Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Przedszkole Mały Żaczek ACK Mława nabór na rok 2017/2018
Logo

Rada powiatu staje okoniem wobec wniosku burmistrza. Nie ma zgody na zwolnienie skarbnika Antczaka


Podczas dzisiejszej sesji rady radni powiatowi nie wyrazili zgody na rozwiązanie stosunku pracy ze skarbnikiem miasta i jednocześnie przewodniczącym rady powiatu Henrykiem Antczakiem na warunkach określonych we wniosku burmistrza.

KSP Mława nabór

Po ponad godzinnej dyskusji wniosek burmistrza Kowalewskiego został odrzucony, ale rada nie stanęła w tej sprawie murem za swoim przewodniczącym. 11 radnych chciało odrzucenia wniosku, radny Chodubski był za jego uwzględnieniem, radna Bieńkowska i radni Łukasik, Okumski i Szlachta wstrzymali się od głosu. Radny Olszewski (nie licząc Henryka Antczaka) nie brał udziału w głosowaniu.

Obrady w tym punkcie poprowadził wyznaczony przez przewodniczącego rady powiatu Henryka Antczaka, wiceprzewodniczący Mariusz Gębala.

Przedstawił on korespondencję, którą w tej sprawie powiat prowadził z burmistrzem Kowalewskim. Przypomniał, że w uzasadnieniu wniosku burmistrza znalazły się twierdzenia o utracie zaufania, krytyce pracodawcy i rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji, podważających zaufanie do osoby burmistrza, czego dopuścić się miał skarbnik Antczak, jako podwładny.

Mariusz Gębala przekazał radnym, że do rady powiatu wpłynęło pismo od Henryka Antczaka, w którym ten poinformował, że złożył do burmistrza wniosek o przejście na emeryturę z dniem 12 lutego. W kolejnym piśmie kierowanym do rady powiatu Henryk Antczak wszystkie zarzuty burmistrza podnoszone w złożonym w grudniu wniosku określił jako nieprawdziwe. Radny Antczak uznał, że jest to upór, mściwość i chęć zdyskredytowania go prze radnymi powiatowymi i mieszkańcami miasta, a burmistrzem kierują motywy polityczne.

Mariusz Gębala dwukrotnie występował do burmistrza, czy ten, w związku z zamiarem przejścia na emeryturę skarbnika, podtrzymuje złożony do rady powiatu wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy. Burmistrz złożony wniosek bezwarunkowo podtrzymał.

Dyskusję rozpoczął radny Tomasz Chodubski. Zauważył, że jest to formalny wniosek innego organu. Zwrócił uwagę, że pierwotny projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku burmistrza (radni na sesji otrzymali już inny projekt uchwały, który dodatkowo zawierał uzasadnienie – red.)wysłany radnym był wariantowy (wyraża się zgodę/nie wyraża się zgody) i nie zawierał uzasadnienia. Radny podkreślił, że jest to spór pracowniczy i nie dopatrzył się choćby cienia sugestii, że wniosek burmistrza ma związek z działaniami Henryka Antczaka jako radnego powiatowego. A tylko w takim przypadku należałoby chronić swojego radnego, gdyż tak stanowi art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym o treści: ”Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Rada powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.”

Według radcy prawnego starostwa Bożeny Marchel – Potrzuskiej to zawężona interpretacja przepisu ustawy. Tylko w przypadku chęci rozwiązania stosunku pracy z radnym w związku z pełnieniem mandatu, rada musi takiej zgody odmówić. W innym przypadku bada słuszność postępowania pracodawcy. Podkreśliła, że ten przypadek nie ma precedensu w orzecznictwie. Pierwszy raz zdarza się taka sytuacja, że pracownik chce przejść na emeryturę, a pracodawca pomimo to chce go nadal zwolnić.

– Wielkie dzięki dla pana Antczaka, że złożył wniosek (o przejście na emeryturę – red.). Gdyby nie to, to wtedy jako radni powinniście wejść w istotę sporu – mówiła Bożena Marchel – Potrzuska.

Z kolei radny Witold Okumski zwrócił uwagę, że na skutek przyjętego przez przewodniczącego Gębalę sposobu procedowania nad uchwałą, radni nie mają pełnej wiedzy o sprawie (początkowo uchwała trafiła do zaopiniowania w komisji budżetu, ale ta uznała, że nie leży to w zakresie jej działania – red.).

– Gdybyśmy otwarcie procedowali, to powinna być powołana komisja specjalna. A tak pozostaje szereg wątpliwości, również natury proceduralnej – mówił radny Okumski. Zapytał też czy była jakaś rozmowa pomiędzy burmistrzem a skarbnikiem.

Henryk Antczak w odpowiedzi poinformował, że jedyne spotkanie w ostatnim czasie odbył z burmistrzem 29 grudnia przed sesją rady powiatu, przy obecności wiceburmistrz  i sekretarza miasta.

