Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo
meblolux

Sensacyjny wyrok sądu. Uchwała o podwyżkach cen wody i ścieków w Mławie jest niezgodna z prawem i nieważna


Alina Gulczyńska

Taka decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest precedensem w skali kraju. Przede wszystkim jednak ma ogromne znaczenie dla mieszkańców naszego miasta. Oznacza bowiem, że uchwała wprowadzająca od 1 lipca 2016 r. 39% podwyżkę cen ścieków i 3% wody jest niezgodna z prawem i nieważna.

Okazuje się, że Rada Miasta Mława po raz kolejny podjęła uchwałę niezgodną z prawem Nie tak dawno Wojewoda Mazowiecki unieważnił uchwałę w sprawie odrzucenia skargi Haliny Pszczółkowskiej na burmistrza uznając, że narusza prawo w sposób istotny i jest w całości nieważna. Teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny również uznaje, że uchwała w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzająca wspomniane podwyżki, również narusza prawo i jest nieważna. Skutkiem stwierdzenia nieważności uchwały jest jej wyeliminowanie z obrotu prawnego od chwili podjęcia (ex tunc). Oznacza to zatem uznanie braku skuteczności stosowania aktu od chwili jego podjęcia.

Na rozprawę przed sądem, która odbyła się  w dniu 22 września 2017 r. nie pofatygował się żaden z opłacanych przez miasto prawników. Za to do Warszawy chciało się pojechać Alinie Gulczyńskiej – reprezentującej mieszkańców, którzy się pod skargą na uchwałę rady miasta podpisali. Wnosząc przed sądem o unieważnienie zaskarżonej uchwały argumentowała m.in., że została ona podjęta bez konsultacji ze społeczeństwem, związkami zawodowymi i innymi organizacjami jak też, że narusza przepisy Konstytucji R.P, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zbiorowy zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także przepisy rozporządzenia Ministra Budownictwa o zatwierdzaniu taryf, oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

– Sąd uznając skargę za zasadną, unieważnił uchwałę oraz zobowiązał radę miasta do naprawienia szkody wyrządzonej mieszkańcom, poprzez zwrot pobranych opłat. Mieszkańcy wygrali. Jest sukces. Nie można pozwalać, żeby nam na głowę wchodzili. Jak można było coś takiego zrobić? – mówiła po rozprawie Alina Gulczyńska.

O przesłankach, którymi kierował się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przy wydawaniu takiego rozstrzygnięcia napiszemy bardziej szczegółowo, gdy opublikowany zostanie wyrok wraz z uzasadnieniem. Już teraz jednak, należy przypomnieć jak w ogóle doszło do tej sprawy.

Zgodnie z ustawą wniosek o zatwierdzenie nowych taryf na okres od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 został złożony do burmistrza Sławomira Kowalewskiego. Przed jego skierowaniem pod obrady rady miasta burmistrz winien dokonać analizy poprawności kalkulacji cen, dopiero wtedy przedkłada go do zatwierdzenia radzie miasta. Burmistrz nie miał wątpliwości, że 39% podwyżka jest zasadna. 31 maja projekt uchwały wpływa pod obrady rady miasta. Tylko radni Henryk Kacprzak, Michał Pol i Jerzy Rakowski głosują przeciw tej uchwale, pozostali radni głosują za zaproponowanymi przez burmistrza taryfami.

7 czerwca 2016 r. Alina Gulczyńska i Kamil Przybyszewski w imieniu mieszkańców kierują do rady miasta pismo, wzywające do usunięcia naruszenia prawa w uchwale dotyczącej podwyżki opłat za odprowadzanie ścieków i domagają się jej uchylenia.

28 czerwca rada miasta odrzuca wezwanie do cofnięcia  podwyżki opłat za ścieki złożone przez Alinę Gulczyńską i Kamila Przybyszewskiego. Uchwala za to dopłatę w kwocie 330 tys. dla spółki WODKAN, mającą złagodzić przez pół roku skutki tak wysokiej podwyżki cen ścieków dla mieszkańców.

26 lipca 2016 za pośrednictwem Urzędu Miasta w Mławie Alina Gulczyńska w imieniu mieszkańców kieruję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

22 września 2017 roku sprawa trafia na wokandę WSA w Warszawie i kończy się unieważnieniem uchwały.

Nie oznacza to, że wyrok WSA wejdzie automatycznie w życie. Rada miasta oczywiście może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

JK

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapoznaj się ze szczegółami TUTAJ