Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo
MediaExpert Mława Praca Doradca Klienta

Los przyszłego ekonomisty w Mławie


fot. Pixabay

Słoneczne ogrody Mława

Dwie uczennice klasy trzeciej Technikum nr 4 w Mławie, Natalia Marchlewicz oraz Kinga Gawlińska, znalazły się wśród 46 uczniów szkół zawodowych województwa mazowieckiego, którym przyznano stypendia w ramach programu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Opiekunem projektów, które realizują uczennice, jest pani Anna Zglinicka.

Serdecznie gratulujemy stypendystkom! Poniżej prezentujemy artykuł Natalii Marchlewicz.

Los przyszłego ekonomisty w Mławie.

Pojęcie „bezrobotnego” oznacza ogólnie osobę niezatrudnioną, nieprowadzącą działalności gospodarczej i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia. Jest to niemożność znalezienia pracy zarobkowej przez ludzi w wieku produkcyjnym, zdolnych i chętnych do pracy oraz aktywnie jej poszukujących. Jedną z istotnych charakterystyk podaży pracy jest poziom wykształcenia, który warunkuje szanse na podjęcie pracy, jej atrakcyjność, wysokość wynagrodzenia i stabilność zatrudnienia. Inwestycje w kapitał ludzki dokonują się głównie za pośrednictwem systemu edukacji. Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez oddziaływanie na system edukacji sprowadza się do odpowiedniego ukierunkowania kształcenia oraz podporządkowania temu celowi jego treści. Obecnie sam dyplom uczelni wyższej nie daje tak naprawdę gwarancji zdobycia pracy. Wyższe wykształcenie to szansa na zwiększenie własnych możliwości.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w badaniu: „Aktywność ekonomiczna ludności Polski, IV kwartał 2015”, im wyższe wykształcenie, tym stopa bezrobocia niższa. W Polsce najwyższe – blisko 20% bezrobocie dotyka osób bez wykształcenia, czyli tych, którzy ukończyli gimnazjum lub tylko szkołę podstawową. Dla potencjalnych pracodawców sam fakt ukończenia studiów wyższych w tym momencie nie jest najważniejszy. Kluczową rolę odgrywają: wiedza, kompetencje i umiejętności praktyczne, które absolwent nabywa w trakcie edukacji.

Zainteresowało mnie z racji, iż przystąpiłam do projektu unijnego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” oraz, że za rok zostanę absolwentką Technikum nr 4 w Mławie w zawodzie technik ekonomista, bezrobocie wśród absolwentów szkoły ponadgimnazjalnej o profilu ekonomicznym w odniesieniu do absolwentów studiów ekonomicznych.

Absolwent Naszej szkoły posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafi wykonywać analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych). Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz zdolność swobodnego poruszania się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Nasi absolwenci odnajdują się na rynku pracy, znajdują kierunkowe zatrudnienie, decydują się na podniesienie swoich kwalifikacji podejmując naukę na studiach wyższych, które dają jeszcze większe możliwości zatrudnienia. Badania swoje oparłam na danych pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, a także ankiety przeprowadzonej wśród absolwentów mojej szkoły. Z przeprowadzonych badań wynika, że możliwość zatrudnienia jest bardzo mocno powiązana z posiadanym stopniem wykształcenia (w 2016 roku, II połowa – 24 osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym ekonomicznym i 62 z wykształceniem średnim). Dyplom ukończenia studiów wyższych bez wątpienia daje dużo większe możliwości zatrudnienia w odniesieniu do techników ekonomistów.

Natalia Marchlewicz
uczennica klasy 3 T Technikum nr 4
w Zespole Szkół nr 4 w Mławie

źródło: Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie

Udostępnij:
Media Expert Mława
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]

2
KOMENTARZE

1500
ori

Tyle mamy zdolnej młodzieży w Mławie! Gratuluje stypendystkom. Tak trzymać!

mławianka

Super dziewczyny!!!!! Gratulacje 🙂