Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Kolorowa malwa z papieru Codziennik inspiruje tutorial
Pumpjack Party Game Google Play
Logo

Sołtys w Krępie odwołany skutecznie. Wkrótce nowe wybory


Zagmatwaną sytuację i wątpliwości narosłe wokół odwołania w dniu 4 listopada br. Jana Milerskiego –  dotychczas sprawującego funkcję sołtysa w Krępie przecięła ostatnia sesja Rady Gminy Lipowiec Kościelny.

Rada uznała, że uchwała zebrania sołeckiego odwołująca sołtysa, pomimo wady prawnej, którą była obarczona jest jednak prawomocna. Ta decyzja rady powoduje, że wójt powinien w najbliższym czasie wyznaczyć termin zebrania, na którym dojdzie do nowych wyborów.

Dlaczego sprawa trafiła pod obrady rady gminy? Taką procedurę przewiduje statut Sołectwa Wsi Krępa, w przypadku uznania przez wójta, że uchwała zebrania sołeckiego została podjęta z naruszeniem prawa.

Do wójta Jarosława Goschorskiego po zebraniu w dniu 4 listopada trafiły aż dwa protokoły – jeden sporządzony przez sołtysa, drugi przez mieszkańców. Właśnie ten drugi protokół zawierał uchwałę o odwołaniu sołtysa. Początkowo wójt posiłkując się opinią prawną uznał, że zebranie odwołujące sołtysa było prawomocne. Wydał nawet zarządzenie zwołujące zebranie wyborcze na dzień 6 grudnia. Po zapoznaniu się z dodatkowymi opiniami i konsultacją z nadzorem prawnym wojewody, wycofał się z tej decyzji i wniósł pod obrady rady gminy projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Krępa z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie odwołania sołtysa. W uzasadnieniu uchwały czytamy:  „ Z przedstawionych protokołów wynika, że Zebranie Wiejskie zostało zamknięte bez przeprowadzania głosowania nad wnioskiem o odwołanie sołtysa, a następnie zebrani mieszkańcy przeprowadzili wobec protestów kolejne związane z tym zebranie, na którym odwołali Sołtysa Sołectwa Krępa w głosowaniu tajnym. W ocenie wójta w procedurze podejmowania uchwały doszło do naruszeń zapisów obowiązującego Statutu Sołectwa Krępa, co uzasadnia jej uchylenie”.

Wniesiony pod obrady rady projekt uchwały unieważniający uchwałę o odwołaniu sołtysa nie uzyskał akceptacji większości radnych.

– Wada prawna to kwestia dyskusyjna. Mieszkańcy Krępy nie widzą Jana Milerskiego w roli sołtysa, co wyrazili w głosowaniu, więc nie możemy nie liczyć się z ich zdaniem – odmienny od stanowiska wójta w tej sprawie pogląd wyraził przewodniczący rady Jerzy Wałkuski.

Ostatecznie ośmiu radnych zagłosowało za odrzuceniem wniesionego przez wójta projektu uchwały, siedmiu wstrzymało się od głosu.

RK

Pin It
Wydawca portalu codziennikmlawski.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczane przez użytkowników. Wszelkie poglądy i treści użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją odpowiedzialność. Uwagi do wydawcy prosimy kierować na adres: redakcja@codziennikmlawski.pl

KOMENTARZE

1 Komentarz w artykule "Sołtys w Krępie odwołany skutecznie. Wkrótce nowe wybory"

avatar
1500
Sortuj:   najnowsze | najstarsze | najwyżej oceniane
dark
Gość

sołtysowi kurniki na reke były

wpDiscuz