Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo
meblolux

Jest refundacja kosztów remontu MDK


dsc026224 października br. burmistrz Sławomir Kowalewski podpisał umowę na dofinansowanie zrealizowanego już projektu związanego z przebudową, nadbudową i rozbudową MDK w Mławie. Blisko 3 miliony zł wpłynęły na rachunek bankowy miasta.

W październiku 2015 r. Miasto Mława złożyło wniosek o umieszczenie na liście rezerwowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013 projektu o nazwie: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie – etap I”.  Był on realizowany od 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2015 r. Całkowita wartość projektu wyniosła  3 383 886,68 zł. Miasto złożyło wniosek w ramach Priorytetu VI. „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i  rekreacji”, z działania 6.1. Kultura.

Po kilku etapach oceny wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania, uzyskując najwyższą liczbę punktów ze wszystkich projektów złożonych w ramach naboru.

Głównym przedmiotem projektu „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie – etap I” było zmodernizowanie budynku Miejskiego Domu Kultury w Mławie i dostosowanie go do obowiązujących przepisów. Dzięki temu powstał obiekt bez barier architektonicznych, w którym w zorganizowany i interesujący sposób mogą spędzać wolny czas mieszkańcy miasta i osoby je odwiedzające.

 Umowę o dofinansowanie projektu Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski podpisał 4 października 2016 r. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych reprezentował Mariusz Frankowski, p.o. dyrektora tej jednostki.

Miastu przyznano dofinansowanie w wysokości 2 876 303,68 zł, czyli 85 % wartości przedsięwzięcia.

Z uwagi na fakt, że przedmiot projektu był zrealizowany już w momencie składania wniosku o dofinansowanie, wydatki, jakie zostały poniesione na jego realizację zostały zrefundowane ze środków UE.

Z uzyskanej kwoty dofinansowania, 553 700 zł zostało wprowadzonych na ostatniej sesji Rady Miasta Mława do budżetu 2016 roku.

350 000 zł pokryje wydatki związane z zakupem wyposażenia sali fitness na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 55 000 zł pokryje wydatki Miejskiego Domu Kultury w Mławie związane z zakupem przestrzennych form świetlnych, które pojawią się w przestrzeni miejskiej w okresie świątecznym. 60 000 zł przeznaczone zostało na przegląd prawny i finansowy spółki WOD-KAN. Taka sama kwota została przekazana na prace związane z adaptacją lokalu przy ul. 18 Stycznia na potrzeby biurowe. Pozostała kwota – 28 700 zł pokryje odpis na zakładowy fundusz socjalny jednostek oświatowych.

Reszta środków znajduje się na rachunku Miasta Mława i w przyszłym roku wejdzie do budżetu jako wolne środki z lat ubiegłych.

źródło: UMM

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapoznaj się ze szczegółami TUTAJ