Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Ptasia grypa. Zamknięta droga i ograniczenia w przemieszczaniu się osób


W opublikowanym wczoraj rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego w związku z ptasią grypą wprowadzone zostały nowe, ostrzejsze rygory. W najbardziej zagrożonym obszarze powiatu żuromińskiego na odcinku drogi wojewódzkiej 541 pomiędzy Franciszkowem(gm. Żuromin)  a Bieżuniem (gm. Bieżuń) obowiązuje ograniczenie w przemieszczaniu się osób i pojazdów. Ograniczenie nie dotyczy możliwości poruszania się pojazdów i osób w ramach ruchu lokalnego, pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów i osób biorących udział w zwalczaniu grypy ptaków i pojazdów zaopatrzenia ferm. Nie są to jedyne ograniczenia. Pełna lista zakazów i nakazów w treści rozporządzenia poniżej.


 

ROZPORZĄDZENIE NR 10

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 8kwietnia 2021 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, sierpeckiego, mławskiego i płońskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1-2, 3 lit. b, 4-5, 7, 8a, 8d lit. c i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) w związku z § 11-15 oraz § 17 ust. 1-3, § 18, 19 i § 21 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. poz. 1752) zarządza się, co następuje:

 • 1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zapowietrzonym”, uznaje się teren obejmujący:
 • w powiecie żuromińskim:
 1. w gminie Lutocin miejscowości: Chromakowo, Przeradz Nowy, Mojnowo, Obręb, Swojęcin,
 2. w gminie Żuromin miejscowości: Dębsk, Młudzyn, Chamsk, Wiadrowo, Franciszkowo,
 3. w gminie Bieżuń miejscowości: Adamowo, Władysławowo, Dąbrówki, Stanisławowo, Pozga, Zgliczyn Pobodzy, Sławęcin, Wilewo, Pełki, Wieluń-Zalesie, Karniszyn-Parcele, Strzeszewo, Karniszyn, Kocewo, Sadłowo-Parcele, Kobyla Łąka, Sadłowo, Stawiszyn – Łaziska, Stawiszyn-Zwalewo, Bieżuń – miasto, Małocin, Trzaski, Dźwierzno, Myślin,
 4. w gminie Lubowidz miejscowości: Lubowidz, Żelaźnia, Osówka, Lisiny, Biały Dwór, Łazy;
 • w powiecie mławskim:
 1. w gminie Radzanów miejscowości: Zgliczyn-Glinki, Zgliczyn Witowy, Cegielnia Ratowska, Radzanów, Ratowo, Luszewo, Wróblewo,
 2. w gminie Szreńsk miejscowości: Ługi, Sławkowo, Złotowo, Złotowo- Koziczki, Pączkowo, Bielawy;
 • w powiecie sierpeckim w gminie Zawidz miejscowość Jaworowo-Lipa.
 •  Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zagrożonym”, uznaje się teren obejmujący:
 • w powiecie żuromińskim:
 1. w gminie Żuromin miejscowości: Kliczewo Duże, Wólka Kliczewska, Stare Nadratowo, Nowe Nadratowo, Olszewo, Sadowo, Kosewo, Kliczewo Małe, Kruszewo, Poniatowo, Brudnice, Rzężawy, Dąbrowa, Cierpigórz, Raczyny, Rozwozin, Będzymin, Tadajówka, Dąbrowiec,
 2. miasto Żuromin,
 3. w gminie Lubowidz miejscowości: Bądzyn, Cieszki, Sinogóra, Rynowo, Żarnówka, Dziwy, Syberia, Konopaty, Pątki, Galumin, Ruda, Toruniak, Zieluń, Przerodki, Wylazłowo, Wronka, Kozilas, Straszewy, Mały Las,
 4. w gminie Bieżuń miejscowości: Bielawy Gołuskie, Mak, Gołuszyn,
 5. w gminie Kuczbork-Osada miejscowości: Chodubka, Nidzgora, Olszewko, Zielona, Kuczbork, Kuczbork-Osada, Bagienice Nowe, Bagienice Duże, Bagienice Małe, Gościszka-Baraki, Gościszka,
 6. w gminie Lutocin miejscowości: Przeradz Mały, Przeradz Wielki, Parlin, Siemcichy, Seroki, Jonne, Lutocin, Zimolza, Elżbiecin, Felcyn, Pietrzyk, Głęboka, Szoniec, Psota, Chrapoń, Dębówka, Boguszewiec, Starcz-Bombol,
 7. w gminie Siemiątkowo miejscowości: Wola Łaszewska, Suwaki, Dzieczewo, Gradzanowo, Łaszewo, Antoniewo, Sokołowy Kąt, Nowa Wieś, Siemiątkowo, Siciarz, Siemiątkowo-Rogale, Rostowa, Pijawnia, Nowopole, Ziemiany, Gradzanowo Kościelne, Chrapoń, Siemiątkowo-Kosmy, Siemiątkowo-Rechty, Budy Osieckie Nowe;
 • w powiecie sierpeckim:
 1. w gminie Rościszewo miejscowości: Komorowo, Kownatka, Kuski, Rościszewo, Nowe Rościszewo, Zamość, Rumunki-Chwały, Polik, Lipniki, Rzeszotary-Pszczele, Rzeszotary-Chwały, Rzeszotary-Gortaty, Rzeszotary-Zawady, Września, Puszcza, Ostrów, Pianki, Rzeszotary-Stara Wieś,
 2. w gminie Zawidz miejscowości: Jaworowo-Kłódź, Jaworowo-Kolonia, Skoczkowo, ZgagowoWieś, Kosemin, Zawidz Kościelny, Zawidz Mały, Żabowo, Jaworowo-Jastrzębie, Budy Piaseczne, Budy Milewskie;
 • w powiecie mławskim:
 1. w gminie Radzanów miejscowości: Bojanowo, Bębnowo, Gradzanowo Włościańskie, Józefowo, Bońkowo Podleśne, Budy Matusy, Bońkowo Kościelne, Bębnówko, Wróblewo-Tartak, Wróblewo-Budy, Gradzanowo Zbęskie-Kolonia, Gradzanowo Zbęskie, Zieluminek,
 2. w gminie Szreńsk miejscowości: Rochnia, Przychód, Grądek, Kunki, Wola Proszkowska, Proszkowo, Liberadz, Ostrów, Miączyn Mały, Miączyn Duży, Kobuszyn, Miłotki, Stare Garkowo, Nowe Garkowo, Mostowo, Szreńsk, Kobuszyn,
 3. w gminie Strzegowo miejscowości: Staroguby, Rudowo, Breginie, Giełczyn, Marysinek, Syberia, Mdzewko, Chądzyny Krusze, Chądzyny Kuski, Adamowo, Giełczynek, Radzimowice, Budy Budzkie;
 • w powiecie płońskim w gminie Raciąż miejscowości: Jeżewo-Wesel, Unieck.
 • 3. Na terenie powiatu żuromińskiego, sierpeckiego i mławskiego nie objętego obszarem,
  o których mowa w § 1, wyznacza się obszar zamknięty.
 • 4. Obszary, o których mowa w § 1- 3, określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia.
 • 5. 1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zapowietrzonym, o którym mowa
  w § 1:

