Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Szkolenia Inkubator Mława profesjonalny opiekun
Pumpjack Party Game Google Play
Logo

Trwa walka o kontrakt na budowę oczyszczalni w Mławie


sliderWszystkie trzy podmioty, które złożyły oferty w przetargu na budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków w formule partnerstwa publiczno-prywatnego złożyły odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Uczyniła to również ONDEO Polska Sp. z o.o., której oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Przypomnijmy, burmistrz Mławy 30 października 2015 roku zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym na budowę oczyszczalni ścieków w Mławie. Pierwotnie termin składania ofert wyznaczony został na 15 grudnia 2015 r., potem – jak tłumaczył burmistrz Sławomir Kowalewski – ze względu na duże zainteresowanie przetargiem, na wniosek oferentów został przesunięty na 3 lutego 2016 r. W tym terminie wpłynęły trzy oferty od spółek ONDEO Polska Sp. z o.o. i SAUR POLSKA Sp. z o.o oraz konsorcjum Eneris Surowce S.A. Po analizie złożonych ofert miasto  25 marca 2016 r. za najkorzystniejszą uznało ofertę  Ondeo Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Według oceny miasta oferta ww. wykonawcy została uznana za najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, że wybrana została podmiot oferujący najniższą stawkę oczyszczenia 1m3 ścieków.t2

 

 

 

 

 

 

W ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty miasto wyznaczyło wstępny termin podpisania umowy na 5 kwietnia 2016 r.

Tymczasem w dniu 4 kwietnia br. do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie (organ właściwy do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego-red.) wpłynęły odwołania wszystkich trzech oferentów.

Ondeo Polska Sp. z.o.o zarzuciła Miastu Mława błędne uznanie, że konsorcjum Eneris Surowce S.A i SAUR POLSKA Sp. z o.o i spełniały warunki udziału w postępowaniu, podnosząc, że pierwsza oferta powinna być wykluczona, a drugi oferent wezwany do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W związku z tym wnosi o nakazanie powtórzenia oceny ofert, wykluczenia oferty  konsorcjum Eneris Surowce S.A  i wezwania SAUR POLSKA Sp. z o.o do złożenia wyjaśnień.

Z kolei  SAUR POLSKA Sp. z o.o zarzuciła Miastu Mława zaniechanie wykluczenia Ondeo z powodu nie spełniania warunków udziału w postępowaniu m.in. braku odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, udostępnienia potencjału przez podmiot trzeci, jak też przyjętych w ofercie rozwiązań technicznych ( w tym odpowiedniej ilości pomp rezerwowych)

W stosunku do oferty Eneris zarzuty dotyczyły m.in. wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy, brak spełniającej wymagania osoby kierownika rozruchu, brak wiedzy i doświadczenia przy budowie takich obiektów, zatajenie pełnego składu grupy kapitałowej. Odwołujący wnosił o odrzucenie ofert pozostałych oferentów, ewentualnie wezwanie do ich uzupełnienia.

Wreszcie Eneris Surowce S.A zarzuciła Miastu Mława zaniechania wykluczenia Ondeo oraz odrzucenia jego oferty i zaniechanie odrzucenia oferty spółki Saur. Odwołujący wnosił o unieważnienie czynności wyboru oferty, wykluczenie Ondeo z postępowania i odrzucenie ofert Ondeo i Saur. W uzasadnieniu pojawiły się też w stosunku do oferty Ondeo zarzuty dotyczące strony technicznej ( w tym: pompowni odpływowej, jakość i składowania osadu, ścieków własnych, ciągów technologicznych ). Podobne zarzuty sformułowane zostały w stosunku do oferty Saur.

Miasto Mława w sprawie kwestii podnoszonych w odwołaniu Eneris i Saur zajęła pisemne stanowisko, odpierające stawiane zarzuty, przesyłając je do Krajowej Izby Odwoławczej.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała wniesione odwołania łącznie w dniu 20 kwietnia br. Na rozprawie obecni byli przedstawiciele Mławy: Krzysztof Jaros naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Piotr Tomaszewski – inspektor ds. zamówień publicznych, Piotr Kozłowski – kierownik oczyszczalni ścieków i pełnomocnik kancelarii prawnej obsługującej mławski urząd miasta.

Jakie będzie rozstrzygnięcie KIO dowiemy się wkrótce. Spółki mają o co walczyć. To pewne dochody przez 33 lata, a po tym okresie miasto znów stanie przed koniecznością modernizacji wyeksploatowanej oczyszczalni, dla zwycięzcy jest więc również dalsza perspektywa.

JK

 

Pin It
Wydawca portalu codziennikmlawski.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczane przez użytkowników. Wszelkie poglądy i treści użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją odpowiedzialność. Uwagi do wydawcy prosimy kierować na adres: redakcja@codziennikmlawski.pl

KOMENTARZE

4 - liczba komentarzy w artykule "Trwa walka o kontrakt na budowę oczyszczalni w Mławie"

avatar
1500
Sortuj:   najnowsze | najstarsze | najwyżej oceniane
olga
Gość

czy ktoś poda nam jakie będą rzeczywiste ceny scieków dla Kowalskiego

niezalezny
Gość

Miała zostać ta firma wybrana to ją wybrano i tyle

UM
Gość

Ostatnie zdanie mówi nam o wszystkim. PEWNE DOCHODY PRZEZ 33 LATA. Jest o co walczyć i to się bedzie opłacać. Urzędnicy pozbyli się problemu związanego z budową i zostawili Nas Mieszkancow jako Frajerów do opłacenia tego opłacalnego przeciez dla Nas przedsięwzięcia.

...
Gość

Masz rację UM, burmistrz potraktował mieszkańców Mławy jak frajerów (frajerów z kieszeniami bez dna), których można doić non stop z kasy,
ale czy to pierwszy raz? – chyba nie.
Mławianie obudźcie się w końcu, tak jak wszystko budzi się do życia wiosną.

wpDiscuz