Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Kariera Provident
Logo
meblolux

IV Debata Społeczna dotycząca bezpieczeństwa w powiecie mławskim. Organizatorzy zapraszają mieszkańców


DEBATA-2016---PLAKAT

Słoneczne ogrody Mława

Trwa kolejna edycja programu „DEBATY SPOŁECZNE” na terenie województwa mazowieckiego. IV Debata Powiatowa dotycząca bezpieczeństwa już w najbliższy poniedziałek o godz. 16:00 w auli PWSZ w Mławie. Debata jest otwarta. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

III Debata Społeczna w Mławie, odbyła się 15 kwietnia 2015 roku- tegoroczna, czwarta edycja poświęcona jest w głównej mierze tworzeniu tzw. map zagrożeń.

Debaty społeczne przeprowadzane są w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” , koordynującego działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa porządku publicznego. Spotkania mają na celu kontynuację diagnozy potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Tegoroczna debata powiatowa inauguruje serię czterech zaplanowanych debat gminnych, które odbędą się w Wiśniewie, Dzierzgowie, Stupsku i Radzanowie. Pierwsza taka debata o zasięgu gminnym odbyła się 25 listopada 2015 roku w Lipowcu Kościelnym i zakończyła się wypracowaniem wniosków do realizacji. Celem prowadzonych konsultacji jest m.in. zgłoszenie propozycji do Krajowej Mapy Zagrożeń oraz wypracowanie wniosków do realizacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

W debacie wezmą udział przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu, samorządu lokalnego, policji, straży pożarnej, instytucji pomocowych, organizacji pozarządowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz dzielnicowi.

Organizatorem IV Debaty Społecznej na terenie miasta i powiatu mławskiego, jest Komendant Powiatowy Policji w Mławie, we współpracy z samorządem lokalnym.

REALIZACJA WNIOSKÓW z III DEBATY SPOŁECZNEJ

Wniosek 1 – Analiza wydanych koncesji na sprzedaż alkoholu pod kątem ich ilości i odległości punktów sprzedaży od szkół, instytucji czy miejsc kultu religijnego (rozważenie zmian w podjętych uchwałach samorządowych ).

Przeprowadzone przez Urząd Miasta w Mławie kontrole nie wykazały nieprawidłowości w sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych, dlatego też nie ma przesłanek do zmiany obowiązujących uchwał.

Wniosek Nr 2 – Poprawa organizacji ruchu pieszych na węzłach drogowych przecinających linie kolejowe ( w odniesieniu do wybudowanych wiaduktów ), jak też uruchomienie już wybudowanych na terenie powiatu wiaduktów.

Dzięki działaniom podejmowanym m.in. przez władze samorządowe, naciskające na przyspieszenie decyzji ze strony zarządu PKP, w dniu 1 lipca 2015 r. został otwarty wiadukt łączący dzielnicę przemysłową Mławy z ul. Turystyczną. W dniu 04.01.2016 r. do użytku oddany został wiadukt w okolicy dworca Mława – Miasto.

Wniosek 3 – Analiza i poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 7 oraz ulicy Nowowiejskiej w Mławie.

KPP w Mławie poparła wniosek Burmistrza Miasta Mława oraz mieszkańców ul. Nowowiejskiej i okolic, skierowany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczący wprowadzenia nowych, skutecznych rozwiązań infrastrukturalnych w obrębie przedmiotowego skrzyżowania, które wpłynęłyby na poprawę stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców ulicy Nowowiejskiej. Na tym skrzyżowaniu odnotowano bowiem w ciągu ostatnich 4 lat 17 zdarzeń drogowych, w których zginęły 2 osoby a 5 zostało rannych. Wniosek dotyczył przede wszystkim wprowadzenia sygnalizacji świetlnej. W odpowiedzi GDDKi A, wskazało że w najbliższym planach przewidziana jest budowa drogi S7. Zdaniem GDDKiA, budowa sygnalizacji świetlnej wiązałaby się z likwidacją zjazdu do posesji na wylocie ul. Nowowiejskiej w kierunku Dzierzgowa oraz likwidacją wylotu drogi gruntowej (ul. Dzierzgowska). To wymagałoby sporych nakładów finansowych, których pozyskanie wymaga czasu. GDDKi A proponuje korzystanie ze skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z ul. Warszawską lub budowę tymczasowej sygnalizacji świetlnej przez władze samorządowe.

Wniosek 4 – Ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych w terenie zabudowanym w szczególności terenie miejskim, oraz wyegzekwowanie ograniczeń prędkości w terenie zabudowanym przez kierujących wymienionymi pojazdami.

Od dnia 16 kwietnia do 31 grudnia 2015 roku policjanci WRD KPP w Mławie przeprowadzili 343 kontrole pojazdów ciężarowych. Zastosowali wobec kierujących 321 mandatów karnych, 6 wniosków o ukaranie do sadu oraz 16 pouczeń.

Źródło: KPP Mława

Udostępnij:
Media Expert Mława
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]

KOMENTARZE

1500