1) nakazuje się:

 1. a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

– uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

– ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

 1. b) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków,
 2. c) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,
 3. d) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków,
 4. e) posiadaczowi zwierząt:

– prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych; wykaz udostępnia się na żądanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii,

– niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;

2) zakazuje się:

 1. a) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach, chyba, że ssaki utrzymywane są wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających:

– kontaktu z drobiem i innymi ptakami,

– dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki,

 1. b) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że właściwy miejscowo, powiatowy lekarz weterynarii wyraził zgodę, o której mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków,
 2. c) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki,
 3. d) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego,
 4. e) organizowania polowań na ptaki łowne,
 5. f) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego,
 6. g) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:

– z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub

– co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

 1. Jeżeli niemożliwe jest odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych z uwagi na ich dobrostan, właściwy miejscowo, powiatowy lekarz weterynarii nakazuje umieszczenie tych zwierząt w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

1) uniemożliwiający kontakt z drobiem i innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach;

2) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

 1. Wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e tiret pierwsze, nie prowadzi się w ogrodach zoologicznych i rezerwatach przyrody, gdzie odwiedzający nie mają dostępu do miejsc, w których są utrzymywane ptaki.
 2. Środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e i f, nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zapowietrzony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się.
 3. Właściwy miejscowo, powiatowy lekarz weterynarii na obszarze zapowietrzonym może również wyrazić zgodę na transport:

1) drobiu z gospodarstwa znajdującego się na obszarze zapowietrzonym bezpośrednio do wyznaczonej przez niego rzeźni w celu natychmiastowego poddania ubojowi, jeżeli:

 1. a) w gospodarstwie pochodzenia:

– urzędowy lekarz weterynarii przeprowadził badanie kliniczne drobiu w okresie 24 godzin przed wysłaniem go do uboju,

