Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
szkolenia mława koparki oskar inkubator
Logo

W jakim czasie urzędnik powinien załatwić naszą sprawę w urzędzie


Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego organy administracji publicznej zobowiązane są do załatwienia przedłożonych im spraw bez zbędnej zwłoki. Ponadto organy powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia, a sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie.

szkolenia mława koparki oskar inkubator

Art. 35 § 2 KPA stanowi, że załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Są to ogólne terminy, jednak przepisy szczególne mogą wskazywać inny okres czasu na załatwienie sprawy. Niestety urzędnicy często nie załatwiają sprawy w ustawowo przewidzianym terminie. W takim przypadku organ  jest obowiązany zawiadomić strony o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, bądź też bezpośrednio do organu prowadzącego postępowanie w przypadku braku organu wyższego stopnia. Na rozpatrzenie ponaglenia organ ma 7 dni. W przypadku stwierdzenia, że organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, zostaje wydane postanowienie, w którym:

1) zobowiązuje się organ prowadzący postępowanie do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone,

2) zarządza się wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Co istotne, jeśli urzędnik z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż to było konieczne, podlega on odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Jeśli mimo wniesienia ponaglenia organ dalej rozpatruje sprawę w sposób „opieszały” stronie postępowania przysługuje skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd uwzględniając skargę zobowiązuje organ do załatwienia sprawy w określonym terminie oraz stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania. Sąd może również stwierdzić, że bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Strona może również dochodzić przed Sądem od organu sumy pieniężnej będącej swoistym zadośćuczynieniem za opieszałość urzędników, bądź też domagać się nałożenia na organ grzywny. Sąd może nałożyć na organ powyższe obowiązki również z własnej inicjatywy. Obecnie maksymalna kwota grzywny jaką ukarany może zostać organ to 40.472,10 zł. Strona postępowania może dochodzić przed Sądem „zadośćuczynienia” od organu w maksymalnej wysokości 20.236,05 zł.

Wszystkie artykuły z działu prawnego znajdziesz TUTAJ.

Łukasz Zabłocki– Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W okresie nauki odbył półroczne studia na uczelni Universitat de Valencia w Hiszpanii. Obecnie odbywa on aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Od 2015 r. prowadzi rodzinną Kancelarię Prawną w Mławie przy ul. Padlewskiego 1/13 we współpracy z wieloletnim radcą prawnym Waldemarem Zabłockim i adwokatem Sebastianem Zabłockim.

 

Udostępnij:
Wydawca portalu codziennikmlawski.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczane przez użytkowników. Wszelkie poglądy i treści użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją odpowiedzialność. Uwagi do wydawcy prosimy kierować na adres: redakcja@codziennikmlawski.pl

KOMENTARZE

1 Komentarz w artykule "W jakim czasie urzędnik powinien załatwić naszą sprawę w urzędzie"

avatar
1500
Sortuj:   najnowsze | najstarsze | najwyżej oceniane
nikoś
Gość

No właśnie, bez zbędnej zwłoki. A ile czeka się na odpowiedź od Pani Rzecznik z mławskiego ratusza ?

wpDiscuz