Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Odebraliśmy dwie inwestycję za ponad 27,4 mln zł


W poniedziałek 15 listopada odebraliśmy dwie inwestycje „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko” i „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa – Etap II”. Łączna wartość obydwu zadań to ponad 27,4 mln zł.


W ramach pierwszej inwestycji realizowana była rozbudowa 4 odcinków: 1 odcinek o długości 2140 m, 2 odcinek 1180 m, 3 odcinek 2200 m i 2136,97.  Łączna długość odcinków rozbudowanej drogi wyniosła 7656,97 m. Powstały ścieżki pieszo-rowerowe o łącznej długości 2136,97 m. Poza tym dokonaliśmy remont mostu na rzece Sewerynce w Kowalewku i modernizacji 7 skrzyżowań. Powstały też barieroporęcze, zjazdy na posesje. Wykonano pobocza o długości 5520 m po stronie prawej i 7656,97 m po stronie lewej oraz odwodnienie.

Całkowita wartość tego zadania to 18 525130,82 zł. Z czego na tą inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 14 820 104,00 zł. Poza tym Strzegowo partycypowało w kosztach przeznaczając w swym budżecie na ten cel 1126 036 zł. Gmina Wiśniewo również się dołożyła kwotą w wysokości 710 398 zł.  Wkład własny powiatu natomiast wyniósł 1 868 592,82 zł.

Natomiast drugie zadanie zaplanowane było do realizacji w latach 2020- 2021. Było kontynuacją zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko”, które uzyskało  dofinansowanie w poprzednim naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie realizowane było w ramach rozbudowy 3 odcinków:  1 odcinek od km  2+140,00 do km 3+430,10 , 2 odcinek od km 4+ 610,10 do km 5+500,00, 3 odcinek od km 7+700,00 do km 8+558,80 . Łączna długość odcinków rozbudowanej drogi wyniosła 3038,80 m. Inwestycja w szczególności obejmowała wykonanie robót ziemnych przy poszerzeniu konstrukcji jezdni i wykonaniu rowów drogowych, wykonaniu podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego, kruszywa stabilizowanego cementem i kruszywa naturalnego, wykonaniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej jezdni i na poszerzeniu, wykonaniu zjazdów na pola, drogi gminne, zjazdów do posesji, wykonanie odwodnienia w postaci rowów otwartych i kanalizacji deszczowej, poboczy, chodników o długości 2218,5 m i ścieżki rowerowe 847,35 m oraz oznakowania.

mat.sponsorowany

 

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]