem studiowania na Zamiejscowym Wydziale w Mławie jest możliwość uczestniczenia studentów w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS +, umożliwiającym odbycie praktyki zagranicznej lub jednego roku studiów w wybranym ośrodku zagranicznym. Studenci elektroniki odbywali studia w uczelniach bułgarskich i litewskich oraz przebywali na praktykach zagranicznych na Słowacji, w Litwie i Słowenii.

Studenci elektroniki na praktyce na Słowacji

Studenci elektroniki na praktyce na Słowacji

W czasie studiów wszyscy studenci mają pełny dostęp do oferowanej przez Uczelnię pomocy stypendialnej w tym stypendium socjalnego dla osób o niskim dochodzie przypadającym na członka rodziny, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium naukowego, stypendium ministra czy zapomóg związanych z wypadkami losowymi.

Ukierunkowanie programu nauczania na potrzeby rynku pracy spowodowało, że absolwenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja w zdecydowanej większości znaleźli pracę zgodną z wykształceniem. Są zatrudnieni zarówno w regionalnych jak i ogólnopolskich firmach elektronicznych i telekomunikacyjnych w tym takich koncernach światowych jak LG, Samsung czy Orange, tworzą oprogramowanie dla urządzeń telekomunikacyjnych lub nadzorują sieci teleinformatyczne, projektują lub nadzorują montaż infrastruktury informatycznej.

Liczymy, że program kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, ukierunkowany na zdobycie przez studenta praktycznych umiejętności wymaganych w pracy zawodowej w obszarze bezpieczeństwa, pozwoli na podjęcie pracy w służbach mundurowych: policji, straży pożarowej, straży granicznej czy straży miejskiej, jednostkach projektowanej obrony terytorialnej oraz cywilnych struktur monitorowania, zapobiegania i zwalczania stanów zagrożenia.

Warunki rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej dostępne są na stronie internetowej Uczelni www.pwszciechanow.edu.pl w zakładce ”Dla Kandydata”.

Zachęcamy wszystkich absolwentów szkół średnich do zapoznania się ze szczegółową ofertą edukacyjną uczelni i rozważenie możliwości podjęcia studiów na jednym z oferowanych przez nią kierunków.

Naprawdę warto !!!

Artykuł sponsorowany

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]