Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo
meblolux

Prezesi miejskich spółek otrzymali nagrody roczne


fotomontaz-1Wszyscy czterej prezesi miejskich spółek otrzymali nagrody roczne. O przyznaniu takiej nagrody decyduje burmistrz miasta, ze względu na to, że wszystkie cztery spółki tzn. Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i WODKAN są spółkami prawa handlowego, w których 100% udziałów ma samorząd Miasta Mława. O przyznanie takiej nagrody wnioskuje do burmistrza rada nadzorcza danej spółki.

Jakie nagrody otrzymali prezesi mławskich spółek? Jakie wynagrodzenia otrzymują ich pracownicy? Wszystkie podane tu wartości są kwotami brutto.

Marek Dusiński – prezes Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” sp. z.o.o otrzymał nagrodę w wysokości 12 800 zł. W oświadczeniu majątkowym podaje wynagrodzenie za rok 2015 z tytułu pełnienia funkcji prezesa na kwotę 126 533, 88 zł.

– W uzasadnieniu wniosku Rady Nadzorczej Spółki „WOD-KAN” czytamy: „Prezes Zarządu efektywnie realizował zadania i cele statutowe (…) Spółka w 2015 roku osiągnęła dodatni wynik finansowy” – podaje Magdalena Grzywacz rzecznik prasowy UMM.

W spółce przeciętne miesięczne wynagrodzenie w rozbiciu na działy wygląda następująco:

Kierownictwo 6458,61 zł.

Administracja i obsługa 2814,23 zł.

Dział Sieci Kanalizacyjnej 3001,75 zł.

Dział Sieci Wodociągowej 2937,65 zł.

Transport i zaopatrzenie 3307,12 zł.

Andrzej Więckowski – prezes Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z.o.o – otrzymał nagrodę w wysokości 10 800 zł. W oświadczeniu majątkowym podaje wynagrodzenie za rok 2015 z tytułu pełnienia funkcji prezesa na kwotę 128 876, 94 zł.

– W uzasadnieniu wniosku Rady Nadzorczej TBS czytamy: „Spółka uzyskała za ostatni rok obrotowy dodatni wynik finansowy netto (…) Sytuacja finansowa spółki pozwala na wypłatę nagrody rocznej” – podaje Magdalena Grzywacz rzecznik prasowy UMM.

W spółce przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi:

Kierownictwo – 4668 zł, pozostali pracownicy – 2464, 44 zł.

Jan Przybyłek – prezes Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z.o.o – otrzymał nagrodę w wysokości 24 000 zł. W oświadczeniu majątkowym podaje wynagrodzenie za rok 2015 z tytułu pełnienia funkcji prezesa na kwotę 95 441, 28 zł.

– W uzasadnieniu wniosku Rady Nadzorczej PEC czytamy: „Prezes Zarządu aktywnie włączył się w realizację zadań naprawczych uznając je za kluczowe dla dalszego lepszego funkcjonowania Spółki. (…) Stale dążył do poprawy jakości produkcji, obniżki kosztów ciepła oraz poprawy warunków pracy pracowników”. Nagroda dla prezesa PEC została przyznana za dwuletnią pracę związaną z optymalizacją funkcjonowania spółki oraz przeprowadzoną z dobrym skutkiem restrukturyzacją. W ubiegłym roku prezes nie otrzymał nagrody – podaje Magdalena Grzywacz rzecznik prasowy UMM.

Prezes Jan Przybyłek podaje jedynie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w spółce bez rozbicia na grupy zawodowe. To wynagrodzenie wynosi 3.763,85 zł

Jan Wysocki – prezes MPDM sp. z.o.o otrzymał nagrodę w wysokości 16 150 zł. Dla przypomnienia prezes tej spółki w oświadczeniu majątkowym wykazał łączne wynagrodzenie za rok 2015 z tytułu zatrudnienia w przedsiębiorstwie w kwocie 128 055, 76 zł.

– Prezes Rady Nadzorczej MPDM uzasadniał przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody dobrym wynikiem finansowym spółki oraz znaczącą poprawą warunków pracy pracowników MPDM poprzez oddanie do użytku nowej siedziby spółki – podaje Magdalena Grzywacz rzecznik prasowy UMM.

Trudno jest ustalić w spółce wysokość wynagrodzeń pracowników w rozbiciu na poszczególne rodzaje stanowisk pracy. Prezes Jan Wysocki zasłania się tu tajemnicą handlową, podaje jedynie, że przeciętne wynagrodzenie w spółce wynosi 3147 zł brutto.

Kryteria przyznawania nagród rocznych ustalone są zarządzeniem burmistrza Sławomira Kowalewskiego w brzmieniu:

  1. „Nagroda roczna może być przyznana za rok obrotowy, jeżeli w tym roku podmiot wypełnił chociażby dwie z niżej wymienionych przesłanek:

1) uzyskał dodatni wynik finansowy,

2) obniżył poziom kosztów działalności,

3) terminowo realizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym,

4) efektywnie realizował zadania i cele statutowe,

5) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy (w przypadku instytucji kultury przez Burmistrza, w przypadku spółek prawa handlowego przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników).

  1. Nagroda roczna ma charakter uznaniowy.
  2. Nagroda roczna może być przyznana, jeśli pozwala na to sytuacja finansowa podmiotu i jest wypłacana z jego budżetu.
  3. Wysokość nagrody rocznej nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego uprawnionego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.”

Bez tytułuJK

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapoznaj się ze szczegółami TUTAJ