Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo
meblolux

Barbara Zaborowska nowym dyrektorem Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej


We wtorek 2 stycznia Barbara Zaborowska została powołana przez burmistrza Sławomira Kowalewskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej w Mławie i przejęła kierowanie tą placówką. Powołanie poprzedził konkurs na to stanowisko, w którym kandydowały trzy osoby. Dotychczasowy dyrektor tej placówki Leszek Arent do konkursu nie przystąpił. Może skorzystać z prawa do przejścia na emeryturę.

– Do konkursu na dyrektora Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej stanęły trzy osoby. Jedna z nich nie spełniała wymogów formalnych, dwie wykazały się odpowiednimi kwalifikacjami i wzięły udział w konkursie. W toku postępowania komisja konkursowa wyłoniła kandydata na dyrektora MZZ i przedstawiła kandydaturę Barbary Zaborowskiej  Burmistrzowi Miasta Mława. Burmistrz zaakceptował ten wybór – informuje Magdalena Grzywacz rzecznik prasowy UMM.

Postępowanie konkursowe przeprowadziła komisja pod przewodnictwem wiceburmistrz Janiny Budzichowskiej, złożona z wyłącznie z urzędników ratusza. Do komisji nie został powołany żaden przedstawiciel np. działającej przy burmistrzu Rady Kultury.

Kandydaci ubiegający się o to stanowisko musieli wylegitymować się m.in. wykształceniem  wyższym związanym z działalnością podstawową muzeum (historia, historia sztuki, archeologia lub pokrewne), jak też posiadać udokumentowany, co najmniej 5-letni staż pracy w sektorze kultury. Wśród dokumentów aplikacyjnych kandydaci przedkładali również autorskie opracowanie koncepcji programowo-organizacyjnej Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na okres 4 lat, uwzględniającej: możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych, program edukacyjny, plan współpracy z podobnymi instytucjami w kraju i zagranicą oraz plan współpracy z innymi miejskimi instytucjami kultury.

Ostatecznie więc w konkursie wziął udział Dariusz Krawczyk, kustosz działu naukowo – oświatowego w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, posiadający wykształcenie wyższe magisterskie o profilu historycznym, uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa.

Drugim kandydatem była Barbara Zaborowska, polonistka w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie, sekretarz Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie i prezes Towarzystwa Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, posiadająca wykształcenie magisterskie o profilu humanistycznym, uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu wiedzy o kulturze.

2 stycznia 2018 r. w siedzibie Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie burmistrz Sławomir Kowalewski pożegnał ustępującego dyrektora placówki – dra Leszka Arenta i powołał na to stanowisko następczynię – Barbarę Zaborowską.

JK

Fot. Magdalena Grzywacz UMM

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapoznaj się ze szczegółami TUTAJ