– Nie było rozmowy, to było ultimatum. Burmistrz rzucił kartkę papieru i powiedział:  „Pisz rezygnację ze stanowiska. Tu i teraz. Nie zgodziłem się wtedy i wyszedłem” – zrelacjonował przebieg rozmowy Henryk Antczak.

W dalszej dyskusji radny Michał Olszewski uznał, że w tej sytuacji wniosek burmistrza powinien pozostać bez rozpatrzenia i zadeklarował, że nie weźmie udziału w głosowaniu.

Radna Sylwia Skowrońska z kolei zaapelowała do mediów, aby pod publikacjami w tej sprawie zablokować komentarze.

Ostatecznie rada powiatu większością głosów odrzuciła wniosek burmistrza o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy ze skarbnikiem i radnym Antczakiem.

Poniżej cytujemy fragment uzasadnienia podjętej w tej sprawie uchwały.

„Wobec wniosku Pana Henryka Antczaka dot. prośby o rozwiązanie stosunku pracy z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, Rada Powiatu Mławskiego uznaje, iż ochrona przyznana radnemu-pracownikowi na mocy art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, dotyczy wyłącznie sytuacji jednostronnego, przedwczesnego rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę (za wypowiedzeniem albo bez, czy z przyczyn zawinionych lub niezawinionych) i nie odnosi się do ustania tego stosunku pracy z innych przyczyn np. za porozumieniem stron.

Wniosek Henryka Antczaka i jego zgoda na rozwiązanie stosunku pracy powoduje, że nie dochodzi do jednostronnego rozwiązania stosunku pracy.”

JK

Udostępnij:
Wydawca portalu codziennikmlawski.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczane przez użytkowników. Wszelkie poglądy i treści użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją odpowiedzialność. Uwagi do wydawcy prosimy kierować na adres: redakcja@codziennikmlawski.pl

KOMENTARZE

53 - liczba komentarzy w artykule "Rada powiatu staje okoniem wobec wniosku burmistrza. Nie ma zgody na zwolnienie skarbnika Antczaka"

avatar
1500
Sortuj:   najnowsze | najstarsze | najwyżej oceniane
Sympatyczny
Gość

Pani Sylwio. Jest Pani przedstawicielem partii która przez wiele dziesiątek lat walczyła o wolność i demokrację. Mimo to namawia Pani publicznie do ograniczenia wolności słowa. Wolności która jest podstawą demokracji. Ja rozumiem że czasem czyjaś wypowiedź może być dla Pani niewygodna czy nieprzyjemna ale decydując się na pełnienie funkcji publicznej jednocześnie zgadza się Pani na publiczną ocenę oraz krytykę. Co więcej ma Pani prawo wyrażać swoją opinię i jeżeli uważa Pani ,że opinia kogoś jest krzywdząca to ma Pani możliwość bronić swoich racji. Natomiast ocenę pozostawmy czytelnikom.

KOGUT
Gość

TO GOŚCIU NIE CHCE EMERYTURY?ALE JAJA.

Mariob
Gość

Radny powiatowy jako jedyny! głosuje za uwzględnieniem wniosku czyli jest za tym żeby Antczaka zwolnić. Tylko czy on ma pojęcie o co poklocili się starsi panowie dwaj? No nie ma ale pierwszy do zwalniania

Mieszkaniec
Gość

Skarbnik miasta słusznie czyni,
Kowal dorwał się do skrzyni,
Miasto mocno długiem stoi,
Henryk Mądry, Bunio broi.
Nie z mojego kowal krzyczy,
Skarbnik dobrze kasę liczy:
„Do tej pory dałem radę.
Jak się zgodzę będę dziadem.
Ty kowalu cęgi bierz
Siły na zamiary mierz.”
Demon oczy Rady kryje,
Trzyma mocno ich za szyje.
Ręce wznoszą na uchwały
Nam zostawią ten dług cały.
Broń to miasto Dobry Boże,
Tylko Ty CUD czynić możesz.

milo
Gość
mam wrażenie, że wszyscy już zapomnieli o praprzyczynie sporu, o dodatkowym niespotykanym w skali miasta zadłużeniu budżetu na kwotę 17 000 000złotych. Spójrzcie na tą ilość zer oczami księgowego. Gdyby to była firma prywatna taki księgowy wie,że szef-właściciel odpowiada przed własną rodziną za ryzyko „położenia” firmy, ryzyko spotkań z komornikiem i biedę własną i dzieci do końca życia. Chyba że taki szef bierze kasę na balety, dzi.ki i fury jak jeden „król j..ek”. Ale jeśli firma ma właściciela tzw. społecznego to nie szef będzie się tłumaczył z BANKRUCTWA, tylko księgowy,że do tego dopuścił znając całą sprawę „od podszewki”. Jak przyjdzie… Czytaj więcej »
Liberał
Gość

Niewiele wiesz, a udajesz dobrze poinformowanego.

Think more
Gość

Masz rację.

wpDiscuz