Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Nowa nwestycja Osiedle Kameralne Mława GSM Investment
Logo
Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie

Powiatowe Obchody „Dnia Strażaka 2016” oraz jubileusz 135-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie


Słoneczne ogrody Mława

Starosta Mławski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mławie, Burmistrz Miasta Mława, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie mają zaszczyt zaprosić na Powiatowe Obchody „Dnia Strażaka 2016” oraz jubileusz 135-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie, które odbędą się w dniu 11 czerwca 2016 roku (sobota) na Estradzie w Parku Miejskim.

Przebieg uroczystości:

11.00 – Zbiórka strażaków i gości zaproszonych przed strażnicą KP PSP w Mławie

11.40 – uformowanie szyku i przemarsz do Kościoła Świętej Trójcy

12.00 – Msza Święta

13.00 – Przemarsz pododdziałów z kościoła na miejsce uroczystości w Parku Miejskim

13.10 – uroczysty apel z okazji powiatowych obchodów ,,Dnia Strażaka” oraz 135-lecia OSP
w Mławie.

Krótki rys historyczny o Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie, opracowany przez druha, Prezesa OSP w Mławie, Jerzego Kwietnia.

W wyniku długich i żmudnych starań u władz rosyjskich podjętych przez mławskich obywateli z Aleksandrem Piotrowskim na czele, w listopadzie 1878 roku ukazało się „urzędowe zatwierdzenie” podpisane przez rosyjskiego warszawskiego generał-gubernatora dotyczące „Ustawy Towarzystwa Ogniowego Mławskiego” złożonego z ochotników. Z braku środków na wyposażenie w sprzęt przeciwogniowy oraz na wyszkolenie strażaków, dopiero w maju 1881 roku rozpoczęła działalność Straż Ogniowa. Należy podkreślić, że była jedną z 12 z pierwszych Straży na 45 działających na ziemiach polskich w ówczesnym zaborze rosyjskim.

W początkach działalności mławska straż ogniowa liczyła 134 członków. Wśród nich byli kupcy, rzemieślnicy, urzędnicy, adwokaci, lekarze, aptekarze, właściciele nieruchomości , robotnicy.

Mławska Straż Ogniowa poza swoja działalnością statutową stała się krzewicielką życia kulturalno- oświatowego na terenie miasta. Pomimo skrupulatnej kontroli carskich urzędników, już w 1882 roku udało się uruchomić teatr strażacki, potem kolejno powołano orkiestrę dętą, bibliotekę i czytelnię z polskimi wydawnictwami, boisko do ćwiczeń fizycznych, kort tenisowy, chór. Wielkim wzięciem wśród mieszkańców Mławy i okolicznych ziemian i oficjałów cieszyły się organizowane przez straż bale, loterie i inne imprezy rozrywkowe. Pomyślną działalność straży przerwała pierwsza wojna światowa. Mława znalazła się pod niemiecka okupacją. Wielu strażaków ze względu na sprawowane przez nich funkcje urzędnicze i zawodowe ewakuowano do Rosji, a po zajęciu miasta przez Niemców aresztowanych pod zarzutem przynależności do Polskiej Organizacji Wojskowej. W tym czasie okupacyjne władze niemieckie przejęły pod nadzór Straż Ogniową, powołując do niej obywateli Mławy żydowskiego pochodzenia. W okresie walk o Niepodległość Polski – Mławscy Strażacy działali czynnie w Polskiej Organizacji Wojskowej , w akcjach rozbrajania żołnierzy niemieckich .Wielu zaciągnęło się do tworzącego się Wojska Polskiego.

Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości – już niczym nieskrępowaną -wznawia swoją działalność Mławska Ochotnicza Straż Pożarna. W pierwszej kolejności trzeba było przystąpić do uzupełnienia uszczuplonej działaniami wojennymi kadry i odzyskać utracony sprzęt przeciwpożarowy. W stosunkowo niedługim czasie mławska straż osiągnęła dostateczny stan gotowości bojowej m co zostanie wykorzystane podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Mławskim strażakom przypada służba w Straży Obywatelskiej , zadaniem której było strzec porządku w mieście i czuwać nad bezpieczeństwem jego mieszkańców.

Lata do wybuchu drugiej wojny światowej sprzyjały rozwojowi Mławskiej Ochotniczej Straży Pożarnej .Nastąpiło jej okrzepnięcie organizacyjne, oraz osiągnięcie przez nią dużej sprawności w akcjach gaśniczych. W jej wyposażeniu znalazły się trzy samochody uzbrojone w sprzęt gaśniczy, stanowiące chlubę mławskich strażaków, które pozwalały na szybką interwencję w razie wystąpienia pożaru w odległych miejscowościach powiatu mławskiego. Straż Ogniowa nadal żywo uczestniczyła w życiu społeczno – kulturalnym miasta, działała tak samo jak przed laty orkiestra dęta, a mławscy druhowie spod znaku Floriana chętnie uczestniczyli w między strażackich zawodach sprawności fizycznej, uzyskując wysokie oceny za dobre przygotowanie bojowe.

Ten pomyślny okres działalności mławskiej Straży Ogniowej przerwała napaść Hitlerowskich Niemiec na Polskę. Juz w pierwszych godzinach wojny, zbombardowana przez lotnictwo niemieckie i ogarnięta pożarami przygraniczna Mława znalazła się na linii polsko-niemieckiego frontu, następnie – jak większość terytorium naszego kraju – pod kilkuletnią ciężką okupacja niemiecką.

Niektórzy spośród mławskich strażaków walczących w mundurach Wojska Polskiego znaleźli się w obozach jenieckich, inni musieli opuścić miasto, aby uniknąć represji okupanta. Ci, co pozostali w mieście zostali powołani do służby w straży ogniowej będącej pod ścisłym nadzorem władz niemieckich, większość z nich działała w organizacjach podziemnych.

W styczniu 1945 roku w wyniku ofensywnych działań wojsk sowieckich zakończyła się dla Mławian okupacja niemiecka.

Pośród powoływanych po wojnie urzędów i instytucji najszybciej zaczęła się organizować Ochotnicza Straż Pożarna. W jej szeregi wrócili dawni druhowie ,którzy przeżyli lata wojny, jak tez zaczęli się zgłaszać nowi ochotnicy. Nowo powołany Zarząd energicznie przystąpił do kompletowania brakującego sprzętu i wyposażenia gaśniczego oraz do szkolenia nowej kadry. Po dość szybkim pokonaniu trudności i osiągnięciu przez OSP należytej gotowości bojowej, nadszedł czas na reaktywowanie strażackiej orkiestry dętej, działającej z okresowymi przerwami do dziś. W kwietniu 1953 roku w wyniku zarządzenia ówczesnych władz państwowych na bazie sprawnej organizacyjnie i technicznie Ochotniczej Straży Pożarnej powstało Zawodowe Pogotowie Straży dając tym samym początek organizowania się Państwowej Straży Pożarnej.

Działająca nadal Ochotnicza Straż Pożarna nie biorąc już bezpośredniego udziału w akcjach gaśniczych, ukierunkowała swoja działalność na edukacji przeciwpożarowej.

Aktualnie Mławska Ochotnicza Straż Pożarna liczy 30 członków. Działalność jej skupiła się na kontynuowaniu pamięci historycznej o swoim rodowodzie, udziale w szkoleniach przeciwpożarowych, szczególnie wśród młodzieży szkolnej, a także prezentowania się ze swoim sztandarem we wszelkich lokalnych uroczystościach.

Druh Jerzy Kwiecień

Źródło: UM Mława

Udostępnij:
Media Expert Mława
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]

KOMENTARZE

1500