Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Gmina Bliższa Mieszkańcom


Wybory Wójta Gminy Szydłowo zaplanowane są na 13 czerwca br. Jak wiadomo, o funkcję szefa gminy ubiega się troje kandydatów. Jakie mają zamierzenia i co zapowiadają mieszkańcom? Każdy z kandydatów wypowiedział się na łamach Codziennika Mławskiego.

Jolanta Karpińska, kandydatka na wójta gminy Szydłowo

Jolanta Karpińska – 34 lata, wykształcenie wyższe, wieloletni pracownik Banku. Obecnie zastępca kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Mławie, radna powiatu mławskiego VI kadencji 2018-2023 i członek zarządu powiatu mławskiego, członek Rady Społecznej Szpitala w Mławie.

Uczestniczę w pracach 3 komisji Rady Powiatu Mławskiego jako:

– wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych;

– wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska;

– członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Rodzina: mąż Tomasz (funkcjonariusz policji), 2 dzieci: Maja i Michał. Od urodzenia jestem związana z gminą Szydłowo. Aktualnie mieszkam w miejscowości Nowa Sławogóra. Od prawie 18 już lat hobbystycznie zajmuje się redagowaniem jedynej w diecezji płockiej kroniki w rodzinnej parafii Dębsk.

Jeśli obdarzycie mnie Państwo swoim zaufaniem chciałabym zwrócić szczególną uwagę na następujące dziedziny życia społecznego:

 1. Inwestycje (cel główny – dostosowywanie inwestycji do realnych potrzeb mieszkańców)
 • Realizacja inwestycji drogowych z Powiatem Mławskim i gminami sąsiednimi,
 • poprawa stanu istniejących dróg gminnych, a także budowa nowych dróg i chodników,
 • modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
 1. Finanse
 • pozyskiwanie nowych źródeł finansowania inwestycji dostępnych z funduszy unijnych i środków krajowych,
 • racjonalne wykorzystanie środków własnych,
 • działanie na rzecz pozyskiwania nowych inwestorów, mieszkańców i podatników w celu zwiększenia dochodów własnych gminy (wykorzystanie atutu bliskości miasta Mława oraz trasy krajowej nr 7).
 1. Zagospodarowanie przestrzenne
 • Uchwalenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy w oparciu o konsultacje społeczne z mieszkańcami w taki sposób, by chronił i zabezpieczał ich interesy oraz ograniczał powstawanie przemysłowych ferm hodowlanych,
 • analiza dostępności terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
 • uzbrajane terenów w infrastrukturę na potrzeby rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.
 1. Rolnictwo

Gmina Szydłowo ma charakter typowo rolniczy, dlatego jako Wójt będę wspierać inwestycje rodzimych rolników i rozwój ich gospodarstw, m.in. poprzez:

 • modernizację infrastruktury drogowej z naciskiem na drogi dojazdowe do pól,
 • zwrócę uwagę na meliorację rowów w naszej gminie,
 • wspieranie wszelkich form rozwoju rolnictwa należących do kompetencji gminy,
 • pomoc rolnikom w zakresie występujących klęsk żywiołowych.
 1. Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne
 • usprawnienie działania przychodni lekarskiej, tak by wychodziła naprzeciw oczekiwaniom społecznym,
 • współpraca z Policją i Strażą Pożarną w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
 • szkolenia i podnoszenie kwalifikacji przez członków OSP oraz doposażenie strażnic w nowoczesny sprzęt,
 • wsparcie dla rodzin i osób potrzebujących w zakresie pomocy społecznej oraz współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zmniejszenia barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
 1. Edukacja, sport, kultura
 • utrzymanie dotychczasowej sieci szkół,
 • ciągłe doposażenie szkół w nowoczesne środki i pomoce naukowe oraz zapewnienie wysokiej jakości kształcenia,
 • stworzenie warunków opieki nad dziećmi umożliwiający aktywność zawodową rodziców,
 • poprawa, utrzymanie i lepsze wykorzystanie istniejącej już infrastruktury sportowej,
 • rozwijanie różnych form udziału mieszkańców w życiu społeczności gminnej poprzez m.in. tworzenie Kół Gospodyń Wiejskich,
 • realizacja inicjatyw obywatelskich w formule funduszu sołeckiego,
 • wspieranie Gminnego Klubu Sportowego „Korona” Szydłowo,
 • opracowanie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • dbałość o rozwój świetlic wiejskich,
 • wspieranie inicjatyw patriotyczno – historycznych oraz dbałość o lokalne miejsca pamięci.
 1. Bieżąca działalność gminy
 • pełny dostęp mieszkańców do informacji publicznej o bieżącej działalności gminy,
 • założenie konta „Gmina Szydłowo” na portalu facebook jako kolejnego kanału informowania mieszkańców o bieżącym funkcjonowaniu gminy,
 • Urząd Gminy przyjazny i pomocny dla mieszkańców.

Proszę o Państwa głos

Jolanta Karpińska

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]