– pobrano, jeżeli jest to konieczne, od drobiu próbki do badań laboratoryjnych i uzyskano wyniki wykluczające zakażenie wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,

 1. b) powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia rzeźni został poinformowany przez właściwego miejscowo, ze względu na położenie gospodarstwa wysyłki, powiatowego lekarza weterynarii o planowanym terminie przywozu drobiu i wyraził zgodę na jego przyjęcie;

2) drobiu spoza obszaru zapowietrzonego bezpośrednio do wyznaczonej przez niego rzeźni znajdującej się na obszarze zapowietrzonym w celu natychmiastowego poddania ubojowi oraz na późniejsze przemieszczanie mięsa pozyskanego z tego drobiu, jeżeli powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia rzeźni został poinformowany przez właściwego miejscowo, ze względu na położenie gospodarstwa wysyłki, powiatowego lekarza weterynarii o planowanym terminie przywozu drobiu i wyraził zgodę na jego przyjęcie;

3) piskląt jednodniowych pochodzących z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bezpośrednio do wyznaczonego przez niego gospodarstwa znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności znajdującego się poza obszarem zapowietrzonym i zagrożonym;

4) piskląt jednodniowych wyklutych z jaj pochodzących z gospodarstw znajdujących się poza obszarem zapowietrzonym lub zagrożonym bezpośrednio do wyznaczonego przez niego gospodarstwa znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności znajdującego się poza obszarem zapowietrzonym i zagrożonym, jeżeli w zakładzie wylęgu drobiu jaja wylęgowe oraz wyklute z nich pisklęta nie miały kontaktu z jajami wylęgowymi oraz pisklętami pochodzącymi ze stad drobiu znajdujących się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym;

5) drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, bezpośrednio do wyznaczonego przez niego gospodarstwa, w którym nie jest utrzymywany drób, w szczególności znajdującego się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, jeżeli:

 1. a) urzędowy lekarz weterynarii przeprowadził badanie kliniczne drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie pochodzenia, w szczególności drobiu przeznaczonego do transportu,
 2. b) pobrano, jeżeli jest to konieczne, od drobiu próbki do badań laboratoryjnych i uzyskano wyniki wykluczające zakażenie wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

6) jaj wylęgowych bezpośrednio do wyznaczonego przez niego zakładu wylęgu drobiu znajdującego się na obszarze zapowietrzonym lub z gospodarstwa znajdującego się na obszarze zapowietrzonym bezpośrednio do wyznaczonego przez niego zakładu wylęgu drobiu, jeżeli urzędowy lekarz weterynarii przeprowadził badanie stad rodzicielskich, z których pochodzą jaja wylęgowe, i wykluczył wysoce zjadliwą grypę ptaków;

7) jaj konsumpcyjnych bezpośrednio:

 1. a) do wyznaczonego przez niego zakładu pakowania jaj, jeżeli jaja zostały umieszczone w pojemnikach jednorazowych oraz zastosowano środki bezpieczeństwa biologicznego określone przez tego lekarza,
 2. b) do zakładu wytwarzającego lub przetwarzającego produkty jajeczne w sposób określony w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE L z 2004 r. poz. 139, str. 55, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 853/2004” w załączniku III w sekcji X w rozdziale II, w celu ich przetworzenia w sposób określony w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L z 2004 r. poz. 139, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 852/2004” w załączniku II w rozdziale XI, lub
 3. c) w celu ich usunięcia;

8) zwłok drobiu lub innych ptaków bezpośrednio w celu ich usunięcia.

 1. W przypadku wyrażania zgody na transport, o którym mowa w ust. 5, stosuje się § 13-15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.
 • 6. 1. W obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2, nakazuje się:

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

3) niezwłoczne informowanie, właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

 1. W obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2, zakazuje się:

1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że, właściwy miejscowo, powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym;

3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;

4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;

5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

7) organizowania polowań na ptaki łowne.

 1. Środka, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się.
 2. Środka, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających:

1) kontaktu z drobiem lub innymi ptakami;

2) dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki.

