Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Rozmowa z Grzegorzem Rochną, ubiegającym się o reelekcję Wójtem Gminy Szydłowo


Jakie jest Pana doświadczenie w działalności samorządowej?            

Od zawsze byłem związany z gminą Szydłowo, jestem jej rodowitym mieszkańcem.
W  roku 1990  po raz pierwszy zdobyłem mandat radnego gminy. Pełniłem również funkcję przewodniczącego rady. Pełnienie funkcji społecznych przyczyniło się do poznania i zrozumienia potrzeb mieszkańców terenów wiejskich. Ponieważ zawsze zależało mi na dobru i rozwoju naszej gminy, zdecydowałem się ubiegać o urząd Wójta Gminy Szydłowo w przedterminowych wyborach, które odbyły się w czerwcu 2021 roku. W wyniku wyborów, dzięki zaufaniu mieszkańców, mam zaszczyt pełnić tę funkcję do chwili obecnej.

Co uważa Pan za swoje największe osiągnięcie w mijającej, krótkiej kadencji?

Wójtem gminy Szydłowo jestem zaledwie od 2,5 roku. Od początku sprawowania funkcji wójta, wspólnie z pracownikami urzędu gminy podjąłem wiele działań na rzecz rozwoju gminy. Dużym wsparciem dla moich dotychczasowych działań była dobra współpraca z radą gminy, podległymi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi
na terenie gminy oraz z władzami wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. Cenię sobie niezmiernie zaangażowanie w realizację naszych inicjatyw przedstawicieli parlamentu.
Jak na tak krótki okres, zrobiliśmy naprawdę dużo. Pozyskaliśmy rekordową pulę dofinansowania o łącznej wartości ponad 25 milionów złotych. Dzięki tym środkom, pochodzącym zarówno z programów rządowych, jak i budżetu Województwa Mazowieckiego, przy własnym wkładzie finansowym gminy zdecydowanie poprawiliśmy stan dróg, rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy oświetlenie uliczne. Udało się również rozbudować sieć wodociągową.

Wyremontowaliśmy kort tenisowy w Szydłowie, stworzyliśmy tereny sportowo – rekreacyjne w Pawłowie, Tyszkach-Bregendach, Trzciance, Nosarzewie Nowym, Dębinach. W świetlicach wiejskich w Nowej Sławogórze i Szydłówku zainstalowaliśmy ogrzewanie gazowe. Ponadto budynek świetlicy w Szydłówku został objęty remontem kapitalnym.

Udało się nam przeprowadzić remonty świetlic w Zalesiu, Kluszewie, Garlinie, Nowej Wsi i Piegłowie. Jedną z najważniejszych inwestycji była przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Szydłowie. Polegała ona na wykonaniu kanalizacji deszczowej, chodników, kanału technologicznego i nawierzchni jezdni (bitumicznej i z kostki brukowej) na ulicach: Brzozowej, Klonowej, Akacjowej, Bukowej i Modrzewiowej o łącznej długości ok. 1,3 km. Przebudowaliśmy dwa odcinki dróg w Tyszkach – Bregendach, jeden odcinek w Dębsku i cztery w Nowej Sławogórze, wykonując nawierzchnię z masy bitumicznej. W ramach programu ochrony gruntów rolnych i leśnych zrealizowaliśmy przebudowy dróg gminnych transportu rolnego w miejscowościach Szydłówek i Trzcianka Kolonia (nawierzchnia szutrowa) oraz Budy Garlińskie (nawierzchnia asfaltowa, I etap). Otrzymaliśmy dofinansowanie do zakupu wozów strażackich dla OSP w Piegłowie i Szydłowie. Ponadto pozyskaliśmy środki na rozbudowę drogi gminnej Szydłówek – Nowa Wieś, budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nosarzewie Borowym, przebudowę drogi gminnej Garlino – Dębiny oraz modernizację oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp  na terenie całej gminy.

Dlaczego zdecydował się Pan ubiegać o reelekcję?

Pełnienie funkcji wójta traktuję jako służbę mieszkańcom. Zdecydowałem się ubiegać o mandat wójta w zbliżających wyborach samorządowych, ponieważ zależy mi na kontynuacji rozpoczętych przedsięwzięć oraz realizacji kluczowych inwestycji mających istotny wpływ na rozwój gminy Szydłowo. Chciałbym, aby nasza gmina stała się miejscem przyjaznym do zamieszkania, inwestowania i spędzania wolnego czasu. Wszystko, co dotychczas udało mi się zrobić dla naszej gminy stanowi solidną gwarancję tego, że kolejne projekty również zostaną zrealizowane.

Jaka jest Pana wizja rozwoju gminy?

Mam zamiar kontynuować moje starania – inwestować w wielotorowy, zrównoważony rozwój gminy. Priorytetem dla moich działań w najbliższej przyszłości jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej, wodociągowej i sportowej. Moje plany na najbliższą kadencję obejmują między innymi:

 • budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nosarzewie Borowym;
 • budowę studni głębinowej przy stacji uzdatniania wody w Trzciance;
 • budowę studni głębinowej przy stacji uzdatniania wody w Krzywonosi;
 • budowę ścieżki rowerowej w Szydłówku wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 544;
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego w Szydłowie w kierunku Gruduska;
 • zakup busów na potrzeby dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Szydłowo;
 • modernizację kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Szydłowie w celu zapewnienia zdrowych posiłków dla wszystkich uczniów szkół podstawowych;
 • budowę skateparku;
 • rozszerzenie oferty programowej Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie;
 • tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm;
 • współpracę i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych;
 • działania na rzecz zwiększenia dostępności do szerokopasmowego Internetu.

To, co wymieniłem, jest tylko niewielką częścią wszystkich moich zamierzeń na najbliższą przyszłość. Uważam, że dzięki współpracy, uczciwości i wzajemnemu szacunkowi uda się nam osiągnąć wyznaczone cele.  Jestem przekonany, że gmina Szydłowo dysponuje ogromnym potencjałem, żeby stać się gminą nowoczesną, miejscem przyjaznym do zamieszkania, inwestowania i spędzania wolnego czasu.  To Państwa głos ma wpływ na przyszłość naszej gminy. Dlatego proszę Państwa – Mieszkańców gminy Szydłowo – o udział w najbliższych wyborach samorządowych 7 kwietnia i poparcie mojej kandydatury. Wybierzmy gwarancję dynamicznego rozwoju gminy Szydłowo.

 

 

Materiał sfinansowano ze środków KWW Grzegorz Rochna

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]