Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo
Szpulka pasmanteria Mława dodatki krawieckie

Pomoc dla obywateli Ukrainy/ Помощь для граждан Украины


fot. ilustracyjne


Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną stronę internetową oraz infolinię dedykowaną osobom potrzebującym pomocy. Aby uzyskać informacje, w zakresie m.in.: punktów recepcyjnych, czy ogólnych warunków i zasad wjazdu i pobytu w Polsce należy zadzwonić pod numer: +48 47 721 75 75. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium.

 

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

 1.  Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.
 2. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.
 3. W punkcie recepcyjnym:
 • otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,
 • zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,
 • otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

Jako obywatel Ukrainy możesz wjechać do Polski na podstawie:

 • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego;
 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 • wizyz oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Ogólne warunki wjazdu i pobytu w Polsce

Szczególne zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP dotyczące epidemi koronawirusa

Jeśli po przyjeździe do Polski chcesz skorzystać z pomocy oferowanej przez polski rząd, udaj się do jednego z wymienionych poniżej punktów recepcyjnych. W punktach tych otrzymasz posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne

Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle
 ​

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 – 540 Dołhobyczów

 ​

Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 – 523 Horodło

 ​

Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 – 680 Lubycza Królewska

 ​

Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa

 ​

Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka

 ​

Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama

 ​

Była Szkoła Podstawowa w Łodynie,  Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

 ​

Co dalej?

Jeśli wjechałeś do Polski  na podstawie:

 • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego – Twój legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – Twój pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym; Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować bez wyjazdu pobyt w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;
 • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen  – Twój legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • zgody komendanta Straży Granicznej – Twój legalny pobyt trwa 15 dni.

Jeśli zechcesz przedłużyć swój legalny pobyt, możesz przed jego upływem złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Takie wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej: www.gov.pl/udsc, zakładki: załatw sprawę, cudzoziemcy, obywatele państw trzecich.

Niezależnie od powyższego, będziesz mógł legalnie przebywać na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

Obserwuj tę stronę internetową – będziemy ją aktualizować i uzupełniać o najważniejsze informacje.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń na infolinię: +48 47 721 75 75

Помощь для граждан Украины

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ

 1. Если Bы бежите от вооруженного конфликта в Украине, Bас допустят в Польшу.
 2. Если у Bас нет гарантированного места пребывания в Польше, обратитесь в ближайший пункт приема.
 3. B пункте приема:
 • Bы получите более подробную информацию о Bашем пребывании в Польше,
 • мы предоставим Bам временное жилье в Польше,
 • Bы получите горячую еду, питье, базовую медицинскую помощь и место для отдыха.

Граждане Украины имеют право въезда в Республику Польша на основании:

 • безвизового режима;
 • национальной визы (D) или Шенгенской визы (C);
 • долгосрочной визы или разрешения на пребывание, которое было выдано другим государством Шенгенской зоны;
 • согласия Начальника Пограничной службы, которое было выдано во время пересечения границы;
 • имеющегося разрешения на временное пребывание, постоянное пребывание или пребывание долгосрочного резидента ЕС и действующего вида на жительство;
 • заявления на предоставление международной защиты, которое было подано в польский пограничный переход.

Условия пребывания иностранцев в Польше

Эпидемия коронавируса – принципы въезда и пребывания иностранцев на территории РП и специальные меры для иностранцев

 

Ежели после прибытия в Республику Польша Вы хотите воспользоваться помощью предложенной польским правительством, нужно обратиться за этим в один из нижеперечисленных пунктов рецепции. В этих пунктах Вы можете получить пищу, возможность отдохнуть и всю необходимую информацию.

АДРЕС ПУНКТА ПРИЕМА

Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle
 ​

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 – 540 Dołhobyczów

 ​

Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 – 523 Horodło

 ​

Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 – 680 Lubycza Królewska

 ​

Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa

 ​

Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka

 ​

Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama

 ​

Była Szkoła Podstawowa w Łodynie,  Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

 ​

Что дальше?

Если Вы прибыли в Республику Польша на основании:

 • безвизового режима – Ваше законное пребывание длится 90 дней;
 • национальной визы или Шенгенской визы  – Ваше пребывание является законным в соответствии со сроком действия визы и указанным в ней сроком пребывания; После истечения срока пребывания на основании национальной визы, пребывание может без выезда продолжиться на основании безвизового режима до 90 дней, при наличии биометрического паспорта;
 • долгосрочной визы или разрешения на пребывание, которое было выдано другим государством Шенгенской зоны  – Ваше законное пребывание длится дo 90 дней;
 • согласия Начальника Пограничной службы – Ваше законное пребывание длится 15 дней.

Если Вы захотите продлить Ваше законное пребывание, можете перед истечением его срока подать заявление на выдачу разрешения на временное пребывание или в случае выполнения требований — на выдачу разрешения на постоянное пребывание. Данные заявления подаётся в управление воеводы в соответствии с местом пребывания.

Кроме вышеуказанных случаев, Вы сможете законно пребывать на территории Республики Польша на основании специальных положений касающихся эпидемии COVID-19.

Следите за содержанием данного сайта — мы будем его актуализировать и размещать на нём необходимую информацию.

Для получения дополнительной информации звоните на информационный номер: +48 47 721 75 75 

źródło: gov.pl

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
0 0 vote
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x