Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Przekaż 1% podatku dla działających w Mławie organizacji


Sprawdź czy możesz przekazać 1%, wybierz organizację pożytku publicznego (OPP), którą chcesz wesprzeć, wypełnij PIT i przekaż podatek – przypominamy, jak co roku,  co należy zrobić, aby przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, zachęcając do wparcia naszych, rodzimych, mławskich organizacji.


 1. Sprawdź, czy możesz przekazać 1%

Możesz przekazać 1%, jeżeli wypełniasz PIT–36, PIT–36L, PIT–37, PIT–28, PIT–38 lub PIT–OP

 1. Wybierz organizację, której chcesz przekazać swój 1%

Pomyśl o przekazaniu 1% organizacji działających w naszym  mieście. Oto lista mławskich organizacji, którym można, warto i wręcz trzeba przekazać 1 %  Twojego podatku:

 1. Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie,organizacja założona w 2004 r., obszary działań organizacji: ochrona zdrowia,KRS: 0000191060
 2. Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce”, organizacja założona w 2002 r., Obszary działań organizacji: pomoc osobom z niepełnosprawnością, religia, KRS: 0000132887
 3. Klub Strzelectwa Sportowego „Kaliber” w Mławie, organizacja założona w 2004 r., obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby, KRS: 0000212842
 4. Klub Sportowy „Zawkrze Mława”, organizacja założona w 2005 r., obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby, KRS: 0000233382
 5. Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława, organizacja założona w 1997 r., obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby, KRS: 0000397777
 6. Stowarzyszenie Pomocy Społeczno – Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj Szansę„, organizacja założona w 1999 r., obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby, wsparcie osób z niepełnosprawnością, KRS: 0000343071
 7. Stowarzyszenie „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II”, organizacja założona w 2008 r., obszary działań organizacji: dokumentowanie, badanie i popularyzacja dokonań pontyfikatu JPII, fundowanie stypendiów zdolnym uczniom, KRS: 0000304427
 8. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mławie, organizacja założona w 2009 r., obszary działań organizacji: edukacja, wychowanie, KRS: 0000322850
 9. Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka”, organizacja założona w 2004 r., obszary działań organizacji: działania o charakterze charytatywnym, kulturalnym, wspierania inicjatyw lokalnych, KRS: 0000207398
 10. Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności, organizacja założona w 1997 r., obszary działań organizacji: pomoc humanitarna, międzynarodowa, KRS: 0000164983
 11. Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie, organizacja założona w 1976 r., obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby, KRS: 0000046071
 12. Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, organizacja założona w 2003 r., obszary działań organizacji: kultura, sztuka, tradycja, KRS: 0000153378

Dodatkowo możemy przekazać 1% organizacjom pozarządowym, które w Mławie mają swoje oddziały, są to:

 1. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława w rubryce „cel szczegółowy”  należy dopisać KH Mława,  KRS: 0000291419
 2. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym w rubryce „cel szczegółowy”  należy dopisać – Koło w Mławie, KRS: 0000162757
 3. Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki w rubryce „cel szczegółowy”  należy dopisać – Koło Terenowe w Mławie, KRS: 0000163347

Możesz też kliknij przycisk „Pokaż mi organizacje”, żeby ułatwić sobie inny niż powyższy  wybór na stronie  http://pozytek.ngo.pl/

 1. Wypełnij rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym

Rubryki „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” nie da się pominąć

 1. Złóż  PIT

Gotowe! Twój 1% do końca lipca trafi na konto wybranej przez Ciebie organizacji. Dobra robota. 🙂

WIĘCEJ  SZCZEGÓŁÓW

Twój e-PIT

Od 15 lutego 2019 r. podatnicy będą mogli korzystać z usługi Twój e-PIT. To nowy sposób rozliczania się z podatków. Dotyczy deklaracji PIT-37 i PIT-38. Podatnicy będą mogli wskazywać nowe OPP w swoich zeznaniach elektronicznych lub pozostawiać stare (wskazane w latach ubiegłych). Twój e-PIT będzie preferowaną w 2019 r. formą rozliczeń podatkowych. Ministerstwo Finansów prowadzi kampanie informacyjną o nowej usłudze i związanych z nią zmianach w rozliczeniach podatkowych – w tym zmianach dotyczących 1%.

Jak będzie wyglądało przekazywanie 1% w Twój e-PIT? Przede wszystkim zależy to od tego, czy w zeznaniu za rok 2017 skorzystaliśmy z 1% i wskazaliśmy OPP. Podzielmy więc podatników na dwie grupy – na tych, którzy w 2018 r. przekazali 1% i na tych, którzy nie przekazali.