 1. Właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na:

1) przemieszczanie nawozów naturalnych z gospodarstwa znajdującego się na obszarze zagrożonym do wyznaczonego przez niego zakładu, w celu przetworzenia lub tymczasowego przechowywania i późniejszego przetworzenia w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE L z 2009 r. poz. 300, str. 1, z późn. zm.) lub przepisach Komisji Europejskiej wydanych zgodnie z art. 64 ust. 2 dyrektywy Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającej dyrektywę 92/40/EWG (Dz. U. UE L 10 z 14.01.2006, str. 16);

2) transport drobiu bezpośrednio do wyznaczonej przez niego rzeźni w celu natychmiastowego poddania ubojowi, jeżeli są spełnione warunki określone w § 6 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia i § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków;

3) transport drobiu spoza obszaru zapowietrzonego lub zagrożonego bezpośrednio do wyznaczonej przez niego rzeźni znajdującej się na obszarze zagrożonym, w celu natychmiastowego poddania ubojowi oraz na późniejsze przemieszczanie mięsa pozyskanego z tego drobiu;

4) transport drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, bezpośrednio do gospodarstwa znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym nie jest utrzymywany drób; gospodarstwo po przywiezieniu drobiu obejmuje się nadzorem urzędowym;

5) transport piskląt jednodniowych bezpośrednio do gospodarstwa znajdującego się na terytorium:

 1. a) Rzeczypospolitej Polskiej, przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego i objęciu gospodarstwa przeznaczenia nadzorem urzędowym, lub
 2. b) innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli:

– pisklęta wykluły się z jaj wylęgowych pochodzących z gospodarstwa znajdującego się poza obszarem zapowietrzonym i zagrożonym,

– w zakładzie wylęgu drobiu jaja wylęgowe oraz wyklute z nich pisklęta nie miały kontaktu z jajami wylęgowymi oraz pisklętami pochodzącymi ze stad drobiu znajdujących się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym;

6) transport jaj wylęgowych bezpośrednio do wyznaczonego przez niego zakładu wylęgu drobiu znajdującego się na obszarze zagrożonym lub poza nim, jeżeli jaja wylęgowe i ich opakowania zostały przed wysyłką poddane odkażaniu, a ich oznakowanie umożliwia identyfikację miejsca pochodzenia tych jaj;

7) transport jaj konsumpcyjnych bezpośrednio:

 1. a) do wyznaczonego przez, właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii, zakładu pakowania jaj, jeżeli jaja zostały umieszczone w pojemnikach jednorazowych oraz zastosowano środki bezpieczeństwa biologicznego określone przez tego lekarza,
 2. b) do zakładu wytwarzającego lub przetwarzającego produkty jajeczne w sposób określony w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji X w rozdziale II, w celu ich przetworzenia w sposób określony w rozporządzeniu nr 852/2004 w załączniku II w rozdziale XI lub
 3. c) w celu ich usunięcia.
 4. W przypadku wyrażania zgody na transport, o którym mowa w ust. 5, stosuje się § 18 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.
 • 7. 1.Na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym wprowadza się ograniczenia w poruszaniu się osób i pojazdów na drodze wojewódzkiej numer 541 pomiędzy miejscowościami Franciszkowo położonej w powiecie żuromińskim gmina Żuromin, a miejscowością Bieżuń położonej w powiecie żuromińskim gmina Bieżuń.
 1. Ograniczenie , o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy możliwości poruszania się pojazdów i osób:

1) w ramach ruchu lokalnego;

2) pojazdów uprzywilejowanych;

3) środków transportu i osób biorących udział w zwalczaniu grypy ptaków;

4) zaopatrzenia bytowego ferm utrzymujących zwierzęta gospodarskie.

 • 8. 1.Na terenie obszaru zamkniętego, o którym mowa w § 3:

1) nakazuje się :

 1. a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

–          uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

–          ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

 1. b) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków,
 2. c) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,
 3. d) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków,
 4. e) posiadaczowi zwierząt:

–          prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych; wykaz udostępnia się na żądanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

–          niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;

2) zakazuje się:

 1. a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki,
 2. b) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
 3. Jeżeli niemożliwe jest odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych z uwagi na ich dobrostan, właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii nakazuje umieszczenie tych zwierząt w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

1) uniemożliwiający kontakt z drobiem i innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach;

2) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

 1. Wykazu, o którym mowa w ust. 1 w pkt 1 w lit. e tiret pierwsze, nie prowadzi się w ogrodach zoologicznych i rezerwatach przyrody, gdzie odwiedzający nie mają dostępu do miejsc, w których są utrzymywane ptaki.
 • 9. 1. Posiadaczom utrzymującym drób na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub zamkniętym nakazuje się wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa biologicznego polegające na niezwłocznym przeprowadzeniu dodatkowej dezynfekcji gospodarstwa, środkiem dezynfekcyjnym figurującym w rejestrze preparatów biobójczych stosowanym zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach charakterystyki środka, który może być stosowany w obecności zwierząt, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego.
 1. Dezynfekcja, o której mowa w ust. 1, dotyczyć ma w szczególności:

1) budynków, w których utrzymywany jest drób, w tym ich powierzchni zewnętrznej i wewnętrznych pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich otworów wentylacyjnych;

2) dróg wewnętrznych na terenie gospodarstwa;

3) sprzętu, urządzeń oraz przedmiotów używanych przy utrzymywaniu drobiu.

