Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo
meblolux

Dzierzgowo. Radni chcą odwołania dyrektor Marzeny Nowickiej


Odczytaniem złożonego na ręce Zdzisława Morawskiego pełniącego funkcję wójta wniosku o odwołanie Marzeny Nowickiej dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie zakończyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Dzierzgowo. Pod wnioskiem podpisali się wszyscy radni. Marzena Nowicka nie była obecna na tej sesji rady.

Sam wniosek złożony na piśmie jest krótki i zwięzły. Poniżej przytaczamy go w całości:

„Po przeanalizowaniu protokołu kontroli Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz sygnału od Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. marsz. J.Piłsudskiego w Dzierzgowie jak i brakiem współpracy przez Panią Dyrektor Marzenę Nowicką z Radą Gminy w Dzierzgowie poprzez podważanie kompetencji organu rady gminy jakim jest komisja rewizyjna. Wnioskujemy do Osoby Pełniącej Funkcję Wójta o odwołanie Pani Marzeny Nowickiej z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. marsz. J.Piłsudskiego w Dzierzgowie”.

Przypomnijmy, kontrola Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, na której protokół powołują się radni przeprowadzona była w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie dniach  26 – 27 października i wykazała nieprawidłowości w arkuszu organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016.  M.in. kontrolujący zwrócili uwagę na małą staranność w przygotowaniu arkusza, błędy rachunkowe, nieprawidłowe nazewnictwo oraz inne błędy  w szkolnych planach nauczania.

Zanim jednak MKO przeprowadziło – zresztą również na wniosek radnych – tę kontrolę, wcześniej pracę szkoły analizowała również komisja rewizyjna Rady Gminy Dzierzgowo. W protokole pokontrolnym komisja sformułowała wobec dyrektor Marzeny Nowickiej kilka zarzutów. Dotyczyły one arkusza organizacyjnego szkoły (roku szkolnego 2014/2015) ale również faktur za usługi remontowe i innych działań w zakresie wydatkowania budżetu. Z ustaleniami zawartymi w protokole komisji nie zgodziła się dyrektor Nowicka i odmówiła jego podpisania.

Co stanie się ze złożonym wnioskiem?

Otóż odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły należy do kompetencji wójta, a ustawa o systemie oświaty wskazuje trzy, a właściwie cztery takie sytuacje, :

– nauczyciel sam składa rezygnację

– ustalona jest negatywna ocena pracy lub negatywna ocena w zakresie wykonywania takich zadań jak: dysponowania środkami budżetowymi, gospodarowania mieniem, przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły oraz bhp.

– na wniosek kuratorium oświaty w określonych okolicznościach.

Oprócz powyższych okoliczności wójt może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty. Tu jednak pamiętać trzeba o bogatym orzecznictwie sądów dotyczącym rozumienia pojęcia „przypadek szczególnie uzasadniony”.

JK

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapoznaj się ze szczegółami TUTAJ