Podatnicy, którzy w 2018 (przy rozliczeniu za rok 2017) PRZEKAZALI 1%

Podatnik, który w ubiegłym roku skorzystał z mechanizmu alokacji, po wejściu do swojego PIT-a w usłudze Twój e-PIT, znajdzie dane organizacji pożytku publicznego wspartej przez niego w 2018 r. Wyświetli mu się numer KRS tej organizacji oraz jej nazwa. Będzie tak, jeśli organizacja nadal (tzn. w 2019 r.) uprawniona jest do zbierania 1% (tzn. znajduje się w wykazie publikowanym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności).

Podatnik może zmienić organizację lub zostawić tę samą, co w roku poprzednim. Analogicznie może też zmienić lub zostawić cel szczegółowy (może go też w ogóle „wyczyścić”). Ma też możliwość zaznaczenia pola, w którym wyraża zgodę na przekazanie OPP swoich danych. Wszystkie „ustawienia” dotyczące 1% z roku ubiegłego zostają więc skopiowane do jego aktualnego rozliczenia. Wyjątek stanowi kwota 1%, która aktualizuje się, wraz ze zmianą kwoty podatku.

Wszystkie dane dotyczące 1% skopiowane z ubiegłego roku można oczywiście zmieniać przy okazji uzupełniania lub weryfikowania swojego rozliczenia. Można też nie mieć potrzeby dokonania rozliczenia czy weryfikacji, ale wejść do swojego elektronicznego PIT-a tylko po to, żeby właśnie zmienić coś związanego z 1% (np. samą organizację, albo cel szczegółowy).

Jednak podatnik może okazać się leniwy lub nie mieć dobrego powodu zaglądania do rozliczenia. Mimo to nawet nic nie robiąc przekaże 1%. Trafi on do OPP, którą wskazał w roku ubiegłym. 1% nie zostanie przekazany tylko w jednej sytuacji – jeśli OPP wskazanej w ubiegłym roku nie ma już w wykazie.

Podatnicy, którzy w 2018 (przy rozliczeniu za rok 2017) NIE PRZEKAZALI 1%

W przypadku podatnika, który w roku ubiegłym nie przekazywał 1%, pola dotyczące 1% będą puste. Twój e-PIT nie wskaże OPP za takiego podatnika – musi on to zrobić sam. Oczywiście Twój e-PIT oferuje mu pełną swobodę we wskazaniu OPP, celu szczegółowego i zdecydowaniu czy chce przekazać swoje dane wspieranej organizacji. Jest szansa, że kształt usługi Twój e-PIT skłoni podatnika, który nigdy nie korzystał z 1%, do zainteresowania tą możliwością. Pole, w którym wybieramy organizację pożytku znajdzie się zaraz obok najważniejszych danych podatnika i trudno będzie nie zwrócić na nie uwagi.

Twój e-PIT – pytania i odpowiedzi

Jak przekazać 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w usłudze Twój e-PIT?

W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego).

Co, jeśli podatnik chce zmienić OPP?

Podatnik na każdym etapie będzie mógł wprowadzić zmiany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy, w tym szczególnie dotyczące zmiany nr KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku.

Aby to zrobić, podatnik musi wejść na stronę www. podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT: podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego.

Numer KRS OPP będzie widoczny na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Będzie tam również widoczna opcja zmiany.

Co w sytuacji, jeśli organizacja istnieje i posiada status OPP, ale nieaktualny jest cel szczegółowy, bo np. dziecko, na które chcieli przekazać 1%, jest już podopiecznym innej organizacji?

W takiej sytuacji środki z 1% podatku zostaną przekazane na konto OPP wskazanej w PIT. Podatnik może sprawdzić i poprawić dane w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT, np. zmienić cel szczegółowy na cel aktualnie wskazywany przez OPP.

Cel szczegółowy nie będzie weryfikowany – Wykaz OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego nie zawiera informacji o celach szczegółowych. Jeżeli OPP znajduje się w wykazie, to otrzyma środki z 1% podatku należnego, bez względu na to czy cel szczegółowy jest aktualny czy też nie.

Co, jeśli podatnik nie wskazał w zeznaniu za rok ubiegły OPP, a chce przekazać 1% wybranej organizacji w tym roku?

W zeznaniu przygotowanym dla podatnika w ramach usługi Twój e-PIT nie będzie wskazana żadna OPP. Aby uzupełnić zeznanie tylko w tym zakresie, podatnik musi wejść na stronę Portalu Podatkowego i zalogować się do usługi Twój e-PIT, podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego.

Informacje o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP będą widoczne na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Aby wskazać KRS wybranej organizacji podatnik musi wybrać opcję „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego”.

Nadal dostępne formy papierowe

Nie wszyscy podatnicy, którzy chcą wprowadzać w swoich rozliczeniach zmiany, muszą korzystać z formy elektronicznej. Urzędy skarbowe nadal przyjmować będą rozliczenia papierowe. „Tradycjonaliści” korzystają z podobnego formularza jak w latach ubiegłych i mogą oczywiście uwzględnić w swoim rozliczeniu 1%.

