Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Podział majątku wspólnego


Podziału majątku wspólnego małżonków można żądać zarówno w trakcie małżeństwa, podczas sprawy rozwodowej, jak również już po orzeczeniu rozwodu. Najczęściej jednak będziemy mieli do czynienia z sytuacją, gdzie dochodzenie podziału majątku wspólnego będzie odbywało się podczas trwania sprawy rozwodowej lub już po orzeczeniu rozwodu.


Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, na wniosek jednej ze stron, sąd może orzec o kwestii podziału majątku wspólnego już w wyroku orzekającym rozwód, o ile przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernych trudności i zwłoki w postępowaniu.

Przy podziale majątku wspólnego uwzględnia się stan majątku z chwili zniesienia współwłasności, a wartość tego majątku z chwili orzekania. Oznacza to, że nawet jeśli w trakcie trwania małżeństwa małżonkowie zakupili mieszkanie o wartości 200.000 zł, a z biegiem czasu dokonali remontów dzięki którym wartość mieszkania wzrosła do kwoty 300.000 zł, to przy podziale majątku brany będzie pod uwagę stan i wartość  mieszkania po remoncie.

Możliwe są dwa sposoby dokonania podziału majątku po ustaniu małżeństwa – umowny oraz sądowy. Podział umowny możliwy jest w sytuacji, gdy strony są w stanie porozumieć się w kwestii podziału. Podział taki zwykle odbywa się u notariusza.

W przypadku gdy brak jest porozumienia co do sposobu podziału majątku, osobie zainteresowanej pozostaje droga sądowa. W takiej sytuacji Sąd podzieli majątek w jeden z poniższych sposobów:

– przyzna majątek jednemu z małżonków, nakazując obowiązek spłaty względem drugiego (w tym również spłaty ratalnej);

– dokona fizycznego podziału majątku między małżonkami, z opcją dopłaty dla tego małżonka, którego składniki mają mniejszą wartość (np. jedna strona otrzyma mieszkanie, a druga samochód oraz odpowiednią sumę pieniężną celem wyrównania różnicy w wartości uzyskanych składników majątku);

– ewentualnie jeśli żadna z powyższych opcji nie będzie możliwa, Sąd zdecyduje o sprzedaży majątku wspólnego w drodze licytacji i podziale uzyskanej w ten sposób sumy.

Przy podziale majątku wspólnego należy mieć na uwadze przedmioty, które nie są objęte wspólnością majątkową i należą do majątku osobistego każdego małżonka, a tym samym nie podlegają podziałowi. Są to w szczególności:

– przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

– przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

– prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

– przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

– prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

– przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

– wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

– przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

– prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

– przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Sądowy podział majątku, co do zasady, obejmuje całość majątku wspólnego – jedynie z bardzo ważnych powodów, sąd może dokonać podziału jego części.

Zasadą jest, że majątek dzielony jest po połowie, jednak strony mogą dochodzić również ustalenia nierównych udziałów w majątku, zwrotu wydatków i nakładów z majątku osobistego jednego z małżonków do majątku wspólnego, bądź z majątku wspólnego na rzecz majątku jednego z małżonków.

Istotne jest, że w sprawie o podział majątku wspólnego Sąd dzieli majątek, ale już nie długi. Oznacza to tyle, że nawet w sytuacji gdy Sąd przyzna mieszkanie tylko jednej stronie, a samo mieszkanie zostanie zakupione ze środków pochodzących ze wspólnego kredytu, to mimo podziału majątku każda ze stron solidarnie będzie zobowiązana wobec banku do dalszej spłaty rat kredytowych.

Wniosek do Sądu o podział majątku wspólnego podlega opłacie w wysokości 1.000 zł, natomiast jeśli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł.


Wszystkie artykuły z działu prawnego znajdziesz TUTAJ.

Łukasz Zabłocki Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W okresie nauki odbył półroczne studia na uczelni Universitat de Valencia w Hiszpanii. Obecnie odbywa on aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Od 2015 r. prowadzi rodzinną Kancelarię Prawną w Mławie we współpracy z wieloletnim radcą prawnym Waldemarem Zabłockim i adwokatem Sebastianem Zabłockim.

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
0 0 vote
Oceń artykuł
guest
1 Komentarz
najnowsze
najstarsze najwyżej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
pinjiuqcy
pinjiuqcy
1 rok temu

Спасибо за пост

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x