 1. Dezynfekcja, o której mowa w ust. 1, w przypadku posiadaczy utrzymujących kury nioski w kurniku z taśmociągiem do przesyłu jaj musi być przeprowadzona po opróżnieniu taśmociągu z jaj.
 2. Dokument potwierdzający przeprowadzenie dezynfekcji, o której mowa w ust. 1, jest przechowywany przez posiadacza drobiu do czasu zniesienia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub zamkniętego.
 3. Na obszarach, o których mowa w ust. 1, nakazuje się wszystkim posiadaczom drobiu niezwłoczne zabezpieczenie nawozów naturalnych gromadzonych na polach i w otoczeniu budynków gospodarskich poprzez ich nakrycie folią zabezpieczającą przed dostępem dzikiego ptactwa.
 4. Na obszarach, o których mowa w ust. 1, nakazuje się posiadaczom utrzymującym drób na użytkach rolnych przeprowadzenie – tam gdzie jest to możliwe, wapnowania gleby przy użyciu nawozowego tlenku wapnia w ilości zgodnej z ogólnie przyjętymi zasadami agrotechniki i dobrej praktyki rolniczej.
 5. Na obszarach, o których mowa w ust. 1, w przypadku rozrzucania przez posiadaczy utrzymujących drób na użytki rolne nawozów naturalnych nakazuje równoczesne z rozrzucaniem zabezpieczenie ich poprzez wykonanie orki głębokiej przykrywającej całość rozrzucanego nawozu naturalnego.
 6. Posiadaczom utrzymujących drób na obszarach, o których mowa w ust. 1, nakazuje się na gruntach rolnych przeprowadzenie zespołu uprawek zmierzających do przykrycia resztek pożniwnych z ubiegłego roku agrotechnicznego.
 • 10. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w § 1, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści:

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.

 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 2, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści:

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”.

 1. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.
 2. Tablice należy umieścić na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.
 3. Nakazuje się zarządcy drogi odpowiednie oznakowanie drogi, o której mowa w § 7 ust.1, właściwymi znakami drogowymi w formie zakazu ruchu pieszych B-41 i zakazu ruchu B-1 z uwzględnieniem § 7ust. 2.
 • 11. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii drogach publicznych lub prywatnych.
 • 12.Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żurominie, Sierpcu, Mławie i Płońsku, Staroście Żuromińskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żurominie, Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Komendantowi Powiatowemu Policji w Żurominie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, Burmistrzowi Miasta i Gminy Bieżuń, Burmistrzowi Miasta i Gminy Lubowidz, Wójtowi Gminy Lutocin, Wójtowi Gminy Siemiątkowo, Wójtowi Gminy Kuczbork-Osada, Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin, Staroście Sierpeckiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sierpcu, Komendantowi Powiatowemu Policji w Sierpcu, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, Wójtowi Gminy Rościszewo, Wójtowi Gminy Zawidz, Staroście Mławskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mławie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Mławie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, Wójtowi Gminy Radzanów, Wójtowi Gminy Szreńsk, Wójtowi Gminy Strzegowo, Staroście Płońskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Płońsku, Komendantowi Powiatowemu Policji w Płońsku, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, Wójtowi Gminy Raciąż, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, właściwym terytorialnie nadleśnictwom.
 • 13. Traci moc rozporządzenie nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, sierpeckiego i mławskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2761 i 2868).
 • 14. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1 – 3.
 1. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
0 0 vote
Oceń artykuł
guest
2 komentarzy
najnowsze
najstarsze najwyżej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
miner
miner
3 lata temu

virus WSIO POSPRZĄTA: ten BRÓD w ochronie zdrowia i hodowli GDZIE PO TRUPACH SIĘ PRACUJE I ZARABIA… i na tacę szczodro od zabijanych zwierząt futerkowych ojciec Tadeusz co brał…i norki likwidują Dania, Belgia i Polska… a teraz Mława SMRODU NIE BUDZIET JUŻ WUNIAĆ…KLAWO JAK CHOLERA !!!

Łoś
Łoś
3 lata temu

Tyle zachodu w obronie interesów wąskiej grupy przedsiębiorców.

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x