Możliwość wysłania papierowej deklaracji pozostaje też w przypadku PIT-OP. Przypomnijmy, że jest to specjalny PIT dla emerytów i rencistów (dla osób rozliczanych przez organy rentowe), który umożliwia im wskazywanie organizacji pożytku i przekazanie 1%, bez konieczności rozliczania podatku. Ten „wyspecjalizowany” PIT, opracowany tylko z myślą o ułatwieniach w przekazywaniu 1%, pojawił się 2 lata temu. Przy rozliczeniach za 2017 r. z PIT-OP skorzystało ponad 100 tys. uprawnionych.

Kampania informacyjna Ministerstwa Finansów i jak w tym wszystkim powinny się zachować OPP

Obawy, że nowe zasady rozliczeń mogą stanowić zagrożenie dla 1%, opiera się na przekonaniu, że podatnicy, którzy do tej pory składali swoje PIT-y (PIT-37 lub/ i PIT-38) do urzędu skarbowego, ponieważ za ich niezłożenie (nierozliczenie się z podatków) groziła kara, teraz nie zrobią nic. Nie ma kary, nie ma obowiązku – nie zaglądamy do PIT-ów! A więc również nie przekazujemy 1%.

Taka obawa może być realna. Jednak przy wprowadzaniu zmian starano się zapobiec sytuacji, kiedy brak aktywności ze strony podatników zmniejsza kwoty przekazywane w ramach 1%. Zasada, że OPP z poprzedniego roku przepisywana jest do aktualnej deklaracji, powoduje – w najgorszym scenariuszu, kiedy wszyscy podatnicy są niezainteresowani rozliczeniami – odtworzenie puli jednego procenta z roku ubiegłego. W ten sposób 1% pozostanie mniej więcej na tym samym poziomie, choć będziemy mieli do czynienia z negatywnym zjawiskiem „zabetonowania” podziału środków między poszczególnymi organizacjami.

Resort finansów tak zaprojektował formularz w usłudze Twój e-PIT, żeby dane o 1% były jednymi z najważniejszych, najbardziej widocznych dla podatnika informacji. Wyświetlają się przy kluczowych danych identyfikujących podatnika i wskazujących wielkość jego podatku. Nie sposób ich przegapić. Trudno za to uznać, żeby w „tradycyjnym” formularzu PIT dane te były wyeksponowane. Zawsze szukaliśmy ich pod koniec formularza – teraz mamy je na „dzień dobry”.

Ministerstwo zapewnia też, że w kampanii informacyjnej o usłudze Twój e-PIT w ogóle nie będzie eksponować zasady, że podatnik nie musi się już rozliczać. Przeciwnie – przedstawia argumenty na rzecz weryfikowania swoich PIT-ów. Bez tego podatnik nie wykorzysta wszystkich dostępnych dla niego ulg, a także opóźni sobie datę ewentualnego zwrotu nadpłaty podatku. MF namawia do aktywności – w tym do korzystania z 1%. Ponadto dla tradycjonalistów zostaje możliwość rozliczenia papierowego, a dla emerytów i rencistów PIT-OP. W przypadku tej ostatniej grupy nie ma racjonalnych powodów do podejrzeń, że zachowają się inaczej niż w latach ubiegłych.

Ministerstwo Finansów namawia do aktywności i przedstawia argumenty za zaglądaniem i weryfikowaniem zeznań podatkowych. Do aktywności powinny namawiać również organizacje pożytku publicznego. Ale czy cokolwiek innego robiły w poprzednich kampaniach procentowych? To jak dużo osób korzysta z mechanizmu 1% zawsze zależało od aktywności podatników. Od tej aktywności zależeć będzie również teraz. Informujmy podatników jak w 2019 r. przekazać 1% OPP, namawiajmy ich żeby nie rezygnowali z możliwości wprowadzania zmian w swoje zeznania, żeby wskazywali w nich organizacje, które chcą wesprzeć.

źródło: UMM

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
0 0 vote
Oceń artykuł
guest
2 komentarzy
najnowsze
najstarsze najwyżej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
ELŻBITA
ELŻBITA
5 lata temu

Do roboty.

Stefan
Stefan
5 lata temu

Zbieranie datków na kluby sportowe takie jak „Kaliber” , gdzie nie szkoli się w tężyźnie fizycznej młodzieży czy na biznesowy klub „Relax”, gdzie najbogatsi mieszkańcy naszego miasta relaksują się na korcie tenisowym uważam za niemoralne. Przekażmy swój 1% najbardziej potrzebującym i niekoniecznie organizacjom, bo wielu ludzi zmagających się z nieuleczalnymi chorobami zbiera indywidualnie (na subkonta stowarzyszeń). Te kilka tysięcy dodatkowych pieniędzy pozwala tym osobom przystosować mieszkania do swojej niepełnosprawności, opłacić turnusy rehabilitacyjne czy zabiegi medyczne.

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x